Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện khánh vĩnh, tỉnh khánh hoà

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện khánh vĩnh, tỉnh khánh hoà

  TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm vị trí quan trọng bởi vì đây là
  lĩnh vực sản xuất ra những sản phẩm thiết yếu nuôi sống con người.
  Ở nước ta kinh tế nông nghiệp chiếm tới 40% GDP, hơn 80% dân số,
  hơn 70% lao động và hơn 75% số hộ ở nông thôn, góp phần to lớn trong
  sản phẩm quốc dân và xuất khẩu.
  Xuất phát từ thực tế phát triển kinh tế nói chung và nông nghiệp nông thôn
  ở Khánh Vĩnh trong những năm qua cho thấy việc nghiên cứu phát triển nông
  nghiệp của huyện nhằm đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp trong thời
  gian qua, đề xuất các giải pháp phù hợp để khai thác có hiệu quả nguồn lực
  về đất đai, lao động và nguồn vốn; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát
  triển một nền nông nghiệp hàng hoá theo hướng bền vững là rất cần thiết.
  Đề tài “Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh
  Khánh Hoà” hoàn thành sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn giúp cho công tác
  nghiên cứu, cũng như lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội nói chung
  và nông nghiệp nông thôn nói riêng. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -
  xã hội, cải thiện và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.
  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
  - Hoàn thiện cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp, vận dụng cụ thể
  vào điều kiện đặc thù của khu vực nông thôn miền núi Khánh Hoà;
  - Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp
  huyện Khánh Vĩnh đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020;
  - Đề xuất một số kiến nghị với các cấp, các ngành để hoàn thiện chính
  sách phát triển nông nghiệp tại các địa phương miền núi trong đó có huyện
  Khánh Vĩnh.
  3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
  3.1. Ý nghĩa khoa học
  - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về phát triển nền nông nghiệp.
  - Khái quát kinh nghiệm xây dựng và phát triển nền nông nghiệp của
  một số địa phương trong nước và của một số quốc gia trên thế giới, trên cơ
  sở đó rút ra bài học kinh nghiệm.
  2
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đưa ra những căn cứ và cơ sở
  khoa học cũng như những giải pháp cụ thể đáp ứng các yêu cầu bức thiết cho
  quy hoạch nông nghiệp, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên. Đồng thời
  giúp ngành nông nghiệp của huyện lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế
  nông nghiệp hợp lý trên quan điểm phát triển bền vững;
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở để xây dựng chương trình
  khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công nhằm hướng dẫn nông dân áp dụng
  những tiến bộ khoa học, công nghệ, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời
  sống nhân dân trong vùng;
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở để xây dựng chiến lược phát
  triển nông nghiệp của huyện Khánh Vĩnh từ nay đến năm 2020.
  4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và việc sử dụng các nguồn tài
  nguyên thiên nhiên có ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp. Hiệu quả
  kinh tế của các loại hình sử dụng đất, nước, rừng trên từng địa bàn huyện.
  - Các điều kiện kinh tế, xã hội và ảnh hưởng của cộng đồng đối với sản
  xuất nông nghiệp.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  -Về không gian: Ranh giới hành chính huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa.
  - Lĩnh vực nghiên cứu: Các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn.
  - Các số liệu sử dụng để nghiên cứu được cập nhật trong giai đoạn 2000
  - 2010. Tầm xa của các giải pháp đề xuất đến năm 2015 và tầm nhìn 2020.
  5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  - Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
  - Kế thừa: Kế thừa những tài liệu tiền kế hoạch để đánh giá thực trạng
  phát triển nông nghiệp của huyện.
  - Phương pháp thống kê mô tả, phân tích.
  + Ứng dụng phần mềm Excel để thống kê phân tích dữ liệu.
  + Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý G.I.S (sử dụng các phần mềm
  MapInfo, Arcgis ) xây dựng và chồng ghép bản đồ.
  3
  6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  Ngoài phần mở đầu, kết luận; đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp
  Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh
  Chương 3: Những giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp huyện
  Khánh Vĩnh đến 2015 và tầm nhìn 2020.

  Xem Thêm: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện khánh vĩnh, tỉnh khánh hoà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện khánh vĩnh, tỉnh khánh hoà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status