Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho nguời lao động tại Xí nghiệp Giày Phú Hà.

  Hoàng Lan Hương Hoàng Lan Hương Đang Ngoại tuyến (142 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho nguời lao động tại Xí nghiệp Giày Phú Hà.

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  NỘI DUNG 3
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG 3
  I - Động lực và các yếu tố tạo động lực 3
  1. Khái niệm về động lực 3
  2. Các yếu tố tạo động lực 4
  II - Một số học thuyết tạo động lực 6
  1. Học thuyết về nhu cầu 6
  2. Học thuyết về sự tăng cường tính tích cực của Skinner 9
  3. Học thuyết về sự công bằng của Stacy Adam
  4. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom 10
  11
  4. Lý thuyết hai nhân tố của F.Herzbert 11
  III- Các phương hướng tạo động lực trong lao động 12
  1. Phải xác định nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn thực hiện công
  việc cho từng người một 12
  2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành
  nhiệm vụ 13
  3. Kích thích lao động 14
  IV. Sự cần thiết phải tạo động lực trong lao động 18
  1. Thực trạng công tác tạo động lực hiện nay 18
  2. Sự cần thiết phải tạo động lực cho người lao động 19
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI XÍ NGHIỆP GIÀY PHÚ HÀ 22
  A - Khái quát chung về tình hình và kết quả hoạt động sản
  xuất kinh doanh của xí nghiệp giày Phú Hà 22
  1. Quá trình hình thành và phát triển giày Phú Hà 22
  2. Chức năng nhiệm vụ, đặc điểm sản phẩm của xí nghiệp 24
  3. Cơ cấu tổ chức - chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
  4. Đặc điểm lao động của Xí nghiệp 25
  28
  5. Đặc điểm dây truyền công nghệ máy móc thiết bị điều kiện
  lao động 33
  6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp trong
  một số năm gần đây 37
  B - Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại xí
  nghiệp giày Phú Hà 40
  I - Thực hiện công tác tạo động lực tại xí nghiệp 40
  1. Tạo động lực cho người lao động thông qua tiền lương 40
  2. Tạo động lực thông qua các hình thức tiền thưởng 49
  3. Tạo động lực cho người lao động thông qua đào tạo và đề bạt cán bộ
  4. Tạo động lực cho người lao động thông qua phúc lợi
  5. Tạo động lực cho người lao động thông qua việc bố trí sử dụng lao động và cải thiện điều kiện lao động 53
  55
  55
  II - Khảo sát ý kiến của người lao động về công tác
  tạo động lực tại xí nghiệp 56
  1. Mục tiêu của cuộc điều tra 56
  2. Mô tả mẫu và phiếu điều tra 56
  3. Phương pháp xử lý kết quả khảo sát
  4. Kết quả khảo sát 57
  57
  III - Nhận xét, đánh giá chung về công tác tạo động lực tại
  xí nghiệp 64
  1. Những mặt đã đạt được 64
  2. Những tồn tại 65
  CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP 66
  I - Các định hướng, kế hoạch phát triển của xí nghiệp 66
  II - Một số biện pháp 67
  1. Tăng cường tính hợp lý của tiền lương 67
  2. Giải pháp về tiền thưởng 71
  3. Làm tốt công tác đánh giá thực hiện công việc 71
  4. Cải thiện điều kiện làm việc của xí nghiệp 72
  5. Tăng cường đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng 73
  6. Tăng cường sự hiểu biết của người lao động đối với những chính sách của Xí nghiệp 73
  7. Khắc phục một số sai sót còn tồn tại trong việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ 74
  8. Kiến nghị 75
  KẾT LUẬN 76
  PHỤ LỤC 78
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho nguời lao động tại Xí nghiệp Giày Phú Hà.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho nguời lao động tại Xí nghiệp Giày Phú Hà. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status