Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại Quận 12 bằng công

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại Quận 12 bằng công
  ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI
  PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI
  TRƯỜNG TẠI QUẬN 12 BẰNG CÔNG CỤ TIN HỌC


  MỞ ĐẦU 13
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .
  . 13
  2. MỤC TIÊU 15
  3. NỘI DUNG 15
  4. PHẠM VI, GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 16
  5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 16
  6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN . 16
  7. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI 17
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẬN 12 . 18
  1.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: . 18
  1.1.1. Vị trí địa lý: 18
  1.1.2. Điều kiện khí tượng thuỷ văn khu vực: . 19
  1.1.3. Địa hình . 22
  1.2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI: 22
  1.2.1. Cơ cấu kinh tế: . 23
  1.2.2. Dân số: . 25
  1.2.3. Y tế 26
  1.2.4. Giáo dục: 26
  1.2.5. Cơ sở hạ tầng: 27
  CHƯƠNG II: 29
  HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI
  QUẬN 12 .
  . 29
  2.1. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG: 29
  2.1.1. Nước thải: 29
  2.1.2. Khí thải: . 38
  2.1.3. Chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) và chất thải nguy hại
  (CTNH): . 40
  2.1.4. Sử dụng nước ngầm: . 43
  2.2. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI QUẬN
  12: 45
  2.2.1. Bộ máy quản lý nhà nước về môi trường theo Luật Bảo vệ môi
  trường 2005 45
  2.2.2. Hiện trạng bộ máy quản lý môi trường ở cấp quận: 48
  2.2.3. Hiện trạng quản lý môi trường ở cấp phường: 49
  2.2.4. Nội dung công tác quản lý nhà nước về môi trường của Phòng Tài
  nguyên và Môi trường: . 50
  2.2.5. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý
  môi trường ở Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 12 . 52
  2.2.6. Đánh giá hiệu quả công tác quản lý môi trường trên địa bàn quận:
  52
  CHƯƠNG III: . 56
  MỘT SỐ CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG
  TIN MÔI TRƯỜNG CẤP QUẬN
  . 56
  3.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. 56
  3.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước: 56
  3.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước: . 61
  3.2. XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG
  TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG . 63
  3.2.1. Module GIS 64
  3.2.2. Module viễn thám . 64
  3.2.3. Module mô hình hóa . 65
  3.2.4. Module cơ sở dữ liệu 65
  3.2.5. Ứng dụng phối hợp các module trong công tác quản lý tài nguyên
  và môi trường . 66
  3.3. CƠ SỞ XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
  MÔI TRƯỜNG CẤP QUẬN 66
  3.3.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ . 66
  3.3.2. CƠ SỞ THỰC TIẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ . 67
  3.4. Các YÊU cẦU ĐỐI VỚI PHẦN MỀM: . 70
  CHƯƠNG IV 72
  XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ QUẢN LÝ MÔI
  TRƯỜNG TẠI QUẬN 12.
  72
  4.1. XÂY DỰNG SƠ ĐỒ HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG
  QUẬN 12 . 72
  4.1.1. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG: . 72
  4.1.2. YÊU CẦU CHUNG: 72
  4.1.3. Xây dựng sơ đồ hệ thống thông tin môi trường quận. . 72
  4.2. CÁC DÒNG THÔNG TIN ĐẦU VÀO CỦA HỆ THỐNG THÔNG
  TIN MÔI TRƯỜNG: 73
  4.2.1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi
  trường. 74
  4.2.2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến môi trường. . 75
  4.2.3. HỒ SƠ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN
  ĐẦU TƯ VÀO QUẬN VÀ GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CAM KẾT
  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẤP . 75
  4.2.4. GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT DO UBND
  HOẶC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP . 75
  4.2.5. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 76
  4.2.6. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ của các đơn vị sản xuất trên
  địa bàn. . 76
  4.2.7. Kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.
  76
  4.2.8. Các hoạt động kiểm tra môi trường định kỳ 76
  4.3. xây dỰNG SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH d-ENVIM QUẢN
  LÝ MÔI TRƯỜNG CẤP QUẬN: 77
  4.3.1. MODULE QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 78
  4.3.2. Module Giấy phép môi trường 84
  4.3.3. Module giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường. 86
  4.3.4. Module Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi
  trường. 87
  4.3.5. Module quản lý Tài nguyên nước. 89
  4.3.6. Module Báo cáo giám sát môi trường định kỳ. . 90
  4.3.7. Module Thu phí nước thải. . 93
  4.3.8. Module lập báo cáo. . 95
  4.4. BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG D-ENVIM VÀO CÔNG
  TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
  TRƯỜNG QUẬN 12 97
  4.4.1. Tổng quan về phần mềm D-ENVIM . 97
  4.4.2. Triển khai phần mềm cho Phòng TNMT quận 12 . 98
  4.4.3. Đánh giá- nhận xét về phần mềm 106
  KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ . 107
  KẾT LUẬN 107
  KIẾN NGHỊ .
  107


  Xem Thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại Quận 12 bằng công
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại Quận 12 bằng công sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status