Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần giám định Đại Tây Dương

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần giám định Đại Tây Dương

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
  NGHIỆP . 1
  1.Một số khái niệm chung về phân tích tài chính doanh nghiệp . 1
  1.1.Khái niệm,ý nghĩa và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp . 1
  1.1.1.Khái niệm về phân tích tài chính. 1
  1.1.2.Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp. 1
  1.1.3 Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp . 1
  1.2 Trình tự và các bước tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp 3
  1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp . . 4
  1.3.1. Tài liệu sử dụng trong quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp. . 4
  1.3.2 Phương pháp phân tích. 5
  1.3.2.1.Phương pháp phân tích liên hệ cân đối. 5
  1.3.2.2. Phương pháp so sánh 5
  1.3.2.3.Phương pháp Dupont . 7
  1.4. Phân tích các báo cáo tài chính. . 7
  1.4.1.Phân tích bảng cân đối kế toán. 7
  1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 12
  1.5. Phân tích chỉ tiêu tài chính đặc trưng. 14
  1.5.1. Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán. . 14
  1.5.1.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát(H1) . 15
  1.5.1.2. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn(H2): 15
  1.5.1.3. Khả năng thanh toán nhanh (H3). . 16
  1.5.1.4.Hệ số thanh toán lãi vay: . 17
  1.5.2.Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động . 17
  1.5.2.1. Vòng quay hàng tồn kho. . 17
  1.5.2.2.Số ngày một vòng quay hàng tồn kho. 18
  1.5.2.3. Vòng quay các khoản phải thu: 18
  1.5.2.4.Kỳ thu tiền bình quân 19
  1.5.2.5.Vòng quay vốn lưu động . 19
  1.5.2.6.Số ngày một vòng quay vốn lưu động. . 19
  1.5.2.7. Hiệu suất sử dụng vốn cố định . 20
  1.5.3. Phân tích nhóm hệ số phản ánh cơ cấu tài chính. . 20
  1.5.3.1 Hệ số nợ: . 20
  1.5.3.2. Tỷ suất tự tài trợ: 21
  1.5.3.3 Hệ số đảm bảo nợ. . 21
  1.5.3.4. Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn . 21
  1.5.3.5. Tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn: . 22
  1.5.3.6. Tỷ suất đầu tư vào TSNH: . 22
  1.5.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi. . 22
  1.5.4.1. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS): . 22
  1.5.4.2. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA): . 23
  1.5.4.3. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE): 23
  1.6. Phân tích phương trình Dupont . 23
  1.6.1.Đẳng thức Dupont thứ nhất 24
  1.6.2.Đẳng thức Dupont thứ hai. . 24
  CHƯƠNG II:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH ĐẠI TÂY DƯƠNG. 27
  2.1 Một số nét khái quát về Công ty Cổ phần giám định Đại Tây Dương. 27
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. . 27
  2.1.1.1.Tên ,vị trí địa lí, địa chỉ của công ty . 27
  2.1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 27
  2.2 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp . 28
  2.2.1. Chức năng . 28
  2.2.2.Nhiệm vụ. . 29
  2.3.Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp. 30
  2.3.1.Thuận lợi. . 30
  Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Phạm Dương Linh - Lớp: QT1201N Trang 101
  2.3.2.Khó khăn. . 31
  2.4.Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 33
  2.4.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty. 33
  2.4.2.Chức năng các phòng ban trong cơ cấu tổ chức của công ty. 34
  2.5.Đặc điểm về loại hình dịch vụ sản xuất của công ty. 36
  2.5.1.Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 36
  2.5.2.Đặc điểm về lao động trong công ty. . 39
  2.6.Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm
  2010-2011. . 41
  2.6.1.Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010-2011 41
  2.7.Phân tích thực trạng tài chính công ty cổ phần giám định Đại Tây Dương . 43
  2.7.1.Phân tích biến động về tài sản. . 43
  2.7.1.1.Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều ngang . 43
  2.7.1.2.Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều dọc. 45
  2.7.2.Phân tích biến động nguồn vốn. . 48
  2.7.2.1.Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều ngang. 48
  2.7.2.2.Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều dọc . 50
  2.8.Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. . 54
  2.8.1.Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang 55
  2.8.2.Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều dọc 58
  2.9.Phân tích một số chỉ tiêu tài chính đặc trưng của công ty. . 61
  2.9.1.Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán. 61
  2.9.2.Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính. . 63
  2.9.3.Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động. . 66
  2.9.4.Phân tích chỉ số về khả năng sinh lời. 70
  2.10.Phân tích phương trình Dupont. 73
  2.11.Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty. 78
  CHƯƠNG III:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI
  CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH ĐẠI TÂY DƯƠNG . 81
  3.1.Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần
  giám định Đại Tây Dương . 81
  3.1.1.Biện pháp:Giảm khoản phải thu. 81
  3.1.1.1.Cơ sở thực hiện biện pháp. 81
  3.1.1.2.Nội dung thực hiện biện pháp. 83
  3.1.1.3.Kết quả thực hiện biện pháp. . 90
  3.1.2.Biện pháp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. 91
  3.1.2.1.Cơ sở biện pháp. 91
  3.1.2.2.Nội dung thực hiện biện pháp . 92
  3.1.2.3.Kết quả thực hiện. . 95
  KẾT LUẬN 97
  Danh mục tài liệu tham khảo sử dụng trong bài khoá luận . 98

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần giám định Đại Tây Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần giám định Đại Tây Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status