Chương I. Động cơ không đồng bộ và phương pháp điều khiển tần số
Chương II. Cấu trúc bộ biến tần đa mức dùng trong truyền động điện trung áp
Chương III. Tính toán mạch lực cho tải quạt gió
Chương IV. Xây dựng mô hình điều khiển và mô phỏng

Kết luận và kiến nghị

Luận văn đã giải quyết được các nội dung yêu cầu ban đầu gồm:
Chương 1: Chương này giới thiệu về động cơ không đồng bộ và các phương pháp
điều khiển tần số động cơ không đồng bộ.
Chương 2: Chương này giới thiệu về cấu trúc biến tần đa mức, phân tích cấu trúc,
trạng thái và quá trình chuyển mạch của các khóa bán dẫn trong các cấu trúc nghịch lưu áp
đa mức NPC, CHB, FLC.
Phân tích phương pháp điều chế vectơ không gian cho bộ nghịch lưu áp 3
mức cấu trúc NPC: xây dựng được vectơ không gian của bộ nghịch lưu, xác định được
thời gian tác động và trình tự tác động của các khóa bán dẫn trong các pha của bộ nghịch
lưu. Phân tích 2 phương pháp điều chế vectơ không gian thông thường (Conventional
SVM) và phương pháp điều chế vectơ không gian cải tiến (SVM With Even-Order
Harmonic Elimination).
Chương 3: Tính toán tải mạch lực cho tải quạt gió và giới thiệu tải quạt gió hồi lưu
trong nhà máy xi măng. Tính chon các van bán dẫn cho mạch lực.
Chương 4: Xây dựng được thuật toán của phương pháp điều chế vectơ không gian
thông thường và phương pháp điều chế vectơ không gian cải tiến. Viết chương trình mô
phỏng cho thuật toán trên. Áp dụng phương pháp điều chế vectơ không gian cho các
trường hợp tải R-L, tải động cơ.
Như vậy luận văn đã giải quyết được các yêu cầu đặt ra là phân tích, xây dựng và mô
phỏng phương pháp điều chế vectơ không gian cho bộ nghịch lưu áp 3 mức cấu trúc NPC.
Kết quả mô phỏng thể hiện tỉ lệ sóng hài thấp, chất lượng dòng điện và điện áp ra của bộ
nghịch lưu cao đối với trường hợp tải R-L.
Vì điều kiện thời gian, nên tác giả chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu phương pháp điều
chế vectơ chưa xét đến việc điều khiển điện áp Vz nên chất lượng điều chỉnh đối với tải
động cơ chưa cao. Phương hướng phát triển đề tài cải thiện chất lượng của phương pháp
điều chế vectơ, kết hợp với sử dụng bộ chỉnh lưu đa mức, các bộ lọc và phương pháp điều
khiển hiện đại để điều khiển các hệ thống truyền động có công suất lớn.

[charge=450]http://up.4share.vn/f/57666e6262616467/4LV09_CN__Tudonghoa.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Nghiên cứu ứng dụng biến tần đa mức trong truyền động điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ứng dụng biến tần đa mức trong truyền động điện sẽ giúp ích cho bạn.