Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ động lực học cơ cấu rung rlc

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. động lực học cơ cấu rung rlc

  Tóm tắt


  Qua phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc tính động lực học của cơ cấu rung - va đập sử dụng mạch cộng hưởng RLC, một cơ cấu rung - va đập mới được cải tiến đã được thiết kế, chế tạo, vận hành thí nghiệm, phân tích và cho ra các kết quả tích cực hơn hẳn so với trước đây. Khả năng hiện thực hóa ứng dụng của cơ cấu rung - va đập mới này trong các máy khai thác rung - va đập yêu cầu kích thước nhỏ gọn trở nên hứa hẹn hơn.
  Cơ cấu được cải tiến làm việc dựa trên nguyên lý cộng hưởng trong mạch điện gồm điện cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Cơ cấu dao động dựa trên nguyên lý này đã được Mendrella [1,2] giới thiệu và được phát triển thành cơ cấu rung - va đập RLC bởi Nguyễn Văn Dự [3]. Tuy nhiên, cơ cấu được cải tiến trong luận văn này cho phép và khai thác chuyển động của ống dây thay vì chuyển động của lõi sắt như trong [1,2,3]. Cơ cấu được thí nghiệm có thể làm dịch chuyển một khối lượng trên 6 kg với lực ma sát tăng cường thêm 60 N với vận tốc nhanh gấp 6 lần so với trước đây.
  Chuyển động tuần hoàn của ống dây đã được hỗ trợ bằng một hệ lò xo nhằm khai thác đặc tính cộng hưởng cơ, từ đó có thể nâng cao hiệu năng của hệ thống. Các phân tích động lực học đã cho thấy, khoảng cách va đập, độ cứng của lò xo và điện áp cấp cho ống dây có ảnh hưởng lớn đến khả năng chuyển động thắng các lực cản của hệ thống. Các kết quả này có thể được sử dụng hữu ích cho các nghiên cứu tiếp theo.

  Mục lục
  Lời cam đoan . 1
  Lời cám ơn . 2
  Tóm tắt . 3
  Mục lục 4
  Các ký hiệu viết tắt . 6
  Danh mục các hình ảnh 7
  Danh mục các bảng, biểu 10
  Chương 1: GIỚI THIỆU . 11
  1.1. Cơ cấu rung va đập RLC . 11
  1.2. Các kết quả nghiên cứu gần đây 12
  1.3. Mục tiêu nghiên cứu . 14
  1.4. Các kết quả chính đã đạt được 14
  1.5. Cấu trúc luận văn 15
  Chương 2: PHÂN TÍCH CƠ CẤU RUNG RLC VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN .17
  2.1. Giới thiệu . 17
  2.2. Các mô hình rung va đập và hướng cải tiến 17
  2.2.1. Các cơ cấu rung va đập . 17
  2.2.2. Cơ cấu rung - va đập RLC-07 22
  2.3. Mô hình và đặc điểm các cơ cấu 24
  2.4. Một số đề xuất cải tiến thử nghiệm mới . 27
  2.4.1. Cơ sở đề xuất cải tiến 27
  2.4.2. Thử nghiệm dùng cảm biến cấp nguồn và lò xo hỗ trợ . 28
  2.4.3. Thử nghiệm sử dụng hai ống dây nối tiếp . 29
  2.4.4. Thử nghiệm dùng cảm biến cắt nguồn theo vị trí . 30
  2.4.5. Khai thác rung động của ống dây 31
  2.5. Kết luận 32
  Chương 3: CƠ CẤU RUNG VA ĐẬP MỚI . 33
  3.1. Giới thiệu . 33
  3.2. Nguyên lý làm việc 34
  3.2.1. Mô hình mô tả cơ cấu 36
  3.2.2. Mô hình toán học . 37
  3.3. Thiết kế và chế tạo cơ cấu 39
  3.3.1. Ống dây và xe mang ống dây . 39
  3.3.2. Hệ thống đường ray dẫn hướng . 41
  3.3.3. Hệ thống rãnh trượt dẫn hướng . 43
  3.3.4. Cơ cấu điều chỉnh lực ma sát . 44
  3.4. Các thiết bị đo 45
  3.4.1. Thiết bị đo chuyển vị 45
  3.4.2. Thiết bị đo điện áp, điện cảm, điện dung 45
  3.4.3. Thiết bị đo lực 46
  3.4.4. Thiết bị thu thập dữ liệu . 49
  3.5. Lắp đặt, vận hành thiết bị thí nghiệm . 49
  3.6. Kết luận 55
  Chương 4: PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU MỚI 56
  4.1. Giới thiệu. 56
  4.2. Mô tả thí nghiệm 57
  4.3. Phương pháp khảo sát thí nghiệm . 59
  4.4. Kết quả thí nghiệm . 61
  4.4.1. Mức ma sát 4 kg lực . 61
  4.4.2. Mức ma sát 6 kg lực . 66
  4.5. Động lực học cơ cấu . 70
  4.6. Kết luận 75
  Chương 5: KẾT LUẬN . . 76
  5.1. Các kết quả chính đã đạt được 76
  5.2. Đề xuất các nghiên cứu tiếp theo 77
  Tài liệu tham khảo 78
  Phụ lục: CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC . 81

