GIỚI THIỆU CẤU TRÚC LUẬN VĂN
Phần mở đầu
Lý do chọn đề tài
Tổng quan tình hình nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
Giả thuyết nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa khoa học của luận văn
Chương 1: Cơ sở lý thuyết
Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý trong các trường PTCS hiện nay ở Hà Nội
Chương 3: Các giải pháp ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong các trường THCS tại Hà Nội
Kết luận và khuyến nghị

Công nghệ thông tin phát triển với tốc độ hết sức nhanh chóng và mạnh mẽ
Ứng dụng và phát triển CNTT đang trở thành động lực có ý nghĩa hết sức to lớn và có vai trò quyết định để phát triển kinh tế xã hội
Ứng dụng CNTT ngày càng trở thành yếu tố quyết định cho sự phát triển của một số ngành kinh tế
Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 50% doanh nghiệp áp dụng CNTT vào quản lý sản xuất và dịch vụ. Trên 30% doanh nghiệp có kết nối với mạng Internet, 10% có trang web để phục vụ kinh doanh, tiếp thị trong nước và quốc tế
CNTT ngày càng phổ biến ở các cơ quan quản lý nhà nước, các trường học trong hệ thống giáo dục
Ở nước ta, CNTT đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đặc biệt. Cho đến nay đã có 62 cơ sở bậc đại học, 101 cơ sở bậc cao đẳng, 108 cơ sở bậc trung học chuyên nghiệp thực hiện đào tạo chính quy CNTT
Trong xã hội thông tin như hiện nay nhu cầu thông tin về tình hình hoạt động của con em mình tại nhà trường đang là mối quan tâm lớn của các bậc phụ huynh học sinh, đặc biệt là học sinh cấp THCS
Trên thực tế, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý trong các trường học hiện chưa được coi trọng hoặc ứng dụng nhưng chưa hiệu quả.
Theo nghiên cứu của khảo sát, việc ứng dụng chưa hiệu quả đó là do chưa có một chính sách phù hợp
Vì vậy, học viên đã chọn đề tài “Xây dựng chính sách ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng quản lý trong các trường trung học sơ sở tại Hà Nội “
[charge=300]http://up.4share.vn/f/6150585756595050/CNDVX.doc[/charge]

Xem Thêm: Xây dựng chính sách ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng quản lý trong các trường trung học sơ sở tại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chính sách ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng quản lý trong các trường trung học sơ sở tại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.