Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập và thực hiện kế hoạch tác nghiệp tại công ty in Hàng Không

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và thực hiện kế hoạch tác nghiệp tại công ty in Hàng Không

  MỤC LỤC:
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  MỤC LỤC: 2
  PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG 5
  I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 5
  II. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật có ảnh hưởng đến công tác lập và thực hiện kế hoạch tác nghiệp của Công ty. 7
  1. Cơ cấu tổ chức 7
  1. 1. Sơ đồ tổ chức 7
  1. 2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 8
  2. Đặc điểm sản phẩm 11
  3. Đặc điểm thị trường 11
  3. 1. Thị trường trong ngành Hàng không 12
  3. 2. Thị trường ngoài ngành 12
  4. Đặc điểm công nghệ, máy móc thiết bị 13
  4. 1. Đặc điểm công nghệ 13
  4. 2. Máy móc thiết bị 14
  5. Đặc điểm về nhân lực 17
  6. Đặc điểm về nguyên vật liệu 18
  7. Đặc điểm tài chính 19
  III. Cơ hội và thách thức của Công ty hiện nay 23
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP CỦA CÔNG TY 26
  I. Thực trạng công tác lập và thực hiện kế hoạch tác nghiệp 26
  1. Bộ máy lập kế hoạch tác nghiệp và điều độ sản xuất của Công ty 26
  1.1. Sơ đồ bộ máy lập kế hoạch tác nghiệp và điều độ sản xuất: 26
  1.2. Phân công chức năng, nhiệm vụ trong bộ máy lập và thực hiện kế hoạch tác nghiệp: 27
  2. Căn cứ và cách thức lập kế hoạch tác nghiệp 28
  3. Nội dung lập kế hoạch tác nghiệp tại Công ty 30
  3.1. Lập lịch trình sản xuất, chuẩn bị nguyên vật liệu 30
  3.2. Kế hoạch bảo dưỡng máy móc, thiết bị 31
  3.3. Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn 31
  3.4. Sắp xếp và bố trí lao động, nhân lực 32
  3.5. Kế hoạch bảo hộ, vệ sinh công nghiệp cho người lao động 32
  3.6. Nội dung lập kế hoạch tác nghiệp tiếp cận từ quan sát trình tự thực hiện một đơn hàng 33
  4. Nội dung công tác điều độ sản xuất tại Công ty 35
  4.1. Tác nghiệp tại phân xưởng in 36
  4.2. Tác nghiệp tại phân xưởng Sách 38
  4.3. Tác nghiệp tại phân xưởng Giấy 38
  II. Đánh giá về tình hình lập và thực hiện kế hoạch tác nghiệp của công ty hiện nay 39
  1. Một số kết quả, phân tích: 39
  2. Đánh giá về công hệ thống lập và thực hiện kế hoạch tác nghiệp 44
  2.1. Những mặt được: 45
  2.2. Những mặt còn hạn chế: 45
  PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP TẠI CÔNG TY 48
  1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu dự báo thị trường 48
  1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 48
  1.2. Nội dung biện pháp 48
  1.3. Điều kiện thực hiện 49
  1.4. Lợi ích của biện pháp 50
  2. Cụ thể hóa kế hoạch tác nghiệp theo quý, tháng 50
  2.1. Cơ sở lý luận thực tiễn 50
  2.2. Nội dung biện pháp 51
  2.3. Điều kiện, các bước thực hiện 52
  2.4. Lợi ích của biện pháp 52
  3. Vận dụng các phương pháp quản trị khoa học vào việc thực hiện kế hoạch tác nghiệp 52
  3.1. Cơ sở lý luận thực tiễn 52
  3.2. Nội dung và biện pháp 52
  3.3. Điều kiện thực hiện 53
  3.4. Lợi ích biện pháp 53
  4. Nâng cao tính đồng bộ trong đầu tư máy móc thiết bị của Công ty 54
  5. Nâng cao trình độ cán bộ lập kế hoạch tác nghiệp của Công ty 54
  5.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 54
  5.2. Nội dung biện pháp 55
  5.3. Điều kiện thực hiện 56
  5.4. Lợi ích của biện pháp 56
  6. Sử dụng kỹ thuật phân tích ABC trong quản lý vật tư 57
  6.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 57
  6.2. Nội dung biện pháp 57
  6.3. Điều kiện thực hiện: 58
  6.4. Lợi ích của biện pháp: 59
  KẾT LUẬN 60
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 61

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và thực hiện kế hoạch tác nghiệp tại công ty in Hàng Không
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và thực hiện kế hoạch tác nghiệp tại công ty in Hàng Không sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status