Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Dự báo phát thải chất thải rắn nguy hại từ ngành công nghiệp sản xuất mực in – in tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp xử lý

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Dự báo phát thải chất thải rắn nguy hại từ ngành công nghiệp sản xuất mực in – in tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp xử lý

  Tóm tắt

  Đề tài sử dụng phương pháp xác suất thống kê để xác định hệ số phát thải (HSPT) theo tưng nhóm công suất dựa trên số liệu khảo sát, điều tra thực tế tại các cở sở sản xuất mực in – in. Sau đó, dựa trên kết quả tính toán HSPT đề tải dự báo được khối lượng phát sinh của các loại chất thải này đến năm 2020. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp để xử lý cũng như các giải pháp về quản lý. Đề tài xác định hệ số phát thải của từng loại chất thải rắn nguy hại phát sinh từ loại hình công nghiệp sản xuất mực in – in theo từng nhóm công suất, tính toán các giá trị HSPT đặc trưng đối với từng loại chất thải đối với từng nhóm quy mô công suất khác nhau:
  - Đối với ngành in ấn:
  + (1) giẻ lau, bao tay dính thành phần nguy hại: 0,06 – 0,268 Kg/TấnSP;
  + (2) bóng đèn huỳnh quang: 0,01 – 0,058 Kg/Tấn SP;
  + (3) bao bì, giấy dính thành phần CTNH: 0,023 – 0,09 Kg/Tấn Sp;
  + (4) lon, thùng chứa thành phần nguy hại: 0,022 – 2,069 Kg/Tấn SP.
  - Đối với ngành sản xuất mực in:
  + (1) giẻ lau, bao tay dính thành phần nguy hại: 0,94 Kg/TấnSP;
  + (2) bóng đèn huỳnh quang: 9,3 * 10-3 Kg/Tấn SP;
  + (3) bao bì, giấy dính thành phần CTNH: 2,067 Kg/Tấn Sp;
  + (4) lon, thùng chứa thành phần nguy hại: 8,4 Kg/Tấn SP.
  Đồng thời dự báo khối lượng của từng loại chất thải rắn nguy hại đến năm 2020. Biện luận các khoảng dao động của các HSPT với các nguyên nhân khác nhau, đưa ra các bất cập trong quá trình quản lý cũng như xử lý các loại chất thải này. Đề xuất một số giải pháp về quản lý và công nghệ xử lý theo từng nhóm chất thải theo tính chất đặc trưng của chúng. Quy trình đốt đối với loại chất thải có nhiệt trị cao, quy trình thu hồi lưu huỳnh từ bóng đèn huỳnh quang, quy trình tái chế giấy, lưu giữ đối với thùng đựng hóa chất. Đề tài mở ra một hướng cho các nhà quản lý nhà nước về phát sinh chất thải nguy hại của ngành sản xuất mực in – in tại thành phố Hồ Chí Minh. Kiến nghị của đề tài là cần có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực này đối với các loại hình công nghiệp, làm cở sở dữ liệu nguồn qua các năm, để từ đó có số liệu dự báo chính xác hơn cho các năm tiếp theo.

