Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ứng xử động trong cầu cong dầm bản rỗng

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ứng xử động trong cầu cong dầm bản rỗng

  PHÂN M DÂU
  Cùng vi quá trình xây dng và phát trien dât nưc, do tôc do dô th hóa ngày
  càng nhanh, dac biet là các thành phô ln như Hà Noi và Tp.Hô Chí Minh dan dên
  tình trng dân cư tap trung dông các thành phô này, làm tang mat do giao thông
  gây ra tình trng ách tac giao thông ngày càng nghiêm trng. Tình trng này dã gây
  nh hư ng không nh dên nh p do phát trien kinh tê ca các Thành phô nói riêng và
  ca c nưc nói chung.
  De gii quyêt triet de tình trng ùn tac giao thông ti các nút, mot trong nhng
  gii pháp có hieu qu là xây dng loi hình nút giao khác mc. Dac diem ca loi
  hình này là dm bo thông xe an toàn và liên tc qua nút, nh dó nâng cao kh nang
  thông hành ti nút. Câu cong là dng kêt câu thưng dưc la chn trong xây dng
  các nút giao cat không cùng mc vì tho mãn dưc các tiêu chí như: Gim thieu
  dien tích xây dng, phù hp vi d a hình chat hp, phc tp, vi bán kính cong thích
  hp se to cm giác êm thuan cho phương tien lưu thông trên dưng moi khi doi
  hưng giao thông và to my quan dô th . Trong các dng câu cong, câu cong dâm
  bn rong ngày nay dang dưc quan tâm nhât vì dac diem kêt câu dâm bn rong là có
  chiêu cao thâp mà van d kh nang ch u lc nh gây to ng suât trưc trong bê
  tông. Chính vì dac diem noi bac dó, nên khi s& dng câu cong dâm bn rong se kinh
  tê hơn vì dưng dan vào câu ngan, dông thi to dưc s thanh mãnh làm tang thêm
  ve dp ca công trình góp phân nâng cao my quan dô th . Viec s& dng câu cong
  dâm bn rong vào trong thc tê nưc ta là khá mi me và hien nay ch' là giai don
  kh i dâu. Do dó, viec nghiên cu vê ng x& ca câu cong dâm bn rong dưi tác
  dng ca ti trng tinh và ti trng dong là hêt sc cân thiêt.
  Vì thi gian có hn nên trong phm vi dê tài này tác gi ch' tap trung nghiên cu
  các noi dung sau:
  - Tong quan vê câu cong;
  - Lý thuyêt tính toán câu cong;
  - Nghiên cu nh hư ng ca t) biên co ngót, chuyen v cư*ng bc ti gôi và
  các tham sô câu to dên noi lc, chuyen v câu cong dâm bn rong;
  Trang 2
  - Nghiên cu ng x& dong trong câu cong dâm bn rong.
  Theo tiêu chuan Dưng ôtô – Yêu câu thiêt kê – TCVN 4054-2005 bán kính
  dưng cong nam tôi thieu dưc quy d nh như sau :
  - Dưng câp V, tôc do thiêt kê 40km/h thì bán kính dưng cong nam tôi
  thieu gii hn là R=60m;
  - Dưng câp IV, tôc do thiêt kê 60km/h thì bán kính dưng cong nam tôi
  thieu gii hn là R=125m;
  - Dưng câp III, tôc do thiêt kê 80km/h thì bán kính dưng cong nam tôi
  thieu gii hn là R=250m;
  - Dưng câp II, tôc do thiêt kê 100km/h thì bán kính dưng cong nam tôi
  thieu gii hn là R=400m.
  Chính vì vay trong phm vi nghiên cu ca dê tài ch' xét câu có bán kính cong
  thay doi trong phm vi t) 60m dên 500m, sơ dô nh p gin dơn có chiêu dài nh p
  L=20m, 25m, 30m, 35m và sơ dô liên tc 3 nh p (3x20m), (3x25m), (3x30m) và
  (3x35m) vi mat cat ngang dng dâm bn rong có chiêu cao không doi trên suôt
  chiêu dài nh p.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ứng xử động trong cầu cong dầm bản rỗng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ứng xử động trong cầu cong dầm bản rỗng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status