Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tây

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tây

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 3
  1. KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 3
  2. PHÂN LOẠI 4
  3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 4
  4. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA MỘT TỈNH 4
  4.1. Hoạt động thương mại thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển 5
  4.2. Hoạt động thương mại kích thích sự phát triển của lực lượng
  sản xuất trong tỉnh 5
  4.3. Hoạt động thương mại kích thích nhu cầu và tạo ra nhu cầu mới 5
  4.4. Hoạt động thương mại góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hoá 5
  4.5. Hoạt động thương mại góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập
  cho người lao động 5
  4.6. Hoạt động thương mại mở ra các mối quan hệ kinh tế của tỉnh với
  các tỉnh khác trong vùng và cả nước, mở rộng quan hệ quốc tế 6
  5. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA MỘT TỈNH 6
  5.1. Vị trí địa lý 6
  5.2. Trình độ phát triển kinh tế của tỉnh 6
  5.3. Tình hình kinh tế chính trị xã hội các tỉnh lân cận, trong nước,
  khu vực, quốc tế 7
  5.4. Thị trường các tỉnh lân cận, trong nước, quốc tế 7
  5.5. Quan điểm đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Chính phủ, UBND tỉnh về thương mại 8
  5.6. Nhận thức tư tưởng và trình độ của thương nhân trong tỉnh 8
  5.7. Khả năng cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ của tỉnh 8
  5.8. Cơ sở hạ tầng cho hoạt động thương mại 8
  5.9. Thu nhập của dân cư trong tỉnh 8
  5.10. Sự quản lý Nhà nước của cơ quan Nhà nước về thương mại
  và sự hoạt động của các doanh nghiệp thương mại 8
  5.11. Truyền thống, tôn giáo, phong tục tập quán của nhân dân trong tỉnh 9
  6. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA MỘT TỈNH 9
  6.1. GDP thương mại dịch vụ và tốc độ tăng GDP thương mại dịch vụ 9
  6.1.1. GDP thương mại dịch vụ 9
  6.1.2. Tốc độ tăng GDP thương mại dịch vụ 10
  6.2. Mức lưu chuyển hàng hoá xã hội của tỉnh 10
  6.3. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11
  6.4. Một số chỉ tiêu khác 12
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐANG THỰC HIỆN Ở HÀ TÂY
  I. MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ TỈNH HÀ TÂY. 13
  II. MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ SỞ THƯƠNG MẠI HÀ TÂY 17
  1. Quá trình lịch sử hình thành và phát triển của Sở 17
  2. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Thương mại Hà Tây 18
  2.1. Chức năng 18
  2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thương mại Hà Tây 18
  3. Tổ chức của Sở Thương mại Hà Tây 21
  III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA TỈNH HÀ TÂY 22
  IV. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI HÀ TÂY 23
  1. Thực trạng GDP thương mại dịch vụ 23
  2. Thực trạng tình hình lưu chuyển hàng hoá xã hội 23
  3. Thực trạng tình hình lưu thông hàng hoá ra vào tỉnh Hà Tây 24
  4. Thực trạng tình hình xuất nhập khẩu 24
  4.1. Về giá trị XNK 24
  4.2. Về số lượng doanh nghiệp tham gia XNK trên địa bàn 26
  4.3. Về mặt hàng và thị trường XNK 27
  5. Thực trạng về tổ chức mạng lưới thương mại 30
  5.1. Thương nghiệp Nhà nước 30
  5.2. Thương nghiệp ngoài Nhà nước 32
  5.3. Mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm
  xúc tiến thương mại 32
  5.3.1. Mạng lưới chợ 32
  5.3.2. Siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm xúc tiến thương mại 34
  6. Thực trạng các doanh nghiệp thương mại Hà Tây 34
  6.1. Thực trạng về vốn 34
  6.2. Thực trạng về lao động và thu nhập của người lao động 35
  6.3. Thực trạng về doanh thu 36
  6.4. Thực trạng về lợi nhuận thực hiện 37
  6.5. Thực trạng về cơ sở vật chất của các doanh nghiệp thương mại 37
  7. Thực trạng cơ chế chính sách về thương mại đang thực hiện 38
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TÂY 43
  I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU ĐẨY MẠNH 43
  1. Phương hướng 43
  2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2005 43
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TÂY 44
  1. Giải pháp từ phía Nhà nước 44
  1.1. Giải pháp về mạng lưới thương mại 44
  1.1.1. Đối với thương nghiệp Nhà nước 44
  1.1.2. Đối với thương nghiệp ngoài Nhà nước 46
  1.2. Các giải pháp về xuất nhập khẩu 46
  1.3. Các giải pháp về cơ sở hạ tầng của hoạt động thương mại 48
  1.3.1. Giải pháp về chợ 48
  1.3.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp thương mại Nhà nước 50
  1.3.3. Về trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm xúc tiến thương mại, . 50
  1.4. Các giải pháp về cơ chế, chính sách cho hoạt động thương mại 52
  2. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp 53
  2.1. Xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh đúng đắn 53
  2.2. Nâng cao trình độ người lao động và nhân viên kinh doanh 54
  2.3. Từng bước xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp 55
  2.4. Từng bước đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, thu hút vốn từ các nguồn tài chính, mở rộng thị trường tăng cường hợp tác với các
  doanh nghiệp khác trong và ngoài tỉnh, hình thành một số vùng nguyên liệu hàng hoá dịch vụ phục vụ kinh doanh 57
  3. Các giải pháp khác 58
  KẾT LUẬN 59
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

  Xem Thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status