Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN vận dụng mô hình hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty thông tin viễn thông Điện lực giai đoạn 2001-2005

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. vận dụng mô hình hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty thông tin viễn thông Điện lực giai đoạn 2001-2005

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 4
  1 - Lý do chọn đề tài. 4
  3 -Phương pháp nghiên cứu. 5
  4 -Kết cấu đề tài 5
  Phương pháp luận về hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 6
  I - Sự cần thiết khách quan phải xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thi trường. 6
  II Các quan điểm tiếp cận chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. 7
  1- Sự du nhập vào lĩnh vực kinh doanh của thuật ngữ chiến lược. 7
  2 - Một số quan điểm tiếp cận chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 8
  3 - Quan điểm về chiến lược kinh doanh. 8
  4- Các đặc trưng cơ bản của chiến lược. 10
  5- Vai trò của chiến lược kinh doanh. 11
  6- Những yêu cầu cần phải quán triệt khi xây dựng chiến lược kinh doanh. 13
  III - Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh. 13
  1- Xác lập hệ thống mục tiêu. 14
  2- Phân tích và dự đoán môi trường kinh doanh. 16
  3 . Phân tích đánh giá thực trạng của doanh nghiệp 25
  4 - Phân tích các phương án lựa chọn chiến lược có thể thay thế. 28
  5 - Xây dựng chiến lược tổng quát. 30
  IV- Kinh nghiệm nước ngoài trong hoạch định chiến lược kinh doanh và vận dụng vào các doanh nghiệp Việt nam. 30
  Phân tích thực trạng của Công ty thông tin viễn thông điện lực để chuẩn bị xây dựng chiến lược 33
  kinh doanh . (ETC) 33
  I - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty thông tin viễn thông điện lực. 33
  1 - Khái quát chung về quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 33
  2 - Về chức năng nhiệm vụ của Công ty viễn thông điện lực . 34
  II - Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của Công ty thông tin viễn thông điện lực có ảnh hưởng đến quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh . 34
  1 - Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty, chức năng nhiệm vụ của các Phòng, ban. 34
  Sơ đồ 2-2: Sơ đồ bộ máy quản lý của ETC 36
  2 - Đặc điểm vật tư nguyên liệu cho sản xuất . 39
  3 - Đặc điểm máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ. 40
  4 - Đặc điểm về lao động tiền lương. 40
  5 . Đặc điểm về vốn. 44
  6. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ và sản phẩm của Công ty. 46
  7. Tình hình kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. 47
  III. Phân tích thực trạng của Công ty thông tin viễn thông Điện lực để chuẩn bị xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. 48
  1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty thông tin viễn thông Điện lực do tác động của môi trường vĩ mô. 49
  2. Những thuận lợi và khó khăn do môi trường ngành thông tin viễn thông Điện lực mang lại. 55
  3.Tổng hợp thuận lợi, khó khăn khách quan của Công ty thông tin viễn thông Điện lực. 58
  4. Phân tích hoàn cảnh nội bộ của Công ty. 58
  5- Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu của Công ty 63
  6- Lập ma trận SWOT và hình thành các phương án chiến lược. 64
  các vấn đề thực hiện chiến lược. 67
  I. Mục tiêu tổng quát. 67
  II. Phân bổ nguồn lực. .
  III. Các vấn đề thực hiện chiến lược của Công ty thông tin Viễn thông Điện lực. 69
  1 -Kế hoạch đào tạo nhân lực. 69
  2. Kế hoạch lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn: 69
  3. Kế hoạch mua máy móc, nguyên vật liệu đảm bảo cho kinh doanh. 62
  Nguồn ở các trạm và sở điện lực 63
  Liên Xô 63
  Tải ba 63
  Máy dùng cho thông tin liên lạc 63
  4. Kế hoạch về tài chính. 63
  5. Chiến lược nhân sự. 64
  IV. Một số kiến nghị nhằm tăng khả năng thực thi chiến lược. 64
  1 - Một số kiến nghị với Tổng công ty Điện lực Việt nam 64
  2. Kiến nghị với Công ty. 66
  Kết luận: 70
  Tài liệu tham khảo: 71

  Xem Thêm: vận dụng mô hình hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty thông tin viễn thông Điện lực giai đoạn 2001-2005
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu vận dụng mô hình hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty thông tin viễn thông Điện lực giai đoạn 2001-2005 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status