Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên ở thành phố cần thơ hiện nay - th

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên ở thành phố cần thơ hiện nay - th


  Đề Tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY TRONG THANH THIẾU NIÊN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP  LỜI CẢM ƠN
  Để làm được luận văn tốt nghiệp đó là điều mong muốn và không ngừng phấn đấu của rất nhiều sinh viên, trong đó có bản thân em. Tuy nhiên, để hoàn thành được đề tài còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, phải được Ban lãnh đạo khoa Khoa học chính trị tạo điều kiện và sự chỉ dạy tận tình của giáo viên hướng dẫn, sự nổ lực hết mình của bản thân, đồng thời phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu. Qua đây em xin chân thành cảm ơn khoa Khoa học chính trị đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt luận văn của mình, cảm ơn Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cần Thơ, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thành phố cần Thơ, Công an thành phố cần Thơ, Công an quận Ô Môn đã cung cấp cho em những nguồn tài liệu quý giá phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Lê Duy Sơn đã tận tình hướng dẫn và chỉ dạy để em có thể hoàn thành tốt đề tài luận văn của mình.


  Vì trình độ còn giới hạn, cho nên khi thực hiện đề tài nghiên cứu của mình sẽ không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Em rất mong được sự hướng dẫn, sự đóng góp của quý thầy cô và các bạn để bài nghiên cứu sau của em được hoàn chỉnh và sâu sắc hơn. Kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể các bạn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.


  Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!
  MỤC LỤC


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài .1


  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .1


  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .2


  4. Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài 2


  5. Kết cấu của đề tài .2


  NỘI DUNG 3


  Chương 1 3


  NHẬN THỨC CHUNG VÈ MA TÚY 3


  1.1. Khái niệm “ma túy” 3


  1.2. Phân loại ma túy 4


  1.3. Tác hại của ma túy 6


  Chương 2 10


  THỰC TRẠNG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY TRONG THANH


  THIẾU NIÊN Ở THÀNH PHÓ CẰN THƠ .10


  2.1. Tình hình và nguyên nhân của tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên ở thành


  phố Cần Thơ hiện nay . 10


  2.1.1. Tình hình tệ nạn ma túy ừong thanh thiếu niên ở thành phố cần Thơ hiện


  nay 10


  2.1.2. Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên ở thành phố


  Cần Thơ hiện naỵ 14


  2.2. Thành tựu và hạn chế về phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên ở


  thành phố cần Thơ trong những năm qua . 15


  2.2.1. Những thành tựu đạt được .15


  2.2.2. Những hạn chế 28


  Chưomg 3 33


  NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG


  CHÓNG TỆ NẠN MA TÚY TRONG THANH THIẾU NIÊN Ở THÀNH PHÓ


  CẰN THƠ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 33


  3.1. Nâng cao nhận thức về tệ nạn ma túy và tác hại của nó cho thanh thiếu niên ở


  thành phố cần Thơ .33


  3.2. Nâng cao định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên; ổn định và


  bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho thanh thiếu niên .37


  3.3. Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuốc y học dân tộc và các biện


  pháp y học khác trong điều trị, cai nghiện ma túy và phục hồi chức năng cho thanh thiếu niên nghiện ma túy .41


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài


  Trong những năm qua, cần Thơ không ngừng phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhà nước mở rộng nhiều chính sách khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư ừong và ngoài nước, tạo nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh mới góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp.


  Cùng với những thuận lợi có đựoc thì thành phố cần Thơ cũng đối mặt với không ít những khó khăn, trong đó có tệ nạn xã hội có xu hướng phát triển và lan nhanh. Đặc biệt là tệ nạn ma túy đang từng bước xâm nhập vào tầng lớp thanh thiếu niên nhất là học sinh, sinh viên, đang đe dọa đến sự phát triển của thành phố cần Thơ, hủy hoại sức khỏe, làm băng hoại phẩm giá của lớp trẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ữật tự an toàn xã hội.


  Trước tình hình đó, một vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra là đòi hỏi thành phố cần Thơ phải phải nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, xây dựng một thế hệ trẻ có đầy đủ năng lực, trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp để góp phần xây dựng thành phố cần Thơ và phát triển đất nước.


  Là một thanh niên, nhất là một người giáo viên tương lai, em muốn dùng những kiến thức đã học để tìm hiểu về thực trạng phòng chống tệ nạn ma túy, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế và ngăn chặn tệ nạn ma túy đang xâm nhập vào lứa tuổi thanh thiếu niên ở thành phố cần Thơ giai đoạn hiện nay. Đây cũng là lí do để tác giả chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn ma túy trong trong thanh thiếu niên ở thành phố cần Thơ hiện nay - Thực trạng và giải pháp” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.


  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá đúng thực trạng phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên ở thành phố cần Thơ. Từ đó đề xuất những
  giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên ở thành phố cần Thơ giai đoạn hiện nay, góp phần vào việc đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ có phẩm chất và năng lực xây dựng thành phố cần Thơ ngày càng phát triển.


  Để thực hiện mục đích trên, đề tài có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:


  Một là: Làm rõ những vấn đề chung về ma túy, phân loại ma túy và tác hại của ma túy đối với con người nhất là thanh thiếu niên.


  Hai là Đánh giá đúng thực trạng phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên ở thành phố cần Thơ.


  Ba là Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên ở thành phố cần Thơ giai đoạn hiện nay.


  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài


  Đổi tượng nghiên cứu của đề tài là tập trung nghiên cứu vấn đề nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên.


  Phạm vi nghiên cứu của để tài là nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên ở thành phố Cần Thơ từ năm 2000 đến năm 2008 và trong những năm tiếp theo.


  4. Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài Cơ sở lí luận: đề tài dựa trên cơ sở lí luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống các tệ nạn xã hội, mà cụ thể ở đây là phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên.


  Phương pháp nghiên cứu:


  Phương pháp logic và lịch sử Phương pháp phân tích và tổng hợp Phương pháp thống kê và khảo sát thực tế.


  5. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương, 10 tiết.


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên ở thành phố cần thơ hiện nay - th
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên ở thành phố cần thơ hiện nay - th sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status