Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá hiện trạng môi trường KCN Bình Chiểu quận Thủ Đức , TP HCM và đề xuất hướng qui hoạch hợp l

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiện trạng môi trường KCN Bình Chiểu quận Thủ Đức , TP HCM và đề xuất hướng qui hoạch hợp l


  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . . .1
  Cơ sở hình thành đề tài . . 1
  Mục tiêu của đề tài . 2
  Nội dung của đề tài . . .2
  Phương pháp nghiên cứu . . .2
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . . . .4
  TỒNG QUAN VỀ KCN BÌNH CHIỂU . . .4
  Khái quát về điều kiện tự nhiên . . . 5
  Vị trí . . 5
  Đặc điểm khí tượng thủy văn . . .6
  Địa hình và thổ nhưỡng . . .8
  Hiện trạng KCN Bình Chiểu . .8
  Hiện trạng KCN . . 8
  Cơ sở hạ tầng KCN . . 19
  Đánh giá hiện trạng môi trường KCN Bình Chiểu . 23
  Hiện trạng môi trường không khí . .23
  Hiện trạng chất thải rắn và chất thải nguy hại . . 29
  Hiện trạng môi trường nước . . 30
  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KCN BÌNH CHIỂU . 40
  2.1 Các nguồn gây ô nhiễm KCN Bình Chiểu . . 40
  2.1.1 Nguồn gây ô nhiễm là nước thải . . 40
  2.1.2 Các nguồn gây ô nhiễm không khí . .42

  2.1.3 Nguồn ô nhiễm là chất thải rắn . 43
  2.1.4 Ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đối với môi trường . 44
  2.2 Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường của KCN . . 44
  CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM CHO KCN BÌNH CHIỂU
  3.1 Công nghệ xử lý không khí ô nhiễm và tiếng ồn . . 48
  3.1.1 Khống chế ô nhiễm nguồn nhiệt . . .48
  3.1.2 Khống chế tiếng ồn rung . . .49
  3.1.3 Các biện pháp phòng ngừa cháy nổ . 49
  3.1.4 Các biện pháp kỹ thuật và công nghệ xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí . .50
  3.2 Công nghệ xử lý nước thải . . 53
  3.3 Quản lý và xử lý chất thải rắn . . 54
  CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG MÔI
  TRƯỜNG CHO KCN BÌNH CHIỂU . . 56
  4.1 Những biện pháp quản lý để khắc phục ô nhiễm hiện nay cho KCN . .56
  4.2 Chương trình giám sát chất lượng môi trường . . 57
  KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ . . 59  Đánh giá hiện trạng môi trường KCN Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM
  và đề xuất hướng qui hoạch phát triển hợp lý đến năm 2015
  MỞ ĐẦU
  CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI
  Trong quá trình phát triển và hội nhập, thành phố Hồ Chí Minh luôn thể hiện
  vai trò quan trọng không chỉ là một trung tâm phát triển kinh tế, tài chính,
  thương mại, dịch vụ mà còn là một trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo của
  cả nước. Chính vì thế, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút một số lớn các lực
  lượng lao động. Bên cạnh việc phát triển nhanh chóng như thế thì có một thứ
  xung quanh và rất gần gũi với chúng ta, đó là môi trường đang ngày một bị hủy
  hoại một cách trầm trọng, và là vấn đề nan giải không chỉ của riêng quốc gia nào.
  Do đó đã có rất nhiều chương trình, giải pháp cho lĩnh vực môi trường, trong đó
  qui hoạch môi trường là một trong những chương trình được chú ý. “ Quy hoạch
  môi trường là quá trình sử dụng hệ thống các kiến thức khoa học để xây dựng
  các chính sách và biện pháp trong khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo
  vệ môi trường nhằm định hướng các hoạt động phát triển trong khu vực, bảo
  đảm mục tiêu phát triển bền vững” với mục đích chính tăng cường hiệu quả
  trong công tác quản lý môi trường nhằm bảo vệ môi trường, sức khỏe con người,
  để bảo đảm phát triển bền vững. Đã có những báo cáo, những tài liệu như “Báo
  cáo kết quả hoạt động các khu công nghiệp 2008 và phương hướng hoạt động
  2009, của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương”, một số dự án quy
  hoạch môi trường ở nước ta như khu vực đồng bằng sông Hồng, Đông Nam
  Bộ, . Từ những tài liệu báo cáo trên em cũng muốn tìm hiểu về vấn đề này nên
  em đã chọn đề tài :“Đánh giá hiện trạng môi trường KCN Bình Chiểu,quận Thủ
  Đức, TP HCM và đề xuất hướng qui hoạch phát triển đến năm 2015 “ .
  Mục tiêu của đề tài xuất phát từ mục tiêu chung của quy hoạch môi trường
  tăng cường hiệu quả cho việc quản lý môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền
  vững khu vực quy hoạch, nên mục tiêu trước mắt của đề tài này là tìm hiểu,
  thống kê, so sánh và trình bày một cách ngắn gọn, đầy đủ và chính xác về hiện
  trạng kinh tế xã hội, chất lượng môi trường trong khu vực nghiên cứu, xác định
  các vấn đề môi trường trọng điểm, đề xuất giải pháp quản lý môi trường từ nay

