Phần mở đầu

Xuất khẩu hàng hoá là một hoạt động quan trọng trong thơơơng mại quốc tế không những đem lại nguồn ngoại tệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá của nơớc ta mà còn là một trong những hoạt động tất yếu của quá trình quốc tế hoá, hội nhập khu vực và thế giới.
Đối với Việt Nam hoạt động xuất khẩu diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực nhiều thị trơơờng. Một thị trơơờng mà hiện nay đơơợc coi là nóng bỏng đối với xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đó là thị trơơờng Hoa Kỳ. Do hiệu lực của hiệp định thơơơng mại Việt – Mỹ xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trơơờng Mỹ liên tục tăng, cùng với sự gia tăng đó chúng ta gặp phải rất nhiều vấn đề trong những quy định của luật lệ thơơơng mại Mỹ điển hình nhất là luật chống phá giá. Nhơơng thị trơơờng Mỹ là thị trơơờng lớn còn rất nhiều tiềm năng thuận lợi để các doanh nghiệp nơớc ta kinh doanh.
Xuất phát từ những điều đó, em quyết định chọn đề tài: “Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trơơờng Hoa Kỳ - Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển” với mong muốn tìm hiểu kỹ thêm về xuất khẩu hàng hoá Việt Nam vào Hoa Kỳ đồng thời trong phạm vi hiểu biết của mình đề xuất một số kiến nghị góp phần tăng xuất khẩu vào thị trơơờng này.
Do thời gian có hạn nên trong đề tài này em chỉ nghiên cứu một số vấn đề nhỏ về thị trơờng Hoa Kỳ nhơ luật lệ thơơng mại, quy định khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ, thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào Hoa Kỳ năm 2003 và nêu lên những giải pháp cơ bản nhất từ phía nhà nơớc và từ phía các doanh nghiệp nhằm tăng xuất khẩu hàng hoá vào thị trơờng Hoa Kỳ.
Em xin chân thành cảm ơn sự hơơướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.S Nguyễn Quang Huy đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.


Mục lục
Phần mở đầu .3
Chơơng I: Thị trơường Hoa Kỳ và sự cần thiết phải nghiên cứu thị trơường Hoa Kỳ 4
I. Lý luận chung về thị trơờng .4 1. Khái niện thị trơờng .4
1.1.Thị trơờng là gì 4
1.2. Các nhân tố của thị trơờng .4
2. Thị trơờng xuất khẩu 5
2.1. Khái niệm 5
2.2. Các nhân tố ảnh hơởng đến thị trơờng xuất khẩu 5
3. Vai trò và chức năng của thị trơờng xuất khẩu .7
II. Một số đặc điểm của thị trơờng Hoa Kỳ 9
1. Sơ lơợc về Hoa Kỳ 9
1.1. Một số nét khái quát .9
1.2. Hệ thống chính trị .9
1.3. Cơ chế hoạch định chính sách thơơng mại 9
1.4. Một số nét lớn về kinh tế .10
2. Luật lệ thơơng mại Hoa Kỳ .11
2.1. Luật thuế chống trợ giá .11
2.2. Luật thuế chống phá giá .12
3. Những quy định khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ .13
4. Một số hội chợ đáng chú ý tại Hoa Kỳ .13
III. Sự cần thiết phải nghiên cứu thị trơờng Hoa Kỳ 15
Chơơng II: Thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào Hoa Kỳ trong những năm gần đây 16
I.Tổng quan về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ .16
II. Cơ hội và thách thức với Việt Nam khi xuất khẩu hàng hoá vào Hoa Kỳ .16
1. Thuận lợi .17
2. Khó khăn và thách thức 19
III. Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trơờng Hoa Kỳ trong những năm vừa qua 20
IV. Những hạn chế của xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang thị trơờng Hoa Kỳ 23
Chơơng III: Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trơờng Hoa Kỳ 26
I. Giải pháp chung 26
1. Về phía nhà nơớc 26
2. Về phía doanh nghiệp 29
II. Giải pháp cụ thể cho một số mặt hàng .32
1. Hàng dệt may .32
2. Hàng giày dép 33
3. Nhóm hàng thuỷ sản 34
4. Hàng nông sản .35
5. Đồ gỗ .35
Phần kết luận 37
Danh mục tài liệu tham khảo 39

[charge=150]http://up.4share.vn/f/4879717b787b787b/DA048.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ - Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ - Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển sẽ giúp ích cho bạn.