Qua thời gian 1 tháng thực tập tại Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Hưng Thông, được sự hướng dẫn tận tình của Chị Hồ Thị Xuân - Kế toán trưởng công ty, đồng thời được sự chỉ dẫn, giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn – thầy Nguyễn Thanh Hải, bản thân em đã được học hỏi thêm nhiều từ thực tế của công tác kế toán của một doanh nghiệp.
Trước tiên, em nhận thấy giữa lý thuyết mà em đã tiếp thu từ lớp học và thực tế công tác kế toán tại doanh nghiệp có sự đồng nhất với nhau, đó là :
- Công tác kế toán của doanh nghiệp phải chấp hành theo những chuẩn mực kế toán Việt Nam, chấp hành đúng những quy định mà Nhà nước quy định, lấy những quy định đó làm nền tảng cho công tác kế toán tại doanh nghiệp.
- Bộ máy kế toán tại công ty được tổ chức gọn, nhẹ nhưng đảm bảo đúng quy định, đồng thời thực hiện tốt công tác kế toán tại công ty, đảm bảo tính liên thông giữa các bộ phận trong phòng kế toán. Với nhiệm vụ xây dựng, tổ chức, quản lý, cân đối, bổ sung nguồn vốn công ty, phòng kế toán đã thực hiện tốt trách nhiệm và nhiệm vụ được giao đáp ứng được nhu cầu của lãnh đạo công ty.
Bên cạnh đó, em thấy rằng giữa lý thuyết và thực tế tại doanh nghiệp vẫn còn một vài vấn đề chưa đồng nhất, đó là :
- Trên cơ sở lý thuyết, nhưng tùy theo tình hình thực tế nên doanh nghiệp đã áp dụng một số hình thức, phương pháp kế toán đơn giản, gọn nhẹ từ đó làm giảm bới áp lực của công tác kế toán tại doanh nghiệp.
- Đối với công tác hạch toán tại công ty, ở một vài nghiệp vụ nhỏ, số phát sinh không lớn, phòng kế toán áp dụng cách hạch toán chưa đúng theo quy định của Nhà nước. Có thể đây là do kế toán muốn đơn giản hoá công tác hạch toán hoặc chủ quan do số phát sinh của các nghiệp vụ đó không lớn, không ảnh hưởng nhiều đến công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp tại đơn vị.
Nhìn chung công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hưng Thông được thực hiện đơn giản, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh những quy định do Nhà nước ban hành.
[charge=150]http://up.4share.vn/f/5f6e666968676d6a/baocaiphungthong.doc[/charge]

Xem Thêm: kế toán nguyên vật liệu công cụ dung cụ tại công ty TNHH Hưng thông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán nguyên vật liệu công cụ dung cụ tại công ty TNHH Hưng thông sẽ giúp ích cho bạn.