Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá kết quả điều trị bệnh tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc tại bệnh Viện mắt Trung ương trong 5 năm

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá kết quả điều trị bệnh tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc tại bệnh Viện mắt Trung ương trong 5 năm

  LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC
  NĂM 2010

  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . 3
  1.1. SƠ LƯỢC VỀ GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN VÕNG MẠC 3
  1.1.1. Giải phẫu của hệ thống mạch máu nuôi võng mạc. . 3
  1.1.2. Cấu trúc mô học của mạch máu võng mạc và hàng rào máu võng mạc 5
  1.1.3. Sinh lý tuần hoàn võng mạc 6
  1.2. BỆNH TẮC TĨNH MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC . 7
  1.2.1. Cơ chế bệnh sinh của tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc . 7
  1.2.2. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc 8
  1.2.3. Điều trị bệnh tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc . 17
  1.3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ . 20
  1.3.1. Kết quả sớm 20
  1.3.2. Kết quả lâu dài 22
  1.3.3. Biến chứng 23
  1.4. YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG THỊ LỰC 24
  1.5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM . 26

  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 27
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 27
  2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân. 27
  2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ. 27
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 27
  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 27
  2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu. . 27
  2.2.3. Phương tiện nghiên cứu . 28
  2.2.4. Qui trình nghiên cứu 29
  2.3. CÁC TIÊU CHÍ
  ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ . 32
  2.4. CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU. . 37
  2.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU 39
  2.6. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU . 39

  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 40
  3.1.ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 40
  3.1.1. Một số ñặc ñiểm chung. . 40
  3.1.2. Đặc ñiểm bệnh nhân theo tuổi. 40
  3.1.3. Đặc ñiểm bệnh nhân theo giới . 41
  3.1.4. Đặc ñiểm bệnh nhân theo hình thái lâm sàng . 42
  3.1.5. Các yếu tố nguy cơ . 42
  3.1.6. Thị lực ban ñầu . 43
  3.1.7. Thị lực trước ñiều trị 43
  3.1.8. Nhãn áp trước ñiều trị. . 44
  3.1.9. Thị trường trước ñiều trị. . 44
  3.1.10. Các dấu hiệu lâm sàng trước ñiều trị 45
  3.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ . 46
  3.2.1. Phương pháp ñiều trị 46
  3.2.2. Kết quả giải phẫu 46
  3.2.3. Kết quả chức năng 51
  3.2.4. Tình trạng biến chứng 54
  3.3. KẾT QUẢ CHUNG . 55
  3.4. CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG THỊ LỰC 56
  3.4.1. Tiên lượng sớm 56
  3.4.2. Tiên lượng lâu dài 59

  Chương 4. BÀN LUẬN 66
  4.1.ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN TRƯỚC ĐIỀU TRỊ . 66
  4.1.1. Tuổi . 66
  4.1.2. Giới 67
  4.1.3. Các hình thái lâm sàng . 68
  4.1.4. Các yếu tố nguy cơ . 70
  4.1.5. Thị lực trước ñiều trị 71
  4.1.6. Thị trường trước ñiều trị 73
  4.1.7. Tình trạng nhãn áp trước ñiều trị . 73
  4.1.8. Các dấu hiệu lâm sàng trước ñiều trị . 74
  4.2. KẾT QUẢ KHÁM LẠI . 75
  4.2.1. Phương pháp ñiều trị 75
  4.2.2. Kết quả giải phẫu 75
  4.2.3. Kết quả chức năng 78
  4.2.4. Biến chứng 80
  4.2.5. Kết quả chung . 81
  4.3. CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG THỊ LỰC 82
  4.3.1. Tiên lượng sớm 82
  4.3.2. Tiên lượng lâu dài 83
  KẾT LUẬN 86
  HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  ĐẶT VẤN ĐỀ


  Tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc (TTMTTVM) là bệnh lý võng mạc tương đối phổ biến (ở Mỹ, tần suất bệnh đứng thứ hai sau bệnh võng mạc tiểu đường). Bệnh thường gặp ở lứa tuổi trên 50 và là nguyên nhân gây giảm sút thị lực trầm trọng, thậm chí có thể dẫn đến mù lòa do những biến chứng nặng nề. Bệnh xuất hiện thường kèm theo các bệnh lý toàn thân như tăng huyết áp, bệnh van tim, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu . gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của bệnh nhân [25]. Ở Việt Nam trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của các bệnh lý toàn thân, thì bệnh TTMTTVM cũng có chiều hướng tăng lên.Hình ảnh lâm sàng của tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc được phát hiện từ cuối thế kỷ XIX, lúc đầu chẩn đoán chủ yếu dựa trên lâm sàng và soi đáy mắt của bệnh nhân, song nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh còn chưa biết rõ, việc điều trị còn khó khăn [4], [7], [11], [17],[42].Trong những năm gần đây, với sự ra đời của những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như chụp mạch huỳnh quang (CMHQ), chụp cắt lớp võng mạc, đã thực sự là một cuộc cách mạng trong chẩn đoán bệnh lý võng mạc nói chung và bệnh TTMTTVM nói riêng và đồng thời cũng hỗ trợ đắc lực cho việc điều trị [8], [9], [59].Việc điều trị bệnh TTMTTVM rất khó khăn và chưa có phương pháp giải quyết triệt để tận gốc bệnh, chủ yếu là điều trị theo nguyên nhân, giúp ngăn ngừa biến chứng mà không làm tăng thị lực. Trong giai đoạn đầu, điều trị nội khoa là chính. Mục đích của việc điều trị này là giảm rối loạn tính thấm và huyết động, chống xuất huyết, giảm phù nề. Điều trị quang đông laser là phòng biến chứng xuất hiện tân mạch và làm giảm hoặc mất phù hoàng điểm. Kết quả điều trị bệnh TTMTTVM chưa mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là kết quả thị lực không được cải thiện sau quá trình điều trị. Điều quan trọng là theo dõi tiến triển một cách cẩn thận và điều trị Laser thích hợp nếu các biến chứng xảy ra. Bên cạnh đó việc xác định các yếu tố tiên lượng thị lực, khám và điều trị các bệnh toàn thân, phối hợp với điều trị tại mắt là rất cần thiết. Vì đây là khâu hết sức quan trọng nhằm điều trị tận gốc của bệnh và giúp cải thiện chức năng thị giác của mắt.Đã có những công trình nghiên cứu về kết quả điều trị và phòng ngừa biến chứng của bệnh TTMTTVM. Ở Việt Nam năm 2002 Lê Văn Thà đã nghiên cứu sử dụng laser Diode đề phòng biến chứng của bệnh TTMTTVM. Tuy nhiên đây mới là kết quả theo dõi trong một năm, chưa có kết quả theo dõi lâu dài và chưa có nghiên cứu nào đánh giá các yếu tố tiên lượng thị lực của bệnh TTMTTVM. Với mong muốn đóng góp thêm một số dữ liệu về kết quả điều trị lâu dài ở Việt Nam cũng như sơ bộ khảo sát các yếu tố tiên lượng thị lực của bệnh TTMTTVM, chúng tôi tiến hành đề tài “Đánh giá kết quả điều trị bệnh tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc tại bệnh viện mắt trung ương trong 5 năm ”với mục tiêu là:
  1. Đánh giá kết quả điều trị bệnh tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc trong 5 năm.
  2. Nhận xét một số yếu tố tiên lượng thị lực.

  Xem Thêm: Đánh giá kết quả điều trị bệnh tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc tại bệnh Viện mắt Trung ương trong 5 năm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kết quả điều trị bệnh tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc tại bệnh Viện mắt Trung ương trong 5 năm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status