  Các ký hiệu viết tắt

  FFT Phép biến đổi nhanh Fourier (Fast Fourier Transform)
  LVDT Thiết bị đo chuyển vị tuyến tính (Linear Variable Displacement
  Transducer)
  RLC Mạch điện trở (R), điện cảm (L) và điện dung (C) mắc nối tiếp
  RLC-07 Cơ cấu rung RLC của tác giả Nguyễn Văn Dự, 2007
  RLC-09 Cơ cấu rung RLC thực hiện bởi nghiên cứu này, 2009

  Danh mục các hình ảnh
  Hình Nội dung Trang
  Hình 2.1. Cơ cấu rung Tsaplin . 18
  Hình 2.2. Sơ đồ cơ cấu rung va đập dùng bánh lệch tâm 19
  Hình 2.3. Cơ cấu rung va đập được dùng trong máy đóng cọc đứng
  (Theo nhà sản xuất ICE) 20
  Hình 2.4. Sơ đồ thí nghiệm của Lok. 21
  Hình 2.5. Sơ đồ thí nghiệm khai thác rung va đập của Franca. 22
  Hình 2.6. Mô hình cơ cấu rung va đập RLC 07. . 23
  Hình 2.7. Lực điện từ Fm của ống dây tác dụng lên lõi sắt. 23
  Hình 2.8. Mô hình hóa các cơ cấu rung. . 25
  (a) Mô hình cho bánh lệch tâm/cam của Pavlovskaia
  (b) Mô hình cho nam châm điện của Franca
  Hình 2.9. Mô hình mô tả cơ cấu RLC 07. . 26
  Hình 2.10 Hành trình chuyển động của lõi sắt. 27
  Hình 2.11 Hành trình chuyển động của lõi sắt trong phương án đưa lò
  xo vào cơ cấu. . 28
  Hình 2.12 Hành trình chuyển động của lõi thép theo phương án hai ống
  dây nối tiếp. . 29
  Hình 2.13 Quá trình chuyển động của lõi sắt ở phương án điều khiển
  hành trình. . . 30
  Hình 3.1 Sơ đồ nguyên lý cơ cấu RLC - 09. 34
  Hình 3.2 Mô hình cơ cấu rung va đập RLC-09. . 36
  Hình 3.3 Ống dây khi được tháo vỏ ngoài. 40
  Hình 3.4 Cơ cấu chuyển động ống dây trong thí nghiệm. 41
  Hình: 3.5 Bánh xe trong hệ thống thí nghiệm. . 41
  Hình 3.6 Hệ thống đường ray trong thí nghiệm. 42
  Hình 3.7 Sống trượt dẫn hướng được lắp trên hệ thống ray. . 42
  Hình 3.8 Hệ thống rãnh trượt dẫn hướng. . 43
  Hình 3.9 Cơ cấu điều chỉnh lực ma sát. . 44
  Hình 3.10 Cảm biến vị trí (LVDT). . 45
  Hình 3.11 Bộ điều chỉnh điện áp và thiết bị đo. 45
  Hình 3.12 Đồng hồ đo điện trở, điện cảm, điện dung OMEGA - HHM30. 46
  Hình 3.13 (a) Lực kế, (b)Phương pháp đo độ cứng lò xo. . 46
  Hình 3.14 Đồ thị kiểm tra độ cứng lò xo. . 48
  Hình 3.15 Thử nghiệm lò xo. 48
  Hình 3.16 Bộ tiếp nhận dữ liệu DAQ USB-6008. . 49
  Hình 3.17 Lắp đặt bộ phận chốt chặn khai thác lực va đập (a) khi khai
  thác va đập từ ống dây, (b) khi khai thác va đập từ lõi sắt. . 51
  Hình 3.18 Điều chỉnh lực ma sát giữa tấm trượt và hệ rãnh dẫn bằng
  cách thay đổi khoảng cách S. . 52
  Hình 3.19 Lắp đặt LVDT vào cơ hệ. . . 53
  Hình 3.20 Kết cấu hệ thống thí nghiệm RLC-09. 54
  Hình 4.1 (a) Sơ đồ chi tiết, (b) Hình ảnh của hệ thống thiết bị trong
  thí nghiệm. . 57
