Đề tài: Tìm hiểu thái độ của học sinh một số trường PTTH ở Hà Nội khi được giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên SKSSVTNMỤC LỤC​Các tác giả : Trần Ngọc Anh

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

A. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

I. NGHIÊN CỨU VỀ THÁI ĐỘ

1. Nghiên cứu thái độ trong tâm lý học Phương Tây

2. Nghiên cứu thái độ trong tâm lý học Liên Xô (cũ)

3. Nghiên cứu thái độ ở Việt Nam

II. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC SKSSVTN

B. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN.

I. THÁI ĐỘ

1. Định nghĩa thái độ

2. Đặc điểm của thái độ

3. Chức năng của thái độ

4. Cấu trúc của thái độ

5. Các yếu tố quyết định đến sự hình thành và phát triển thái độ

2. Những nguy cơ dễ xảy ra khi vị thành niên quan hệ tình dục sớm

II. KHÁI NIỆM HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

1. Quan niệm về lứa tuổi

2. Đặc điểm tâm - sinh lí lứa tuổi

III. KHÁI NIỆM GIÁO DỤC SKSSVTN

1. Giáo dục giới tính là gì

2. Giáo dục SKSSVTN

CHƯƠNG II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

I. NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG KHI ĐƯỢC GIÁO DỤC SKSSVTN TRONG NHÀ TRƯỜNG

1. Nhận thức của học sinh phổ thông về “giáo dục SKSSVTN”

2. Nhận thức của học sinh sự phát triển tính dục của cơ thể ở tuổi dậy thì

3. Nhận thức của học sinh phổ thông về các mối quan hệ ở tuổi vị thành niên (tình yêu, quan hệ tình dục) và hậu quả của nó

4. Nhận thức của các em về công tác phòng chống HIV/AIDS

II. XÚC CẢM - TÌNH CẢM CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG KHI ĐƯỢC GIÁO DỤC SKSSVTN

1. Xúc cảm - tình cảm của học sinh với những vấn đề liên quan tới SKSSVTN nói chung

2. Xúc cảm - tình cảm của học sinh phổ thông với chương trình giáo dục SKSS đang được học

III. HÀNH VI CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG KHI ĐƯỢC GIÁO DỤC SKSSVTN

1. Mức độ tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan khi được giáo dục?

2. Mức độ sẵn sàng tham gia thực hiện nội dung bảo vệ SKSSVTN


Xem Thêm: Tìm hiểu thái độ của học sinh một số trường PTTH ở Hà Nội khi được giáo dục sức khỏe sinh sản vị thà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu thái độ của học sinh một số trường PTTH ở Hà Nội khi được giáo dục sức khỏe sinh sản vị thà sẽ giúp ích cho bạn.