Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của màng Ag/TiO2 nhằm ứng dụng trong diệt khuẩn

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của màng Ag/TiO2 nhằm ứng dụng trong diệt khuẩn

  LỜI MỞ ĐẦU

  Titanium dioxide, TiO2, là chất xúc tác quang hóa mạnh mẽ, với độ rộng vùng cấm 3.2 eV, là một vật liệu không độc hại và đã được sử dụng trong các phương pháp xử lý môi trường như thanh lọc nước và không khí, khử trùng. Tuy nhiên, đặc tính quang xúc tác chỉ xảy ra khi chiếu xạ ánh sáng trong vùng tử ngoại và cặp điện tử - lỗ trống hình thành sẽ nhanh chóng tái hợp trong nano giây. Bạc là một nguyên tố thích hợp cải thiện hoạt tính sinh học của TiO2 nhờ vào khả năng kháng khuẩn bẩm sinh của nó. Sự biến đổi bề mặt TiO2 với kim loại Ag được chứng minh là một kỹ thuật hiệu quả để giảm sự kết hợp điện tử - lỗ trống và tăng cường hoạt tính diệt vi khuẩn của TiO2. Hiện nay, với tình hình dịch cúm H1N1, cũng như phòng tránh các bệnh lây qua đường hô hấp là một vấn đề cấp bách. Một trong những giải pháp để phòng tránh lây nhiễm qua đường hô hấp là sử dụng khẩu trang y tế. Trên thế giới đã sử dụng công nghệ đưa nano Ag lên nền vải sợi để làm tăng khả năng diệt khuẩn và virus. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới đây, các hạt nano Ag dễ dàng thoát ra ngoài môi trường, hoặc có thể đi vào cơ thể khi tiếp xúc, gây ra những tác hại nghiêm trọng. Từ tình hình thực tiễn này, rất nhiều nhà khoa học trên thế giới và trong nước đang rất quan tâm và chú trọng phát triển loại vật liệu vừa có khả năng diệt khuẩn tốt, vừa an toàn với môi trường và con người. Nhiều kết quả nghiên cứu mới đây đã chứng tỏ nano Ag đóng vai trò quan trọng giúp tăng cường hiệu quả diệt khuẩn của vật liệu TiO2. Sự ức chế phát triển của vi khuẩn ở nồng độ bạc thấp và sự phân bố tốt của nano Ag trên nền TiO2 chứng tỏ TiO2 là chất nền thích hợp đối với tác nhân chống khuẩn Ag/TiO2. Ag/TiO2 trở thành đối tượng nghiên cứu cơ bản hết sức thú vị và phức tạp, là vật liệu đầy tiềm năng ứng dụng trong y sinh học.
  Mục đích của nghiên cứu này là tổng hợp vật liệu Ag/TiO2 và màng Ag/TiO2, tiến đến việc phủ Ag/TiO2 lên vải làm khẩu trang y tế bằng phương pháp sol – gel khử hóa học sử dụng tác nhân khử là Etylen glycol và đánh giá khả năng diệt khuẩn của vật liệu này trên vi khuẩn đại diện là E.coli.