  Hình 4.2 Đồ thị chuyển động của cơ cấu RLC-09 trong 3 lần lấy số
  liệu tại 80V điện áp cấp vào và khoảng va đập 3mm. . 59
  Hình 4.3 Đồ thị chuyển động của cơ cấu RLC-09 với 5 khoảng va đập
  tại 80V điện áp cấp vào. 60
  Hình 4.4 Đồ thị biểu diễn lượng dịch chuyển sau khoảng thời gian 5
  giây của cơ cấu RLC-09 tại các điều kiện làm việc. . 63
  Hình 4.5 Đồ thị biểu diễn lượng dịch chuyển sau khoảng thời gian 5
  giây của cơ cấu RLC-07 tại các điều kiện làm việc. . 64
  Hình 4.6 Đồ thị biểu diễn lượng dịch chuyển sau khoảng thời gian 5 giây của cơ cấu RLC-09 và cơ cấu RLC-07 tại các điều kiện
  làm việc 64
  Hình 4.7 Đặc tính và hành trình chuyển động của cơ cấu RLC-09 (a)
  và cơ cấu RLC-07 (b) tại điều kiện tốt nhất cho từng cơ cấu. 65
  Hình 4.8 Đồ thị biểu diễn lượng dịch chuyển sau khoảng thời gian 5 giây tại các điều kiện làm việc của cơ cấu RLC-09 ở mức ma
  sát 6kg lực. . . 67
  Hình 4.9 Đồ thị biểu diễn lượng dịch chuyển sau khoảng thời gian 5
  giây tại các điều kiện làm việc của cơ cấu RLC-07 ở mức ma
  sát 6kg lực. . . 68
  Hình 4.10 Đồ thị biểu diễn lượng dịch chuyển sau thời gian 5 giây của cơ cấu RLC-09 và RLC-07 tại các điều kiện làm việc ở mức
  ma sát 6kg lực. . 69
  Hình 4.11 Dao động của lõi sắt, ống dây khi chạy tự do và ống dây khi thực hiện va đập sinh công tại điện áp cấp vào 95V (a,c,e) và
  110V (b,d,f). . . 71
  Hình 4.12 Tần số dao động của lõi sắt, ống dây khi chạy tự do và ống dây khi thực hiện va đập sinh công tại điện áp cấp vào 95V (a,c,e) và 110V (b,d,f). 72
  Danh mục các bảng, biểu
  Bảng Nội dung Trang
  Bảng 3.1 Số liệu đo được của các bộ lò xo tạo cộng hưởng cho ống dây. 47
  Bảng 4.1 Lượng dịch chuyển sau thời gian 5 giây của cơ cấu RLC-09
  ứng với các mức điện áp (U) và khoảng va đập (L) khác
  nhau (Fms=4kg lực). . 61
  Bảng 4.2 Điều kiện làm việc ứng với các mức điện áp và khoảng va đập của cơ cấu RLC-09 và lượng dịch chuyển của tấm trượt
  sau thời gian 5 giây (Fms=4kg lực). . 62
  Bảng 4.3 Điều kiện làm việc ứng với các mức điện áp và khoảng va đập của cơ cấu RLC-07 và lượng dịch chuyển sau thời gian
  5 giây (Fms=4kg lực). . 63
  Bảng 4.4 Điều kiện làm việc ứng với các mức điện áp và khoảng va đập của cơ cấu RLC-09 và lượng dịch chuyển sau thời gian
  5 giây (Fms=6kg lực). . 67
  Bảng 4.5 Điều kiện làm việc ứng với các mức điện áp và khoảng va đập của cơ cấu RLC-07 và lượng dịch chuyển sau thời gian
  5 giây (Fms=6kg lực). . 68 .

  Xem Thêm: động lực học cơ cấu rung rlc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu động lực học cơ cấu rung rlc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status