Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Tăng trưởng việc làm và tăng trưởng kinh tế ngành dịch vụ theo ngành, vùng và hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt nam.

  Hoàng Lan Hương Hoàng Lan Hương Đang Ngoại tuyến (142 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng trưởng việc làm và tăng trưởng kinh tế ngành dịch vụ theo ngành, vùng và hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt nam.

  Tăng trưởng việc làm và tăng trưởng kinh tế ngành dịch vụ theo ngành, vùng và hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt nam.
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I : VIỆC LÀM VÀ TĂNG TRUỞNG NGÀNH DỊCH VỤ THEO NGÀNH, VÙNG
  , 1
  I.Lời mở đầu: 1
  II. Khái niệm chung về việc làm: 2
  1. Khái niệm việc làm: 2
  2. Chỉ tiêu đánh giá việc làm. 2
  2.1. Tỉ lệ (số người) lao động có việc làm từ 15 tuổi trở nên trong nền 2
  2.2. Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng việc làm: 2
  III. Khái niệm chung về tăng truởng dịch vụ. 2
  1. Khái niệm tăng trưởng dịch vụ. 2
  2. Các chỉ tiêu đo lường tăng truởng dịch vụ 3
  2.1. Tỉ lệ % ngành dịch vụ trong cơ cấu ngành: công nghiệp, nông 3
  2.2. Tỉ lệ đóng góp của ngành dịch vụ vào GDP trong cơ cấu 3 ngành 3
  2.3. Tốc độ tăng trưởng hàng năm và bình quân giai đoạn của ngành 3
  IV. Mối quan hệ tăng truởng việc làm và tăng trưởng ngành dịch vụ. 3
  1. Tác động tăng truởng dịch vụ tới tăng trưởng việc làm. 3
  2. Tác động tăng truởng việc làm tới tăng trưởng ngành dịch vụ. 4
  3. Các nhân tố ảnh hưởng tăng trưởng việc làm & tăng trưởng kinh tế ngành 5
  3.1.Chiến lược tăng trưởng. 5
  3.2. Vốn đầu tư. 6
  3.3. Đầu tư nguồn lực con người 7
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VIỆC LÀM & TĂNG TRƯỞNG DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ 7
  I. Thực trạng việc làm & tăng truởng dịch vụ trong nền kinh tế thị 7
  1. Thực trạng tăng trưởng việc làm & tăng trưởng dịch vụ theo vùng . 7
  1.1. Bảng phân tích số liệu: 7
  1.2.Nhận xét, đánh giá tăng trưởng ngành dịch vụ & tăng trưởng việc làm. 7
  2. Thực trạng tăng trưởng việc làm & tăng trưởng dịch vụ theo hình thức 9
  2.1. Bảng phân tích số liệu: 9
  2.2.Nhận xét, đánh giá tăng trưởng ngành dịch vụ & tăng trưởng việc làm. 9
  3. Thực trạng tăng trưởng việc làm & tăng trưởng dịch vụ theo phân ngành chính 12
  1.1. Bảng phân tích số liệu: 12
  1.2.Nhận xét, đánh giá tăng trưởng ngành dịch vụ & tăng trưởng việc làm. 12
  II, Đánh giá chung về thực trạng việc làm & tăng trưởng dịch vụ trong nền kinh tế thị trường địng hướng XHCN. 14
  1, Nhận xét chung về việc làm & tăng trưởng dịch vụ xét trong mối quan hệ ngành ,vùng, hình thức sở hữu. 14
  2, Nguyên nhân những tồn tại cần giải quyết về việc làm & tăng trưởng dịch vụ. 15
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHO VIỆC LÀM & TĂNG TRUỞNG DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNG HƯỚNG XHCN VIỆT NAM. 17
  I, Phương hướng cho việc làm & tăng trưởng dịch vụ . 17
  1. Dự báo tổng quát về hướng phát triển việc làm& tăng truởng dịch vụ. 17
  1.1. Đánh giá của một số tổ chức về tăng trưởng ngành dịch vụ Việt nam. 17
  1.2. Dự kiến các phương án tăng trưởng dịch vụ 18
  2, Phương hướng chủ yếu phát triển việc làm & tăng truởng dịch vụ nước ta. 19
  2.1. Phát triển phân ngành dịch vụ ưu tiên 19
  2.2. Phát triển ngành dịch vụ theo địa bàn lãnh thổ 21
  II. Giải pháp cho việc làm & tăng trưởng dịch vụ trong nền kinh tế thị 22
  1. Bổ sung, hoàn thiện các chính sách vĩ mô về việc làm & tăng trưởng dịch vụ. 22


  Xem Thêm: Tăng trưởng việc làm và tăng trưởng kinh tế ngành dịch vụ theo ngành, vùng và hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt nam.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng trưởng việc làm và tăng trưởng kinh tế ngành dịch vụ theo ngành, vùng và hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt nam. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status