MỞ ĐẦU​1. Lý do chọn đề tài

Từ khi ra đời, các trắc nghiệm tâm lý đã trở thành một công cụ đắc lực trong lĩnh vực chẩn đoán, trị liệu tâm lý, tham vấn nghề và trong lĩnh vực giáo dục. Việc sử dụng các trắc nghiệm tâm lý đã trở nên phổ biến trên thế giới nói chung và tại các cơ sở thăm khám tâm lý ở Việt Nam nói riêng. Trong quá trình triển khai, các trắc nghiệm tâm lý đã được sửa đổi theo hướng thích nghi và phù hợp hơn cho từng đối tượng sử dụng. Đội ngũ các nhà tâm lý, các nhân viên công tác xã hội bắt đầu được đào tạo chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu hướng dẫn, xử lý các trắc nghiệm được ứng dụng trong thực tế. Những tiêu chuẩn đặt ra cho trắc nghiệm và những yêu cầu cụ thể cho đối tượng sử dụng trắc nghiệm được hình thành. Nhưng trên thực tế không phải ở đâu cũng đạt được những chuẩn chung ấy. Thực trạng đó tại một số cơ sở thăm khám tâm lý ở Việt Nam là ví dụ.

Một trắc nghiệm khi đưa vào sử dụng cần phải được chuẩn hóa trên diện rộng. Người sử dụng trắc nghiệm phải là những người được đào tạo trong lĩnh vực tâm lý. Tuy nhiên, việc ứng dụng các trắc nghiệm tại các cơ sở thăm khám tâm lý ở nước ta chưa thể làm được điều này bởi những hạn chế về nhân - tài - vật - lực. Tuy những hạn chế đó không làm cho việc ứng dụng trắc nghiệm trong thăm khám tâm lý ở nước ta ngưng lại nhưng những khó khăn chúng ta gặp phải tại các cơ sở thăm khám tâm lý trong việc sử dụng các trắc nghiệm tâm lý là không nhỏ dù những trắc nghiệm đó vẫn mang lại những hiệu quả nhất định. Để tìm hiểu thực trạng đó chúng tôi chọn đề tài. "Thực trạng sử dụng trắc nghiệm tại các cơ sở thăm khám tâm lý" làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Khóa luận này chỉ có thể phản ánh một phần rất nhỏ thực trạng sử dụng trắc nghiệm của chúng ta tại các cơ sở thăm khám tâm lý. Dù vậy nó cũng thể hiện một cách trung thực những gì đang diễn ra tại những nơi có sử dụng trắc nghiệm.


Xem Thêm: Thực trạng sử dụng trắc nghiệm tại các cơ sở thăm khám tâm lý
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng sử dụng trắc nghiệm tại các cơ sở thăm khám tâm lý sẽ giúp ích cho bạn.