Bài viết cho đề tài Đại học Quốc gia : TRUNG QUỐC KHOA GIÁO HƯNG QUỐC


Nội dung


TRUNG QUỐC KHOA GIÁO HƯNG QUỐCNguyễn văn Hồng


I - CON ĐƯỜNG HƯNG QUỐC PHÚ CƯỜNG


Thế giới hôm nay đang chứng kiến sự thay đổi to lớn của Trung Quốc .


Trung Quốc vào thời kỳ cận đại từ giữa thề kỷ XIX là một nước lạc hậu, nước thì rộng lớn mà nghèo ,yếu ,bị các nước đế quốc tư bản phương Tây hùa nhau xâu xé bắt nạt


Nền văn minh Trung hoa từng một thời làm chói lóa thế giới đã lùi vào dĩ vãng . Cuộc chiến tranh thuốc phiện 1939-1942 kết thúc băng hiệp ước Nam Kinh với nỗi nhục bị cắt đất ,bồi thường chiến phí và bị mất chủ quyền quan thuế ; Trung Quốc


thành nước nửa thuộc địa .Trung quốc phải suy ngẫm về bản thân mình “ Lạc hậu nghèo hèn thì ăn đòn” Lỗ Tấn ( Khổng Ất Kỷ ) .


Triều Mãn Thanh thói nát đã không thể nào bảo vệ được quyền lợi dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ . Trung quốc đứng trước thách đố mới của thời đại dần nhận thức ra nhiệm vụ lịch sử là phải Hiện đại hóa và cải chế dân chủ .Đó là con đường duy nhất để phú cường đuỗi kịp các nước tiên tiến và giành lại vị thế độc lập cho Trung quốc . Phải học tập phương Tây khoa học kỹ thuật và cải chế để phát huy nội lực sáng tạo ,phải cải cách học phong và nền giáo dục cũ kỹ bảo thủ cằn cỗi để tạo nên sinh khí mới cho dân tộc . Phong trào Duy tân năm 1898 do Khang Hữu Vi Lương Khải Siêu


xuất phát chính từ những khát vọng phú cường , học tập phương Tây để trị lại phương Tây “ Học chi pháp chi” Học phương Tây về kỹ thuật với mong muốn để chống lại phương Tây “Sư Di trường kỹ dĩ chế Di”(Ngụy Nguyên ) Trung quốc đã phải trả giá hàng 180 năm (nếu ta lấy mốc từ 1898 đến cải cách mở cửa 1978) với bao trăn trở trãi nghiệm qua nhiều bước đi . Phải đến khi Đặng Tiểu Bình nhà cải cách mở cửa cuả Trung quốc qua cuộc Cách mạng văn hóa ,công xã nhân dân , tiến vọt . những trãi nghiệm đầy tổn thất chua sót của đảng cộng sản mới đưa Trung quốc trở lại con đường phát triển hồi sinh


Đặng Tiểu Bình và những người kế nhiệm xuất sắc như Giang Trạch Dân và hiện nay Hồ Cẩm Đào đã đang nhận thức và thực hiện xuất sắc nhiệm vụ lịch sử Hưng Quốc .


Chúng ta cũng phải sòng phẳng đánh giá bộ ba này đã và đang hoàn bị một quá trình mà có nhiều học giả trên thế giới đánh giá cao gọi đó là những con người đã và đang thay đổi đất nước Trung Quốc


II - “ KHOA GIÁO HƯNG QUỐC ” CỦA TRUNG QUỐC –


CON ĐƯỜNG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬPTrung quốc là một nước có nền văn hoá, văn minh lâu đời. Nho giáo có một gia tài văn hoá đạo đức ứng xử và phát triển. Bằng nguyên lý “giãi phóng tư tưỏng” “Thực sự cầu thị”, “thực tiễn kiểm nghiệm chân lý”, Trung Quốc kế thừa văn hoá ưu tú dân tộc,thời đại và bằng trải nghiệm của mình, Trung Quốc đã tuyên bố chiến lược khoa học - kỹ thuật và giáo dục chấn hưng Trung Hoa.


Theo chúng tôi hiểu ,có lẽ đây là một nhận thức đựợc rút ra từ tố chất con người văn hoá Trung Hoa và sự thâu hóa văn hoá thế giới, thời đại. Đảng Cộng sản Trung Quốc, người con trí tuệ ưu tú của nhân dân Trung Hoa đã chiêm nghiệm:Xem Thêm: Bài viết cho đề tài Đại học Quốc gia : TRUNG QUỐC KHOA GIÁO HƯNG QUỐC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bài viết cho đề tài Đại học Quốc gia : TRUNG QUỐC KHOA GIÁO HƯNG QUỐC sẽ giúp ích cho bạn.