Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá kết quả chuyển phôi ngày 3 của thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản TW từ tháng 2 - tháng 8-2008 (FULL TEXT)

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá kết quả chuyển phôi ngày 3 của thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản TW từ tháng 2 - tháng 8-2008 (FULL TEXT)

  LUẬN VĂN THẠC SỸ

  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
  . 3
  1.1. Khái niệm vô sinh . 3
  1.2. Tình hình và nguyên nhân vô sinh 3
  1.2.1. Trên thế giới . 3
  1.2.2. ở Việt Nam 4
  1.3. Các phương pháp điều trị vô sinh. 4
  1.3.1. Thụ tinh nhân tạo 5
  1.3.2. Thụ tinh trong ống nghiệm 5
  1.4. Sự phát triển của phôi . 11
  1.4.1. Sự phát triển của phôi trước khi làm tổ 11
  1.4.2. Sự phát triển của phôi trong cơ thể và trong ống nghiệm. . 14
  1.5. Đánh giá chất lượng của noãn bào . 15
  1.6. Môi trường nuôi cấy phôi . 17
  1.6.1. Thành phần cơ bản . 17
  1.6.2. Nguồn năng lượng. 17
  1.7. Đánh giá chất lượng phôi 18
  1.7.1. Tiêu chuẩn chấm điểm phôi tiền nhân 18
  1.7.2. Đánh giá chất lượng phôi ngày 2, ngày 3 20
  1.8. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả TTTON . 21
  1.8.1. Nguyên nhân vô sinh. 21
  1.8.2. Tuổi của người phụ nữ. 21
  1.8.3. Phác đồ điều trị. . 22
  1.8.4. Số lượng phôi chuyển vào buồng tử cung 22
  1.8.5. Chiều dày nội mạc tử cung. . 23
  1.8.6. Chất lượng phôi 25
  1.8.7. Cách thức chuyển phôi. . 26


  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . . 27
  2.1. Đối tượng nghiên cứu . 27
  2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân . 27
  2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ. 27
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 27
  2.3. Địa điểm nghiên cứu . 27
  2.4. Chọn mẫu 28
  2.5. Các bước tiến hành . 28
  2.6. Các tham số nghiên cứu 30
  2.6.1. Một số đặc điểm của bệnh nhân 30
  2.6.2. Đặc điểm của phôi. 31
  2.6.3. Kỹ thuật chuyển phôi . 31
  2.6.4. Chiều dày niêm mạc tử cung. 31
  2.6.5. Tiên lượng có thai dựa vào 3 chỉ số nghiên cứu. . 32
  2.7. Xử lý và phân tích số liệu. 32
  2.8. Một số sai số và cách khắc phục . 32
  2.9. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu. 32
  Chương 3: Kết quả nghiên cứu 33
  3.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 33
  3.2. Đánh giá kết quả TTTON 37
  3.3. Các yếu tố liên quan đến kết quả có thai sau chuyển phôi ngày 3. 44
  3.4. Các chỉ số tiên lượng kết quả có thai sau chuyển phôi . 51

  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 56
  4.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 57
  4.2. Bàn luận về một số kết quả của TTTON . 59
  4.2.1. Chiều dày NMTC vào ngày tiêm hCG theo thang điểm . 59
  4.2.2. Số noãn chọc hút ở bệnh nhân chuyển phôi ngày 3 . 60
  4.2.3. Số phôi chuyển vào buồng tử cung 61
  4.2.4. Kết quả có thai sau chuyển phôi ngày 3 62
  4.3. Các yếu tố liên quan đến kết quả có thai sau chuyển phôi ngày 3 . 63
  4.3.1. Liên quan giữa tuổi và kết quả có thai . 63
  4.3.2. Liên quan giữa nguyên nhân vô sinh và kết quả có thai 64
  4.3.3. Liên quan giữa phác đồ KTBT và kết quả có thai lâm sàng. . 65
  4.3.4. Liên quan giữa hình ảnh NMTC vào ngày tiêm hCG và có
  thai lâm sàng.
  67
  4.3.5. Liên quan giữa số noãn thu được với có thai lâm sàng 68
  4.3.6. Liên quan giữa số phôi chuyển với có thai lâm sàng . 68
  4.4. Các chỉ số tiên lượng kết quả có thai sau chuyển phôi ngày 3. . 70
  4.4.1. Liên quan giữa chất lượng phôi chuyển đến kết quả có thai
  lâm sàng 70
  4.4.2. Liên quan giữa kỹ thuật chuyển phôi và có thai lâm sàng. . 71
  4.4.3. Liên quan giữa chiều dày NMTC với kết quả có thai lâm sàng. 73
  4.4.4. Mối liên quan giữa điểm tiên lượng và kết quả có thai . 75
  4.4.5. Phân tích hồi quy đa biến Logistic của kết quả có thai phụ
  thuộc vào các yếu tố . 76
  KẾT LUẬN 78
  Kiến nghị 79
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục  ĐẶT VẤN ĐỀ