  MỤC LỤC


  MỤC LỤC . 1
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5
  DANH MỤC HÌNH ẢNH 6
  DANH MỤC CÁC BẢNG 8
  LỜI MỞ ĐẦU . 9
  PHẦN TỔNG QUAN . 10
  CHƯƠNG 1 . 10
  TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL 10
  1.1. Các quá trình chính xảy ra trong Sol-Gel 10
  1.1.1. Phản ứng thủy phân . 10
  1.1.2. Phản ứng ngưng tụ 10
  1.2. Các giai đoạn chính trong sol gel 11
  1.3. Ưu điểm và nhược điểm của quá trình Sol-Gel . 11
  1.3.1. Ưu điểm . 11
  1.3.2. Nhược điểm . 12
  1.4. Chế tạo vật liệu màng 12
  1.4.1. Phương pháp tạo màng nhúng kéo 12
  1.4.2. Quá trình xử lý nhiệt . 13
  CHƯƠNG 2 . 14
  TỔNG QUAN vỀ HẠT NANO BẠC . 14
  2.1. Các nghiên cứu về hạt nano bạc trong và ngoài nước . 14
  2.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước . 14
  2.1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước . 15
  Luận văn thạc sĩ vật lý
  HVTH: Nguyễn Thị Kim Cương 2
  2.2. Đặc tính hạt nano bạc 16
  2.2.1. Hiệu ứng bề mặt 16
  2.2.2. Hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt . 17
  2.3. Cơ chế diệt khuẩn của nano bạc 18
  2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng diệt khuẩn của keo nano bạc 19
  2.5. Các phương pháp chế tạo hạt nano bạc . 20
  2.5.1. Phương pháp từ dưới lên (bottom – up) 20
  2.5.2. Tổng hợp keo nano bạc bằng phương pháp polyol . 20
  2.5.2.1. Cơ chế phản ứng . 21
  2.5.2.2. Cơ chế ổn định hạt bạc của PVP 21
  2.5.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng hạt nano bạc 22
  CHƯƠNG 3 . 24
  TỔNG QUAN VỀ TIO2 24
  3.1. Các dạng thù hình của TiO
  2
  24
  3.2. Cấu trúc tinh thể của TiO2 . 24
  3.3. Tính chất quang xúc tác của TiO2 . 25
  3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác của TiO2 27
  3.4.1. Hiệu ứng tái hợp electron – lỗ trống . 27
  3.4.2. Hiệu ứng bề mặt 27
  3.4.3. Ảnh hưởng của yếu tố kích thước hạt . 27
  3.4.4. Độ kết tinh của tinh thể. 27
  3.5. Một số phương pháp làm tăng hoạt tính xúc tác quang hóa của TiO2 28
  3.5.1. Tổng quát 28
  3.5.2. Vật liệu TiO2 pha tạp các nguyên tố kim loại . 28
  Luận văn thạc sĩ vật lý
  HVTH: Nguyễn Thị Kim Cương 3
  3.6. Ứng dụng của vật liệu TiO2 trong diệt khuẩn và khử trùng 29
  CHƯƠNG 4 . 30
  CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẪU VÀ CÁC CHỦNG VI KHUẨN . 30
  4.1. Các phương pháp phân tích mẫu . 30
  4.1.1. Đo phổ hấp thụ Uv-Vis . 30
  4.1.2. Phép đo nhiễu xạ tia X 31
  4.1.3. Phân tích hạt bằng FE - SEM 32
  4.1.4. Phép đo truyền qua TEM 33
  4.1.5. Phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX) 33
  4.2. Khái quát về vi khuẩn 34
  4.2.1. Khái niệm chung về vi khuẩn . 34
  4.2.2. Vi khuẩn E.coli . 34
  PHẦN THỰC NGHIỆM . 36
  CHƯƠNG 5 . 36
  QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM VÀ BIỆN LUẬN KẾT QUẢ . 36
  5.1. Tổng hợp hạt nano bạc 36
  5.1.1. Hóa chất 36
  5.1.2. Dụng cụ . 36
  5.1.3. Quá trình thực nghiệm 37
  5.1.4. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hạt nano bạc . 37
  5.1.4.1. Tối ưu hóa lượng chất khử . 37
  5.1.4.2. Thay đổi thời gian khuấy 38
  5.2. Tổng hợp TiO2 . 41
  5.2.1. Hóa chất 41
  5.2.2. Dụng cụ thí nghiệm . 41
  5.2.3. Quy trình thực nghiệm 41
  5.2.4. Kết quả 42
  5.3. Tổng hợp dung dịch pha tạp nano Ag vào sol TiO2 43
  5.3.1. Hóa chất 43
  5.3.2. Quy trình thực nghiệm 44
  5.3.3. Tối ưu hóa nồng độ pha tạp Ag 44
  5.3.4. Kết quả chụp XRD mẫu bột Ag/TiO2. 47
  5.4. Tạo lớp màng Ag/TiO2 49
  5.4.1. Xử lí bề mặt đế 49
  5.4.2. Tạo màng bằng phủ nhúng 49
  5.5. Tạo vải chứa Ag/TiO2 . 54
  5.5.1. Hóa chất 54
  5.5.2. Cách tiến hành . 54
  5.6. Khảo sát diệt khuẩn . 57
  5.6.1. Chuẩn bị 57
  5.6.2. Khảo sát tính diệt khuẩn của dung dịch nano bạc, TiO2, Ag/TiO2 và màng Ag/TiO2 . 57
  5.6.2.1. Kết quả diệt khuẩn của dung dịch Ag và Ag/TiO2 . 58
  5.6.2.2. Kết quả diệt khuẩn màng Ag/TiO2 . 60
  5.6.3. Khảo sát tính diệt khuẩn của vải Ag/TiO2 61
  PHẦN KẾT LUẬN . 66
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 68

  Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của màng Ag/TiO2 nhằm ứng dụng trong diệt khuẩn

  Xem Thêm: Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của màng Ag/TiO2 nhằm ứng dụng trong diệt khuẩn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của màng Ag/TiO2 nhằm ứng dụng trong diệt khuẩn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status