Chương 1.TỔNG QUAN VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU ĐỘ TIN CẬY
TRÊN CƠ SỞ MÒN CỦA CHI TIẾT MÁY VÀ KHUÔN ÉP GẠCH
CERAMICS .15
1.1- Ý nghĩa của vấn đề độ tin cậy 15
1.2- Độ tin cậy của chi tiết máy trên cơ sở mòn .16
1.2.1- Quan điểm xác suất về hiện tượng mài mòn 16
1.2.2- Xác định các chỉ tiêu độ tin cậy theo thời gian hỏng do mòn . 18
1.2.3- Xác định chỉ tiêu độ tin cậy theo các thể hiện mòn 19
1.2.4- Quan hệ giữa độ tin cậy và tốc độ mòn 20
1.2.5- Quan hệ giữa độ tin cậy và cường độ mòn . 23
1.3. Máy ép và vấn đề về độ tin cậy trên cơ sở mòn khuôn ép gạch
Ceramics .24
1.3.1. Cấu tạo chung của máy ép gạch thủy lực . 25
1.3.2. Nguyên lý làm việc của máy ép gạch thủy lực . 27
1.3.3. Cấu tạo chung của khuôn ép 29
1.3.4. Hiện tượng mòn khuôn ép gạch ceramics . 34
1.3.5. Vấn đề về độ tin cậy của chày dưới khuôn ép gạch ceramics . 36
1.4. Kết luận chương 1 .37
Chương 2.XÁC ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY TRÊN CƠ SỞ MÒN CỦA CHÀY
DƯỚI KHUÔN ÉP GẠCH CERAMICS TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT 38
2.1. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 38
2.2. Đo mòn chày dưới khuôn ép tại cơ sở sản xuất 39
2.2.1. Xác định vị trí đo . 39
2.2.2. Sơ đồ đo . 41
2.2.3. Dụng cụ đo 41
2.2.4. Đồ gá dụng cụ đo . 42
2.2.5. Xác định lượng mòn giới hạn . 46
2.2.6. Các bước đo . 46
2.2.7. Thời điểm khảo sát . 47
2.2.8. Giới hạn khảo sát . 47
2.2.9. Số lượng mẫu khảo sát . 47
2.2.10. Khử số liệu có chứa sai số thô. . 48
2.2.11. Kết qủa đo mòn Chày dưới tại cơ sở sản xuất 49
2.3. Phương pháp xác định độ tin cậy của chày dưới khuôn ép gạch
ceramis trên cơ sở mòn . 51
2.4. Độ tin cậy của Chày dưới khuôn ép gạch ceramics .62
2.5. Chu kỳ thay thế của Chày dưới khuôn ép gạch ceramis .65
2.6. Kết luận chương 2 .65 .
[charge=450]http://up.4share.vn/f/67565e5252515453/8LV09_CN_CTM(LuongAnhQuan).pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của chày dưới khuôn ép gạch ceramics
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của chày dưới khuôn ép gạch ceramics sẽ giúp ích cho bạn.