Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1

  I.1. Những khái niệm cơ bản. 3
  I.1.1.Bảo hộ lao động (BHLĐ). 3
  I.1.2.Điều kiện lao động. 3
  I.1.3.Các yếu tố nguy hiểm và có hại. 3
  I.1.4.Tai Nạn Lao Động (TNLĐ). 3
  I.1.5.Bệnh Nghề Nghiệp (BNN). 4
  I.2 Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ. 4
  I.2.1. Mục đích của công tác BHLĐ. 4
  I.2.2. Ý nghĩa. 5
  I.2.3. Tính chất. 5
  I.3. Nội dung công tác BHLĐ. 6
  I.3.1. Nội dung KHKT. 6
  I.3.1.1. Khoa học về y học lao động (YHLĐ). 6
  I.3.1.2. Kỹ thuật an toàn (KTAT). 6
  I.3.1.3. Khoa học về kỹ thuật vệ sinh (KTVS). 6
  I.3.1.4. Khoa học về các Phương Tiện Bảo Vệ Cá Nhân (PTBVCN). 6
  I.3.1.5. Khoa học về Ecgônômi. 7
  I.3.1.6. Công tác phòng chống cháy nổ (PCCN). 7
  I.3.2. Xây dựng, ban hành và thực hiện pháp luật BHLĐ. 7
  I.3.3. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ. 8
  I.4 Tổ chức bộ máy làm công tác BHLĐ ở Nước ta. 8
  CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA XÍ NGHIỆP. 10
  II.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp. 10
  II.1.1. Sơ lược hình thành. 10
  II.1.2. Quá trình phát triển. 10
  II.2. Đặc điểm về kinh tế kỹ thuật. 11
  II.2.1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường sản phẩm của xí nghiệp. 11
  II.2.2. Đặc điểm cơ cấu sản xuất. 12
  II.2.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý. 14
  II.4. Đặc đIểm về máy móc thiết bị. 16
  II.2.5. Đặc điểm về lao động. 18
  II.2.6. Tình hình lao động và tổ chức lao động ở các phân xưởng. 19
  II.2.6.1. Phân xưởng đầu máy hơi nước. 19
  II.2.6.2. Phân xưởng sửa chữa đầu máy TY 20
  II.2.6.3. Phân xưởng D12E. 20
  II.2.6.4. Phân xưởng cơ đIện nước. 20
  II.2.6.5. Phân xưởng nhiên liệu. 21
  II.2.6.6. Phân xưởng cơ khí phụ tùng. 21
  II.2.6.7. Phân đoạn vận dụng Hà Nội. 21
  II.2.6.8. Đội kiến trúc. 21
  CHƯƠNG III:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP. 22
  III.1. Nhận thức của xí nghiệp về công tác BHLĐ. 22
  III.2. Tổ chức bộ máy làm công tác BHLĐ của xí nghiệp. 22
  III.2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng BHLĐ. 23
  III.2.2. Nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên. 23
  III.3. Tổ chức công đoàn với công tác BHLĐ. 29
  III.4. Thực trạng công tác BHLĐ ở xí nghiệp. 33
  III.4.1. Kế hoạch BHLĐ của xí nghiệp. 33
  III.4.1.1. Các biện pháp kỹ thuật an toàn. 34
  III.4.1.3Phòng chống cháy nổ ( PCCN ). 45
  III.4.1.4Công tác vệ sinh – an toàn lao động. 46
  III.4.2 Chế độ chính sách BHLĐ 48
  III.4.2.1 Công tác trang cấp thiết bị – phương tiện bảo vệ cá nhân ( PTBVCN). 48
  III.4.2.2Chế độ đối với lao động nữ. 49
  III.4.2.3Chế độ bồi dưỡng độc hại. 50
  III.4.2.4 Công tác huấn luyện và tuyên truyền về BHLĐ ở Xí nghiệp. 50
  III.4.3Tình hình tai nạn lao động, BNN và biện pháp phòng ngừa. 51
  III.4.4 Chăm sóc sức khoẻ cho người lao động 52
  III.4.5 công tác kiểm tra về BHLĐ. 53
  III.4.6 Phong trào “Xanh – sạch - đẹp” ở xí nghiệp. 53
  CHƯƠNG IV : NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC BHLĐ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC, CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP. 55
  IV.1 Nhận xét và đánh giá. 55
  IV.1.1 Mặt tích cực. 55
  IV.1.1.1 Về mặt tổ chức. 55
  IV.1.1.2. Về mặt kỹ thuật ATVS. 56
  IV.1.2. Những tồn tại. 56
  IV.2. Đề xuất kiến nghị và giải pháp cải thiện điều kiện lao động chăm sóc sức khoẻ người lao động trong xí nghiệp. 57
  IV.2.1. Về mặt tổ chức. 57
  IV.2.2. Về mặt kỹ thuật an toàn VSLĐ. 58
  IV.2.2.1. Biện pháp kỹ thuật vệ sinh. 58
  IV.2.2.2. Biện pháp kỹ thuật an toàn. 58
  IV.3 Một số kiến nghị. 60
  KẾT LUẬN 61

  Xem Thêm: Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status