Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Giáo dục học sinh cá biệt trong trường học

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giáo dục học sinh cá biệt trong trường học


  §Ò tµi tËp trung gi¶i quyÕt hai vÊn ®Ò
  1. X©y dùng c¬ së lý luËn vÒ viÖc gi¸o dôc häc sinh c¸c beieetjowr líp chñ nhiÖm.
  2. §iÒu tra thùc tr¹ng nhưng nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn t­îng häc sinh c¸ biÖt ë líp chñ nhiÖm.
  1 . T×m hiÓu c¬ së lý luËn cña viÖc gi¸o dôc häc sinh c¸ biÖt.
  2 . §iÒu tra nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn t­îng häc sinh c¸ biÖt ë líp chñ nhiÖm
  3 . §­a ra nhưng biÖn ph¸p s­ ph¹m nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc gi¸o dôc häc sinh c¸ biÖt.
  VII . CÊu tróc ®Ò tµi
  Ngoµi phÇn më ®Çu , kÕt luËn , néi dung chÝnh gåm hai ch­¬ng ;
  Ch­¬ng I : C¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò nghiªn cøu.
  Ch­¬ng II: Nhưng nguyªn nh©n dÉn ®Õn häc sinh c¸ biÖt


  Xem Thêm: Giáo dục học sinh cá biệt trong trường học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo dục học sinh cá biệt trong trường học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status