Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt đại từ - thái nguyên

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt đại từ - thái nguyên

  Lời mở đầu

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
  3.1. Khách thể nghiên cứu . 2
  3.2. Đối tượng nghiên cứu 3
  4. Giả thuyết khoa học 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Phạm vi nghiên cứu . 3
  7. Phương pháp nghiên cứu . 3
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận . 3
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 4
  8. Cấu trúc của luận văn 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHưƠNG TRÌNH
  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRưỜNG
  THPT 5
  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 5
  1.2. Các khái niệm công cụ . 6
  1.2.1. Khái niệm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung
  học phổ thông 6
  1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục 9
  1.2.3. Khái niệm các biện pháp quản lí thực hiện chương trình hoạt
  động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông . 12
  1.3. Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp . 15
  1.3.1. Cơ sở pháp lý của tổ chức quản lý thực hiện chương trình hoạt
  động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT 15
  1.3.2. Cơ sở lý luận của quản lý chương trình hoạt động giáo dục ngoài
  giờ lên lớp ở trường THPT . 17
  1.3.3. Quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
  lớp ở trường THPT 30
  1.3.3.1. Mục tiêu của quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo
  dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT 30
  1.3.3.2. Đối tượng quản lý thực hiện chương trình hoạt động
  GDNGLL ở trường THPT 32
  1.3.3.3. Nội dung và qui trình quản lý thực hiện chương trình hoạt
  động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT . 32
  1.3.4. Vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức chỉ đạo quản lý thực hiện
  chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 35
  1.3.4.1. Hiệu trưởng tổ chức quản lý thực hiện chương trình hoạt
  động giáo dục ngoài giờ lên lớp . 36
  1.3.4.2. Phối hợp các lực lượng giáo dục tổ chức quản lý thực hiện
  chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 37
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHưƠNG TRÌNH HOẠT
  ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRưỜNG THPT ĐẠI
  TỪ - HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN . 39
  2.1. Nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về thực hiện chương trình tổ
  chức hoạt động GDNGLL . 40
  2.2. Thực trạng về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức quản lí
  chương trình hoạt động GDNGLL của cán bộ quản lí và giáo viên . 43
  2.3. Thực trạng việc tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình hoạt động
  GDNGLL của cán bộ quản lí và giáo viên . 46
  2.4. Về nội dung triển khai chương trình hoạt động GDNGLL . 52
  2.5. Những khó khăn của cán bộ giáo viên khi thực hiện chương trình
  hoạt động GDNGLL . 59
  Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHưƠNG TRÌNH HOẠT
  ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRưỜNG THPT ĐẠI
  TỪ - THÁI NGUYÊN . 67
  3.1. Cơ sở khoa học của các biện pháp quản lý thực hiện chương trình
  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 67
  3.1.1. Cơ sở pháp lý 67
  3.1.2. Cơ sở lý luận quản lý 67
  3.2. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý thực hiện chương trình
  hoạt động GDNGLL . 69
  3.3. Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động GDNGLL 70
  3.3.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên trong tổ
  chức thực hiện chương trình hoạt động GDNGLL . 70
  3.3.2. Phân cấp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục
  ngoài giờ lên lớp . 71
  3.3.3. Huy động các nguồn lực để thực hiện nội dung, chương trình
  hoạt động GDNGLL . 73
  3.3.3.1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên về tổ chức
  chương trình hoạt động GDNGLL . 73
  3.3.3.2. Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường
  để tổ chức thực hiện chương trình hoạt động GDNGLL 74
  3.3.3.3. ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động
  GDNGLL 74
  3.3.3.4. Huy động tài chính, cơ sở vật chất cho tổ chức hoạt động
  GDNGLL 74
  3.3.4. Đa dạng hoá các loại hình hoạt động GDNGLL 74
  3.3.4.1. Hoạt động chính trị, xã hội, đạo đức, pháp luật . 74
  3.3.4.2. Tìm hiểu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ học tập 76
  3.3.4.3. Tổ chức các hoạt động lao động công ích, xã hội 76
  3.3.4.4. Hoạt động văn hóa - nghệ thuật . 76
  3.3.4.5. Hoạt động thể thao, quốc phòng, tham quan du lịch . 77
  3.3.5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá hoạt động giáo
  dục ngoài giờ lên lớp . 77
  3.4. Điều kiện thực hiện các biện pháp quản lý thực hiện chương trình
  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 79
  3.4.1. Tăng cường cơ sở vật chất, nguồn tài chính cho tổ chức hoạt
  động GDNGLL . 79
  3.4.2. Phối hợp với các lực lượng giáo dục 80
  3.4.3. Tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát hoạt động giáo dục
  ngoài giờ lên lớp . 81
  3.5. Khảo nghiệm các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt
  động GDNGLL . 84
  3.5.1. Mục đích khảo nghiệm 84
  3.5.2. Đối tượng khảo nghiệm . 85
  3.5.3. Phương pháp khảo nghiệm 85
  3.5.4. Kết quả khảo nghiệm 85
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89
  1. Kết luận . 89
  2. Kiến nghị . 90
  2.1. Đối với Bộ GD-ĐT và các Sở GD-ĐT 90
  2.2. Đối với nhà trường . 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  PHỤ LỤC 94 .

  Xem Thêm: Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt đại từ - thái nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt đại từ - thái nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status