Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường năm 1986 đến nay đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Cũng như bất kì một nền kinh tế tiến bộ nào, sự phát triển đó được tạo nên bởi khối doanh nghiệp trong nền kinh tế. Có thể nói doanh nghiệp là thành phần cơ bản, đặc trưng nhất của nền kinh tế thị trường. Số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam tăng nhanh trong thời gian qua, cùng với sự tăng lên về loại hình cũng như năng lực.
Đối với một doanh nghiệp đặt mục tiêu là tăng lợi nhuận và mở rộng quy mô sản xuất thì đầu tư và tái đầu tư là một trong những hoạt động căn bản quan trọng nhất. Qua đó ta có thể thấy vai trò của đầu tư doanh nghiệp là cực kì quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế.
Trong nội dung của đề án, chúng tôi sẽ đề cập đến những khái niệm cơ bản về quỹ đầu tư trong doanh nghiệp cùng với tình hình sử dụng quỹ trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, từ đó đề ra một vài giải pháp chính để nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn quỹ.
Do kiến thức còn nhiều hạn chế nên đề án có thể không khỏi thiếu sót và nội dung còn khá hạn hẹp.
Đề án thực hiện với sự hướng dẫn của thầy giáo, TS Từ Quang Phương. Chúng em xin chân thành cảm ơn.
[charge=150]http://up.4share.vn/f/4879717e7f707c7a/nhom14.docx[/charge]

Xem Thêm: Quỹ đầu tư trong doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quỹ đầu tư trong doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.