Chương 1: tổng quan về bộ điều khiển tách kênh
1.1. nội dung bài toán điều khiển tách kênh
1.2. hai phương pháp tách kênh cơ bản
Chương 2: điều khiển tách kênh trong miền tần số và nhược điểm của nó
2.1. mô hình ma trận hàm truyền
2.2. đánh giá sự tương tác các kênh
Chương 3: điều khiển tách kênh bằng phản hồi trạng thái
3.1. điều khiển phản hồi trạng thái
3.2. thuật toán tìm các bộ điều khiển của bài toán tách kênh
Chương 4: quan sát trạng thái
4.1. bộ quan sát luenberger
4.2. các bộ quan sát trạng thái tuyến tính khác
4.3. kết luận về chất lượng hệ kín: nguyên lý tách
Chương 5: nghiên cứu khả năng ghép chung bộ điều khiển phản hồi trạng thái tách kênh với bộ quan sát trạng thái
5.1. mô phỏng hệ MIMO tuyến tính 2 đầu vào 2 đầu ra
5.2. mô phỏng bộ điều khiển tách kênh cho đối tượng MIMO tuyến tính
5.3. mô phỏng bộ quan sát luenberger cho đối tượng MIMO tuyến tính
5.4. nghiên cứu mô phỏng khả năng ghép chung bộ điều khiển phản hồi trạng thái tách kênh với bộ quan sát trạng thái
Kết luận

[charge=450]http://up.4share.vn/f/7a4b434f4f4f4242/1LV_09_DHKTCN_TDH_HOANG DUC QUYNH.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: điều khiển tách kênh hệ tuyến tính bằng phản hồi đầu ra theo nguyên lý tách
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu điều khiển tách kênh hệ tuyến tính bằng phản hồi đầu ra theo nguyên lý tách sẽ giúp ích cho bạn.