Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sở hữu Thiên Tân

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sở hữu Thiên Tân

  LỜI MỞ ĐẦU
  Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của một nền kinh tế mở như Việt Nam
  trong những năm gần đây đã đưa các doanh nghiệp vào một thời đại mới - thời đại
  của cơ hội nhưng cũng đầy cạnh tranh và thách thức. Cơ chế thị trường đã và đang
  là một thay đổi lớn đối với tất cả các doanh nghiệp. Đặc biệt, hiện nay, khi
  Việt Nam đã gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam cần tự hoàn thiện và
  nâng cao năng lực của mình về mọi mặt để có thể phát triển trong môi trường mới
  đầy tiềm năng mà tổ chức này mang lại. Gia nhập WTO nghĩa là chúng ta sẽ hội
  nhập hoàn toàn vào nền kinh tế thế giới, thị trường thế giới sẽ mở cửa cho chúng ta
  tiến bước vào.
  Tuy nhiên trong sân chơi này chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và
  một trong những khó khăn lớn mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt sau
  khi gia nhập WTO là việc xoá bỏ hàng rào thuế quan, mậu dịch. Điều đó có nghĩa
  là hàng ngoại nhập sẽ tràn lan trên thị trường Việt Nam với những công ty đa
  quốc gia, những tập đoàn với tiềm lực tài chính khổng lồ sẵn sàng hạ giá bán thấp
  hơn chi phí sản xuất trong vòng 3- 5 năm để đánh gục hàng hoá trong nước. Do
  vậy, công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm vốn đã đóng vai trò rất
  quan trọng trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp nay càng
  đòi hỏi được hoàn thiện để trở thành một công cụ để các doanh nghiệp sử dụng
  trong cuộc chiến không khoan nhượng đó.
  Trong quá trình tìm hiểu về mặt lý luận và thực tiễn tại công ty Cổ phẩn
  sở hữu Thiên Tân, nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm, em đã đi sâu tìm hiểu về lĩnh vực này và chọn
  đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sở hữu Thiên Tân” để làm khóa luận tốt nghiệp.
  Khóa luận được chia làm ba phần:
  Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại công ty Cổ phần sở hữu Thiên Tân.
  Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phẩn sở hữu Thiên Tân.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC
  DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. . 3
  1.1.1 Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất. 3
  1.1.2 Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm. . 4
  1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. . 4
  1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm. . 5
  1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 6
  1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất. 6
  1.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí. . 6
  1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất theo theo khoản mục chi phí. . 7
  1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử của chi phí. 7
  1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm. . 8
  1.2.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính giá thành. 8
  1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí . 8
  1.3 ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. . 9
  1.3.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 9
  1.3.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm. . 9
  1.3.3 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính
  giá thành sản phẩm . 10
  1.4 KỲ TÌNH GIÁ THÀNH. . 11
  1.5 PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ
  SẢN XUẤT. . 11
  1.5.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 11
  1.5.1.1 Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp. 11
  1.5.1.2 Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp. . 12
  1.6 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. . 13
  1.6.1 Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) 13
  1.6.2 Tính giá thành theo phương pháp hệ số. 14
  1.6.3 Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ. 15
  1.6.4 Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng. . 15
  1.6.5 Phương pháp tổng cộng chi phí. . 16
  1.7 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG. 16
  1.7.1 Đánh gia sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành
  tương đương. . 17
  1.7.2 Đánh gia sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến. . 17
  1.7.3 Đánh gia sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
  . 17
  1.7.4 Đánh gia sản phẩm dở dang theo phương pháp định mức. 18
  1.8 NỘI DUNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT – HẠCH TOÁN GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM. . 18
  1.8.1 Hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm đối với doanh
  nghiệp hạch toán hàng tốn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 18
  1.8.1.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. . 18
  1.8.1.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 20
  1.8.1.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung. 23
  1.8.1.4 Tổng hợp chi phí sản xuất. 27
  1.8.2 Hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm đối với doanh
  nghiệp hạch toán hàng tốn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 29
  1.9 ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT – GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM THEO CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN. . 31
  1.9.1 Hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm trong các doanh
  nghiệp áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung. 31
  1.9.2 Hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm trong các doanh
  nghiệp áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. 32
  1.9.3 Hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm trong các doanh
  nghiệp áp dụng hình thức kế toán nhật ký – chứng từ. . 33
  1.9.4 Hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm trong các doanh
  nghiệp áp dụng hình thức kế toán nhật ký – sổ cái. 34
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU
  THIÊN TÂN . 35
  2.1 ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU
  THIÊN TÂN. . 35
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần sở hữu
  Thiên Tân. 35
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần sở hữu
  Thiên Tân. 38
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại
  công ty cổ phần sở hữu Thiên Tân. . 39
  2.1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 39
  2.1.3.2 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần sở hữu
  Thiên Tân. 40
  2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN . 42
  2.2.1 Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất. 42
  2.2.2 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
  sản phẩm. 43
  2.2.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 43
  2.2.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm. . 43
  2.2.3 Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm 44
  2.2.3.1 Kỳ tính giá thành. 44
  2.2.3.2 Phương pháp tính giá thành. 44
  2.2.4 Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại công ty cổ phẩn sở hữu Thiên Tân. 45
  2.2.4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty cổ phần sở
  hữu Thiên Tân. 45
  2.2.4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty cổ phần sở hữu
  Thiên Tân. 62
  2.2.4.3 Hạch toán chi phi sản xuất chung tại công ty cổ phần sở hữu
  Thiên Tân. 69
  2.2.4.4 Tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ
  phần sở hữu Thiên Tân. . 82
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN. . 89
  3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG VÀ
  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT – GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NÓI RIÊNG TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN. . 89
  3.1.1 Những ưu điểm trong tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty
  Cổ phần sở hữu Thiên Tân. . 89
  3.1.2 Một số tồn tại trong công tác kế toán tại công ty Cổ phần sở hữu
  Thiên Tân. 92
  3.2 TÍNH TẤT YẾU PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  SỞ HỮU THIÊN TÂN. . 93
  3.3 YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN. . 93
  3.4 NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN . 94
  3.5 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN. . 98
  3.5.1 Về phía nhà nước. . 98
  3.5.2 Về phía các doanh nghiệp. 98
  KẾT LUẬN 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sở hữu Thiên Tân
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sở hữu Thiên Tân sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status