  Trong đời sống xă hôi loài người từ xa xưa đến nay, vô sinh là nỗi buồn và sự thất vọng của nhiều gia đình. Điều trị vô sinh là môt vấn đề mang ý nghĩa nhân đạo và khoa học luôn nhân được nhiều sự quan tâm trên thế' giới cũng như ở Việt Nam. Đặc biệt điều trị vô sinh được coi là môt nôi dung quan trọng trong chiến lược dân số 2001-2010 của nước ta [2].Sự ra đời của Louise - Brown đứa trẻ TTTON đầu tiên tại Anh năm 1978 đã đánh dấu môt bước đôt phá trong điều trị vô sinh, mang lại niềm hy vọng được làm cha, làm mẹ cho hàng triệu cặp vợ chồng vô sinh. Kỹ thuật này ngày càng được phát triển nhanh chóng và không ngừng được hoàn thiện ở nhiều nước trên thế' giới [29].Từ hơn 20 năm qua, TTTON đã là phương pháp điều trị cho những cặp vợ chồng hiếm muôn với các chỉ định như bệnh lý vòi tử cung, rối loạn chức năng buồng trứng, các bệnh lý vùng chậu, lạc NMTC, hiếm muôn do nam và vô sinh không rõ nguyên nhân. Đơn vị đầu tiên ở Việt Nam áp dụng thành công kỹ thuật này là bệnh viện phụ sản Từ Dũ (thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1998. Ngày 26 tháng 6 năm 2001, cháu bé đầu tiên kết quả TTTON của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cất tiếng khóc chào đời. Hiện nay ngoài hai cơ sở trên, môt số bệnh viện khác trong cả nước cũng đã thực hiện thành công kỹ thuật này.Sự thành công của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như: tuổi của người phụ nữ, thời gian vô sinh, các phác đồ kích thích buồng trứng, số nang noãn phát triển trong đó 2 yếu tố quan trọng nhất là chất lượng phôi chuyển vào buồng tử cung và sự chấp nhận của nôi mạc tử cung[13],[23],[71],[82]. Mặc dù các kỹ thuật HTSS có những bước tiến bô nhanh chóng nhưng tỷ lệ có thai nói chung khoảng 25% tỷ lệ thai làm tổ 17 ^ 20% với các trường hợp chủ yếu phôi chuyển vào ngày 2. Các nghiên cứu chuyển phôi ngày 5 (giai đoạn blastocyte) cải thiên đáng kể kết quả có thai của chu kỳ TTTON. Tại trung tâm HTSS bênh viên phụ sản trung ương, 11 trường hợp chuyển phôi ngày 5 đầu tiên được tiến hành vào tháng 10/2005 có 5 trường hợp có thai. Tuy nhiên nuôi cấy phôi tới ngày 5 đòi hỏi mất công sức, thêm tủ cấy, môi trường. Nghiên cứu gần đây của Mona Bungum (2003) và Aldo Volpes và cs (2004) cho thấy tỷ lê có thai của các trường hợp chuyển phôi ngày 3 khác nhau không có ý nghĩa khi so sánh với chuyển phôi ngày 5 (63,2% và 52,5%). Như chúng ta đã biết từ ngày 3 sự phát triển của phôi từ chỗ dựa vào hoạt đông di truyền của noãn (oocyte genome activity) sang của chính bản thân phôi (embryonic genome activity). Giai đoạn chuyển tiếp này hay còn gọi là giai đoạn “ embryo block”. Do có nhiều phôi ngừng phát triển ở thời điểm này nên phôi ngày 3 có khả năng phát triển và làm tổ tốt hơn [10].Cho đến nay ở Viêt Nam chưa có môt nghiên cứu nào tổng kết đầy đủ chi tiết về tỷ lê có thai và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả có thai sau chuyển phôi ngày 3. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:Đánh giá kết quả chuyển phôi ngày 3 của thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản TW từ tháng 2 - tháng 8/2008” với 2 mục tiêu
  :1. Xác định tỷ lệ có thai của chuyển phôi ngày 3.
  2. Đánh giá các yếu tố liên quan và giá trị của chỉ số tiên lượng đến kết quả có thai sau chuyển phôi ngày 3.

  Xem Thêm: Đánh giá kết quả chuyển phôi ngày 3 của thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản TW từ tháng 2 - tháng 8-2008 (FULL TEXT)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kết quả chuyển phôi ngày 3 của thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản TW từ tháng 2 - tháng 8-2008 (FULL TEXT) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

sau chiyen phoi HCG 4.3

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status