  đến năm 2015 để góp phần bảo vệ chất lượng môi trường, sức khỏe con người,
  bảo tồn và duy trì tài nguyên, làm cân bằng hài hòa các quan hệ phát triển môi
  trường phục vụ cho phát triển bền vững khu công nghiệp Bình Chiểu quận Thủ
  Đức.
  MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
  Tăng cường hiệu quả công tác quản lý môi trường nhằm bảo vệ, cải thiện chất
  lượng môi trường sức khỏe của con người, đảm bảo sử dụng bền vững tài
  nguyên thúc đẩy sự phát triển của khu công nghiệp Bình Chiểu quận Thủ Đức.
  Tạo cơ sở cho việc phối hợp quản lý và giải quyết đồng bộ các vấn đề môi
  trường chung của thành phố và các khu công nghiệp khác.
  Để đưa đến các giải pháp, nghiên cứu còn xác định các mục tiêu cụ thể. Các
  mục tiêu này sẽ dần được xác định trong quá trình nghiên cứu, phân tích và đánh
  giá các đặc điểm tài nguyên, môi trường và các phương án phát triển kinh tế khu
  công nghiệp.
  NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
  Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài đã tiến hành thực hiện những nội dung sau:
  - Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu liên quan về KCN Bình Chiểu.
  - Điều tra về hoạt động sản xuất của KCN.
  - Đánh giá hiện trạng môi trường KCN.
  - Đề xuất giải pháp khả thi có thể áp dụng nhằm giảm thiểu các vấn đề môi
  trường có thể xảy ra.
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Để thực hiện đề tài này em đã sử dụng một số phương pháp sau:
  - Phương pháp thu thập dữ liệu từ các kho lưu trữ, các cơ quan ban ngành
  liên quan

  - Phương pháp thống kê, đây là phương pháp giúp người thực hiện tìm ra
  qui luật của các yếu tố, dự đoán xu thế biến đổi trong tương lai.
  - Phương pháp so sánh, cho phép ta chọn lựa giải pháp tối ưu.
  - Phương pháp đánh giá nhanh.
  a/ Phương pháp thu thập tài liệu:
  Thu thập thông tin, số liệu về khu công nghiệp, về hiện trạng môi trường và các
  nguồn chính gây ô nhiễm môi trường ở khu công nghiệp
  Tham khảo các tài liệu đã nghiên cứu, thông tin về các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
  b/ Phương pháp khảo sát điều tra:
  Khảo sát thực tế khu công nghiệp
  Tham khảo sổ sách, các thông tin về tình hình sản xuất, hiện trạng môi trường và
  hướng phát triển sản xuất của các doanh nghiệp nhà máy trong khu công nghiệp.
  c/ Phương pháp so sánh :
  So sánh và đánh giá mức độ ô nhiễm cũng như tác động đến môi trường của nước
  thải, khí thải, chất thải rắn, dựa trên các tiêu chuẩn cho phép.


  Xem Thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường KCN Bình Chiểu quận Thủ Đức , TP HCM và đề xuất hướng qui hoạch hợp l
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiện trạng môi trường KCN Bình Chiểu quận Thủ Đức , TP HCM và đề xuất hướng qui hoạch hợp l sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status