Đề tài: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÉCTƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC 10 (CHƯƠNG I, II - HÌNH HỌC 10 - SÁCH GIÁO KHOA NÂNG CAO )


Luận văn dài 123 trang
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG VIỆC DẠY HỌC
GIẢI BÀI TẬP BẰNG PPVT . 4
1.1 Lý luận về dạy học giải bài tập toán . 4
1.1.1 Mục đích, vai trò, ý nghĩa của bài tập toán trong trường phổ thông . 4
1.1.2 Vị trí và chức năng của bài tập toán . 5
1.1.3 Dạy học phương pháp giải bài toán . 6
1.1.4 Bồi dưỡng năng lực giải toán . 10
1.2 Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh 13
1.2.1 Kỹ năng . 13
1.2.2 Kỹ năng giải toán 14
1.2.3 Đặc điểm của kỹ năng . 14
1.2.4 Sự hình thành kỹ năng 15
1.2.5 Một số kỹ năng cơ bản trong quy trình giải bài toán bằng phương
pháp véctơ 17
1.2.5.1 Diễn đạt quan hệ hình học bằng ngôn ngữ véc tơ 17
1.2.5.2 Phân tích 1 véc tơ thành một tổ hợp véctơ 18
1.2.5.3 Kỹ năng biết cách ghép 1 số véctơ trong 1 tổ hợp véctơ 20
1.2.5.4 Biết khái quát hóa 1 số những kết quả để vận dụng vào bài toán
tổng quát hơn 21
1.3 Nội dung chương trình HH10-SGK nâng cao . 21
1.3.1 Nhiệm vụ của HH10-SGK nâng cao . 21
1.3.2 Những chú ý khi giảng dạy HH10-SGK nâng cao . 22
1.3.3 Mục đích yêu cầu của PPVT trong chương trình HH10- SGK
nâng cao 25
1.4 Những khó khăn sai lầm của học sinh lớp 10 khi giải toán hình học
phẳng bằng PPVT 26
1.4.1 Những điều cần lưu ý khi giảng dạy véctơ trong HH10-SGK
nâng cao . 26
1.4.2 Những khó khăn sai lầm của học sinh lớp 10 khi giải toán hình học
phẳng bằng PPVT 28
1.5 Kết luận chương 1 32
Chương 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 THEO
HƯỚNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN BẰNG PPVT 33
2.1 Những kiến thức cơ bản về véctơ trong chương trình HH10-SGK
nâng cao 34
2.2 Quy trình bốn bước giải bài toán hình học bằng PPVT 37
2.3 Hệ thống bài tập 40
2.3.1 Những kiến thức bổ trợ để xây dựng hệ thống bài tập 40
2.3.2 Những dụng ý sư phạm khi xây dựng hệ thống bài tập 46
2.3.3 Chứng minh 3 điểm thẳng hàng . 46
2.3.4 Chứng minh hai đường thẳng vuông góc 60
2.3.5 Chứng minh đẳng thức véctơ 72
2.3.6 Các bài toán tìm tập hợp điểm . 81
2.3.7 Ứng dụng của véctơ vào đại số . 93
2.4 Kết luận chương 2 96
Chương 3. THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM . 97
3.1 Mục đích thử nghiệm sư phạm . 97
3.2 Nội dung thử nghiệm . 97
3.3 Tổ chức thử nghiệm . 110
3.3.1 Chọn lớp thử nghiệm . 110
3.3.2 Tiến trình thử nghiệm . 110
3.4 Đánh giá kết quả thử nghiệm . 110
3.5 Kết luận chương 3 .
[charge=450]http://up.4share.vn/f/4e7f777a7c797779/LV_07_SP_TH_LTTH.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10 (chương i, ii - hình học 10 - sách giáo khoa nâng cao )
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10 (chương i, ii - hình học 10 - sách giáo khoa nâng cao ) sẽ giúp ích cho bạn.