  MỤC LỤC

  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Tóm tắt luận văn
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị
  PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG 1
  1 Sự cần thiết của đề tài 1
  2 Mục đích và nội dung nghiên cứu 3
  Mục đích nghiên cứu 3
  Nội dung nghiên cứu 3
  3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  4 Cấu trúc luận văn 4
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 5
  1.1 Tổng quan về ngành công nghiệp sản xuất mực in – in 5
  1.1.1 Tổng quan về ngành sản xuất mực in – in trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 5
  1.1.2 Tổng quan về các công nghệ sản xuất mực in – in trong và ngoài nước 6
  1.2 Chất thải nguy hại phát sinh từ ngành công nghiệp sản xuất mực in và in 18
  1.2.1 Kinh nghiệm từ các nước 18
  1.2.2 Việt Nam 20
  1.3 Các giải pháp quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại từ ngành sản xuất mực in – in 24
  1.3.1 Kinh nghiệm từ các nước 24
  1.3.2 Thực tế tại Việt Nam 26
  1.4 Hệ số phát thải, các phương pháp xác định và các dạng hệ số phát thải đang được áp dụng đối với ngành sản xuất mực in và in 30
  1.4.1 Hệ số phát thải 30
  1.4.2 Các phương pháp xác định HSPT và các dạng HSPT cho ngành sản xuất mực in - in
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34
  2.1 Khảo sát thực tế, thu thập số liệu về loại hình công ngiệp sản xuất mực in – in tại Thành phố Hồ Chí Minh 34
  2.1.1 Tổng quan công nghệ sản xuất mực in – in, nguồn phát sinh, thành phần chất thải nguy hại 34
  2.1.2 Khảo sát thực tế các cơ sở về loại hình công nghiệp sản xuất mực in - in trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 34
  2.2 Xác định hệ số phát thải chất thải rắn nguy hại của loại hình công nghiệp sản xuất mực in – in tại Thành phố Hồ Chí Minh 39
  2.3 Dự báo phát thải chất thải rắn nguy hại của loại hình công nghiệp sản xuất mực in – in tại Thành phố Hồ Chí Minh
  2.4 Đề xuất giải pháp quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ loại hình công nghiệp sản xuất mực in - in 41
  CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42
  3.1 Kết quả khảo sát thực tế các cơ sở sản xuất mực in – in trên địa bàn TP.HCM và thực trạng quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại của ngành công nghiệp sản xuất mực in – in tại TP.HCM 42
  3.1.1 Kết quả khảo sát thực tế các cơ sở sản xuất mực in – in trên địa bàn TP.HCM 42
  3.1.2 Thực trạng quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại của ngành công nghiệp sản xuất mực in – in tại TP.HCM 44
  3.2 Xác định hệ số phát thải chất thải rắn nguy hại phát sinh từ nghành công nghiệp in tại khu vực TP.HCM 48
  3.2.1 Tính khối lượng trung bình của đơn vị sản phẩm ngành in 48
  3.2.2 Xác định hệ số phát thải 49
  3.2.3 Xác định HSPT của loại chất thải giẻ lau, bao tay dính thành phần CTNH của ngành công nghiệp in 55
  3.2.4 Xác định HSPT loại chất thải Bóng đèn huỳnh quang của ngành công nghiệp in 60
  3.2.5 Xác định HSPT loại chất thải bao bì, giấy dính thành phần CTNH của ngành công nghiệp in 64
  3.2.6 Xác định HSPT loại chất thải lon, thùng chứa thành phần CTNH của ngành công nghiệp in 68
  3.3 Xác định hệ số phát thải chất thải rắn nguy hại phát sinh từ nghành công nghiệp sản xuất mực in tại khu vực TP.HCM 72
  3.4 Dự báo khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ nghành công nghiệp sản xuất mực in-in tại khu vực TP.HCM đến năm 2020 74
  3.4.1 Dự báo khối lượng phát sinh cho ngành in ấn 74
  3.4.2 Dự báo khối lượng phát sinh cho ngành sản xuất mực in 77
  3.5 Đề xuất giải pháp quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ ngành sản xuất mực in và in trên địa bàn T.P. HCM 79
  3.5.1 Đề xuất các giải pháp quản lý CTNH phát sinh từ ngành công nghiệp sản xuất mực in – in 79
  3.5.2 Đề xuất các giải pháp kỹ thuật xử lý CTRNH phát sinh từ ngành công nghiệp sản xuất mực in – in 83
  PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89
  5.1 Kết luận 89
  5.2 Kiến nghị 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

  Xem Thêm: Dự báo phát thải chất thải rắn nguy hại từ ngành công nghiệp sản xuất mực in – in tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp xử lý
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dự báo phát thải chất thải rắn nguy hại từ ngành công nghiệp sản xuất mực in – in tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp xử lý sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status