Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu sản xuất cơm nắm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sản xuất cơm nắm


  Chương 1: TỔ NG QUAN 1

  1.1. TỔ NG QUAN VỀ LÚ A – GẠ O . 2

  1.1.1. Giớ i thiệ u về câ y lú a 2

  1.1.2. Nguồ n gốc câ y lúa . 3

  1.1.3. Đặ c điể m thực vậ t họ c 4

  1.1.4. Phâ n loại . 4

  1.1.5. Đặ c điể m cấ u tạ o . 6

  1.1.5.1. Vỏ 7

  1.1.5.2. Lớ p Aleurone và nội nhũ 8

  1.1.5.3. Phôi . 9

  1.1.6. Thà nh phầ n hó a họ c củ a hạ t lú a . 9

  1.1.6.1. Glucid 9

  1.1.6.2. Protein . 13

  1.1.6.3. Lipid 14

  1.1.6.4. Vitamin 15

  1.1.6.5. Chấ t khoá ng 16

  1.1.6.6. Giá trị dinh dưỡ ng củ a lú a gạ o 17

  1.1.7. Cơ sở lý thuyế t củ a quá trình nấu cơm . 18

  1.1.8. Yê u cầ u kỹ thuậ t củ a gạ o dù ng trong sản xuấ t 20

  1.2. TỔ NG QUAN VỀ CƠM NẮ M . 21

  1.2.1. Giớ i thiệ u về cơm nắ m . 21

  1.2.2. Tình hình sả n xuấ t cơm nắ m ở Việ t Nam và trê n thế giớ i . 22

  1.2.2.1. Ở Việ t Nam . 22

  1.2.2.2. Trê n thế giới 24

  1.2.3. Mộ t số dạ ng sả n phẩm tương tự cơm nắ m trê n thế giớ i . 27

  1.2.3.1. Sushi 27

  1.2.3.2. KimBap . 31

  Chương 2: NGUYÊ N LIỆ U VÀ PHƯƠNG PHÁ P NGHIÊ N CỨ U 32

  2.1. NGUYÊ N LIỆ U 33


  2.1.1. Nguyê n liệ u chính – gạo .33

  2.1.2. Phụ gia chố ng vi sinh vậ t .33

  2.1.3. Bao bì .33

  2.1.4. Cá c thiế t bị được sử dụ ng trong quá trình nghiê n cứu 35

  2.2. MỤ C ĐÍCH NGHIÊN CỨ U 38

  2.3. NỘI DUNG NGHIÊ N CỨU 38

  2.3.1. Quy trình cô ng nghệ sả n xuấ t cơm nắ m dự kiế n 38

  2.3.2. Cá c yế u tố cầ n khảo sát .41

  2.3.3. Tiế n hà nh nghiê n cứ u .42

  2.3.3.1. Bướ c 1 – Lự a chọ n phương phá p tạ o hình 42

  2.3.3.2. Bướ c 2 – Lự a chọ n loạ i gạ o, tỷ lệ nướ c nấ u phù hợ p .43

  2.3.3.3. Bướ c 3 – Khảo sá t sự thay đổ i cấ u trú c sả n phẩ m đố i vớ i sự thay

  đổ i á p suấ t né n 45

  2.3.3.4. Bướ c 4 – Khảo sá t quá trình xử lý trướ c khi nấu 45

  2.3.3.5. Bướ c 5 – Khảo sá t quá trình bả o quả n sả n phẩ m .46

  Chương 3: KẾ T QUẢ THÍ NGHIỆ M VÀ BÀ N LUẬ N 51

  3.1. LỰ A CHỌ N PHƯƠNG PHÁ P TẠ O HÌNH 52

  3.1.1. Thí nghiệ m 1 – Tạ o hình bằ ng phương phá p truyề n thố ng 53

  3.1.2. Thí nghiệ m 2 – Tạ o hình bằ ng phương pháp mô phỏ ng phương phá p

  truyề n thống .54

  3.1.3. Thí nghiệ m 3 – Tạ o hình bằ ng phương pháp ép khuô n khô ng qua quá

  trình làm nhuyễ n cơm 55

  3.1.4. Đá nh giá 3 mẫ u sả n phẩ m ở 3 thí nghiệ m tạ o hình 59

  3.2. LỰ A CHỌ N NGUYÊ N LIỆ U VÀ TỶ LỆ NƯỚ C 64

  3.2.1. Thí nghiệ m 1 – Chọ n tỷ lệ nước thích hợ p cho gạ o thơm Chợ Đà o 64

  3.2.2. Thí nghiệ m 2 – Chọ n tỷ lệ nước thích hợ p cho gạ o Hương Là i 67

  3.2.3. Thí nghiệ m 3 – Chọ n tỷ lệ nước thích hợ p cho gạ o thơm Thá i 67

  3.2.4. Đá nh giá 3 mẫ u sản phẩ m ở 3 loạ i gạ o .69

  3.3. KHẢ O SÁ T SỰ THAY ĐỔ I CẤ U TRÚ C SẢ N PHẨ M ĐỐ I VỚ I SỰ THAY ĐỔ I Á P

  SUẤ T NÉ N .73

  3.4. KHẢ O SÁT SỰ Ả NH HƯỞ NG CỦ A QUÁ TRÌNH NGÂ M ĐỐ I VỚ I SẢ N PHẨ M 80

  3.5. KHẢ O SÁ T QUÁ TRÌNH BẢ O QUẢ N SẢ N PHẨ M . 81

  3.5.1. Khả o sá t chỉ tiê u vi sinh trong quá trình bả o quả n .81


  3.5.2. Khả o sá t chỉ tiê u hó a lý trong quá trình bả o quản 84

  Chương 3: KẾ T LUẬ N & ĐỀ NGHỊ 86

  4.1. KẾ T LUẬ N .87

  4.2. ĐỀ NGHỊ 89  TÀ I LIỆ U THAM KHẢ O 91


  Xem Thêm: Nghiên cứu sản xuất cơm nắm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sản xuất cơm nắm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status