MỤC LỤC
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa - Khả năng ứng dụng
6. Kết cấu của luận văn
Chương 1: Cơ sở lý luận
1.1 Thị trường 1
1.2 Thị hiếu 2
1.3 Khái niệm khách hàng và khách hàng trong ngành dịch vụ 4
1.4 Dịch vụ điện thoại di động . 6
1.4.1 Khái niệm dịch vụ 6
1.4.2 Dịch vụ điện thoại di động và các đặc tính của nó 6
1.4.3 Đánh giá chất lượng dịch vụ điện thoại di động 7
1.5 Quyết định lựa chọn dịch vụ 9
1.5.1 Mô hình đơn giản về quá trình ra quyết định mua hàng . 9
1.5.2 Các nhóm lợi ích của dịch vụ điện thoại di động 11
1.6 Quy trình nghiên cứu thị hiếu lựa chọn dịch vụ điện thoại di động . 12
1.6.1 Xác định vấn đề . 12
1.6.2 Xác định thông tin cần thiết . 13
1.6.3 Nguồn dữ liệu . 13
1.6.4 Kỹ thuật nghiên cứu 13
1.6.5 Thu thập thông tin 14
1.6.6 Phân tích thông tin . 15
1.6.7 Trình bày kết quả . 15
Tóm tắt chương 1 . 15
`Chương 2: Khảo sát thực trạng thị trường viễn thông Tp.HCM – Thiết kế nghiên cứu
2.1 Tổng quan về thị trường viễn thông Tp.HCM 17
2.2 Giới thiệu về các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hiện nay trên thị trường Tp.HCM 18
2.2.1 Dịch vụ điện thoại di động Vinaphone . 19
2.2.2 Dịch vụ điện thoại di động Mobifone . 20
2.2.3 Dịch vụ điện thoại di động S-fone . 21
2.2.4 Dịch vụ điện thoại di động Viettel 23
2.2.5 Dịch vụ điện thoại di động E-mobile 24
2.3 Thiết kế nghiên cứu . 25
2.3.1 Nghiên cứu định tính . 25
2.3.2 Nghiên cứu định lượng . 30
2.3.2.1 Thiết kế bảng câu hỏi sơ bộ và chính thức 30
2.3.2.2 Kết cấu bảng câu hỏi 31
2.3.2.3 Nội dung bảng câu hỏi . 31
2.3.2.4 Thu thập thông tin 34
Tóm tắt chương 2 . 35
Chương 3: Kết quả nghiên cứu và đề xuất
3.1 Kết quả nghiên cứu . . 37
3.1.1 Mô tả mẫu . 37
3.1.1.1 Thông tin mẫu về đặc điểm có hay không sử dụng điện thoại di động . 38
3.1.1.2 Thông tin mẫu về loại hình thuê bao . 38
3.1.1.3 Thông tin mẫu về năm học 39
3.1.2 Xác định các thành phần tác động đến thị hiếu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của sinh viên . 40
3.1.3 Xây dựng và đánh giá độ tin cậy của thang đo 45
3.1.4 Phân tích mức độ quan trọng trong đánh giá của sinh viên đối với các yếu tố đánh giá chung về dịch vụ điện thoại di động . 47
3.1.5 Đánh giá mối quan hệ giữa thị hiếu lựa chọn dịch vụ điện thoại di động của sinh viên và các nhân tố ảnh hưởng đến nó 50
3.1.5.1 Xây dựng mô hình và đề ra các giả thuyết nghiên cứu . 50
3.1.5.2 Xem xét mối tương quan giữa các biến 52
3.1.5.3 Lựa chọn biến cho mô hình 53
3.1.5.4 Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến 55
3.1.5.5 Kiểm định độ phù hợp của mô hình 56
3.1.5.6 Kết quả phân tích hồi quy đa biến và đánh giá mức độ quan trọng của từng nhân tố . 57
3.1.5.7 Kiểm tra có sự khác biệt hay không về thị hiếu lựa chọn dịch vụ điện thoại di động giữa các nhóm sinh viên khác nhau 58
3.2 Nhận định và đề xuất ý kiến . 61
3.2.1 Nhận định kết quả 61
3.2.2 Một số ý kiến đề xuất 62
3.2.2.1 Đề xuất với nhà cung cấp 63
3.2.2.2 Kiến nghị đối với chính phủ 68
Tóm tắt chương 3 . 69
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
[charge=300]http://up.4share.vn/f/6150585756595051/Cac_yeu_to_tac_dong_den_su_lua_chon_nha_cung_cap_d ien_thoai_di_dong.pdf[/charge]

Xem Thêm: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của sinh viên tp.hcm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của sinh viên tp.hcm sẽ giúp ích cho bạn.