Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản trị nhân sự tại Công ty Điện lực Hà nội

  Hoàng Lan Hương Hoàng Lan Hương Đang Ngoại tuyến (142 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản trị nhân sự tại Công ty Điện lực Hà nội

  CHƯƠNG MỘT: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG
  DOANH NGHIỆP 3
  1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 3
  1.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự 3
  1.1.2. Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 4
  1.1.3 Những nguyên tắc cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 5
  1.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 5
  1.2.1. Phân tích công việc 5
  1.2.2. Tuyển chọn nhân sự 6
  1.2.2.1. Sự cần thiết 6
  1.2.2.2. Dự báo nhu cầu tuyển dụng 7
  1.2.2.3. Tuyển dụng nhân sự 7
  1.2.3. Bố trí sử dụng lao động 10
  1.2.3.1. Sử dụng số lượng lao động 10
  1.2.3.2. Sử dụng chất lượng lao động 12
  1.2.3.3. Sử dụng thời gian lao động 12
  1.2.3.4. Sử dụng cường độ lao động 13
  1.2.3.5. Năng suất lao động 13
  1.2.4. Đào tạo và phát triển nhân sự 14
  1.2.4.1. Đào tạo nhân sự 14
  1.2.4.2. Phát triển nhân sự 15
  1.2.5. Đãi ngộ nhân sự 17
  1.2.5.1. Sự cần thiết 17
  1.2.5.2. Các hình thức đãi ngộ nhân sự 17
  CHƯƠNG HAI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY
  ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 21
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 21
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Điện lực Hà nội. 21
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Điện lực Thành phố Hà nội 24
  2.1.3. Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty Điện lực Hà nội 26
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 26
  2.1.3.2. Đặc điểm về sản phẩm và dịch vụ 31
  2.1.3.3. Đặc điểm về công nghệ 34
  2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY
  ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 35
  2.2.1. Tiến hành phân tích công việc 35
  2.2.2. Công tác tuyển dụng 35
  2.2.2.1. Nhu cầu nhân sự 35
  2.2.2.2. Phương pháp tuyển chọn 37
  2.2.2.3. Quy trình tuyển chọn nhân sự 38
  2.2.3. Công tác bố trí và sử dụng lao động 41
  2.2.3.1. Cơ cấu lao động 41
  2.2.3.2. Tình hình sử dụng số lượng lao động 46
  2.2.3.3. Tình hình sử dụng thời gian lao động 47
  2.2.4. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự 48
  2.2.5.Công tác đãi ngộ nhân sự 51
  2.2.5.1. Đãi ngộ tài chính 51
  2.2.5.2. Đãi ngộ phi tài chính 57
  2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY
  TRONG NHỮNG NĂM QUA 58
  2.3.1. Thành công. 58
  2.3.2. Hạn chế 59
  CHƯƠNG BA: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
  NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 61
  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 61
  3.1.1. Xu hướng đổi mới kinh doanh điện của Doanh nghiệp 61
  3.1.2. Hiện đại hoá lưới điện 62
  3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI
  CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 63
  3.2.1. Hoàn thiện phân tích công việc tạo cơ sở cho các hoạt động quản trị
  nhân sự 63
  3.2.2. Tuyển dụng đúng người vào đúng công việc cần tuyển dụng 64
  3.2.3. Cải tiến và quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo và phát triển nhân
  sự 65
  3.2.4. Cải tiến công tác sắp xếp bố trí lao động 67
  3.2.5. Thuyên chuyển và đề bạt phải công bằng và hợp lý 68
  3.2.6. Tăng cường ý thức kỷ luật cho người lao động trong Công ty. 69
  KẾT LUẬN 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản trị nhân sự tại Công ty Điện lực Hà nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản trị nhân sự tại Công ty Điện lực Hà nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status