Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá hiệu quả chương trình phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân phẫu thuật ung thư phế quản phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả chương trình phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân phẫu thuật ung thư phế quản phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương

  LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC
  NĂM 2011


  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. DỊCH TỄ . 3
  1.1.1. T́nh h́nh mắc ung thư phế quản phổi trên thế giới . 3
  1.1.2. T́nh h́nh dịch tễ ung thư phế quản phổi ở Việt Nam 4
  1.1.3. Các yếu tố nguy cơ gây ung thư phổi 5
  1.2. ĐẶC ĐIỂM H̀NH THÁI, CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÁY HÔ HẤP . 6
  1.2.1. Đặc điểm h́nh thái, chức năng 6
  1.2.2. Các động tác hô hấp 11
  1.3. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ PHẾ QUẢN PHỔI . 13
  1.3.1. Biển hiện lâm sàng . 13
  1.3.2. Biểu hiện cận lâm sàng . 15
  1.4. GIAI ĐOẠN BỆNH . 18
  1.4.1. Ung thư biểu mô phế quản tế bào nhỏ . 18
  1.4.2. Ung thư biểu mô phế quản không phải tế bào nhỏ . 18
  1.5. ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHẾ QUẢN PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ 19
  1.5.1. Phẫu thuật trong ung thư phế quản phổi: . 20
  1.5.2. Điều trị hóa chất ung thư phế quản phổi không tế bào nhỏ 21
  1.6. SỰ THAY ĐỔI CHỨC NĂNG HÔ HẤP SAU PHẪU THUẬT CẮT PHỔI 22
  1.7. CHƯƠNG TR̀NH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÔ HẤP CHO BỆNH NHÂN
  PHẪU THUẬT UTPQP VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG . 24
  1.7.1. Chương tŕnh phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân phẫu thuật UTPQP . 24
  1.7.2. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến quá tŕnh PHCNHH cho bệnh nhân phẫu thuật UTPQP . 26
  1.8. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN . 28
  1.8.1. Trên thế giới . 28
  1.8.2. Ở Việt Nam 28

  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 29
  2.1.1. Cỡ mẫu trong nghiên cứu 29
  2.1.2. Đối tượng nghiên cứu . 30
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 31
  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 31
  2.2.2. Các kỹ thuật thăm ḍ CNHH áp dụng trong nghiên cứu. 32
  2.2.3. Nội dung can thiệp 33
  2.2.4. Đánh giá sau can thiệp 41
  2.2.5. Đánh giá kết quả nghiên cứu 42
  2.2.6. Xử lư số liệu . 46
  2.2.7. Biện pháp hạn chế sai số . 46
  2.2.8. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu . 46

  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48
  3.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 48
  3.1.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu theo giới . 48
  3.1.2. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi 48
  3.1.3. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu . 49
  3.1.4. Vị trí thùy phổi bị cắt bỏ . 49
  3.1.5. T́nh trạng hút thuốc của 2 nhóm nghiên cứu 50
  3.1.6. Chỉ số CNHH của 2 nhóm trước phẫu thuật 51
  3.1.7. Mức độ rối loạn thông khí của 2 nhóm trước phẫu thuật . 51
  3.1.8. Chỉ số trung b́nh khí máu của 2 nhóm trước phẫu thuật . 52
  3.2. KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TR̀NH PHCN . 52
  3.2.1. So sánh triệu chứng khó thở của 2 nhóm sau phẫu thuật . 52
  3.2.2. Kết quả của PHCNHH trên các chỉ số CNHH sau phẫu thuật . 53
  3.2.3. Kết quả của PHCNHH trên mức độ rối loạn thông khí sau phẫu thuật 54
  3.2.4. Kết quả của PHCNHH trên chỉ số khí máu sau phẫu thuật 55
  3.2.5. Kết quả của tập luyện PHCN đối với biến chứng hô hấp sau phẫu thuật 56
  3.2.6. Kết quả của tập luyện PHCN về thời gian nằm viện sau phẫu thuật 57
  3.3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TR̀NH PHCN 57
  3.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá tŕnh phục hồi các chỉ số CNHH . 57
  3.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá tŕnh phục hồi các chỉ số khí máu 60

  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN . 63
  4.1. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 63
  4.1.1. Đặc điểm về giới . 63
  4.1.2. Đặc điểm về tuổi . 63
  4.1.3. T́nh trạng khó thở của 2 nhóm trước phẫu thuật . 64
  4.1.4. Phân bố vị trí thùy phổi bị cắt bỏ . 64
  4.1.5. Tỷ lệ bệnh nhân hút thuốc ở 2 nhóm . 65
  4.1.6. Chỉ số chức năng hô hấp trước phẫu thuật . 65
  4.1.7. Mức độ rối loạn thông khí của 2 nhóm trước phẫu thuật . 66
  4.1.8. Chỉ số khí máu trước phẫu thuật . 67
  4.2. HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TR̀NH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÔ HẤP CHO
  BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT UNG THƯ PHẾ QUẢN PHỔI . 68
  4.2.1. Hiệu quả của PHCNHH trên mức độ khó thở sau phẫu thuật 68
  4.2.2. Hiệu quả của PHCNHH trên các chỉ số chức năng hô hấp sau phẫu thuật .69
  4.2.3. Hiệu quả của PHCNHH trên mức độ rối loạn thông khí sau phẫu thuật . 72
  4.2.4. Hiệu quả của tập luyện PHCN đối với các chỉ số khí máu sau phẫu thuật 73
  4.2.5. Hiệu quả của tập luyện PHCN đối với biến chứng hô hấp sau phẫu thuật 75
  4.2.6. Hiệu quả của tập luyện PHCN về thời gian nằm viện sau phẫu thuật 76
  4.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TR̀NH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 76
  4.3.1. Mối liên quan giữa các yếu tố trước mổ với khả năng phục hồi chức năng hô hấp sau mổ 77
  4.3.2. Mối liên quan giữa các yếu tố trước mổ với khả năng phục hồi các thành phần khí máu sau mổ . 78
  KẾT LUẬN . 80
  KIẾN NGHỊ 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả chương trình phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân phẫu thuật ung thư phế quản phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả chương trình phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân phẫu thuật ung thư phế quản phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status