Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang

  LỜI MỞ ĐẦU


  Lý do chọn đề tài:

  Việt Nam, trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới phải chuẩn bị nhiều
  mặt: kinh tế, xã hội, văn hóa và một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay
  là vấn đề cải cách hành chính trong các đơn vị. Trong các đơn vị hành chính và sự
  nghiệp ở nước ta luôn xảy ra tình trạng vừa thiếu, vừa thừa cán bộ. Hiện tượng chảy
  máu chất xám sang khu vực kinh tế tư nhân và nước ngoài là thiệt hại lớn đối với
  quốc gia. Các cán bộ tham gia trong khu vực Nhà nước còn mang tư tưởng trông
  chờ, ỷ lại vào nguồn kinh phí do Nhà nước cấp và làm việc một cách không nhiệt
  tình và không hăng hái, gây khó khăn, phiền hà và chậm trễ công việc nhất là công
  tác quản lý Nhà nước. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do
  chính sách quản lý của Nhà nước chưa hợp lý. Một mặt, cán bộ làm việc trong khu
  vực này được rất nhiều ưu đãi. Chẳng hạn như: chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ hưu
  và chế độ tuyển dụng suốt đời khi đã được tuyển dụng. Mặt khác, cán bộ tham gia
  trong lĩnh vực này lại hạn chế về mặt lương bổng. Nếu so sánh tiền lương của cán
  bộ trong khu vực hành chính và sự nghiệp với tiền lương của nhân viên làm ở công
  ty nước ngoài, ta sẽ thấy sự chênh lệch rất lớn. Chính điều này, đã không khuyến
  khích được người lao động tham gia tích cực vào công việc.
  Nắm bắt tình hình trên, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao
  chất lượng hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cải cách tiền lương, tạo thu nhập
  cho cán bộ công nhân viên, tinh giản gọn nhẹ bộ máy quản lý. Một trong những giải
  pháp đó là thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Ngày
  17/12/1999, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg về việc
  thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 10 cơ
  quan, đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Qua sơ kết một năm thực hiện, việc
  khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đã đạt được những kết quả đáng
  khích lệ. Tổ chức bộ máy và biên chế sắp xếp theo hướng tinh gọn, tiết kiệm 4,35 tỷ
  đồng kinh phí quản lý hành chính. Các đơn vị có thu nhập tăng từ kinh phí tiết kiệm
  bình quân từ 57.000 đồng đến 378.000 đồng/người/tháng.
  Phát huy thành quả đó, ngày 17/12/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết
  định số 192/2001/QĐ-TTg về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí
  quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý hành chính. Đã có 3 Bộ và 36/61
  tỉnh, thành phố triển khai thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý
  hành chính với 186 cơ quan thực hiện khoán.
  Ngày 16/01/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP về
  “Chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu” và Bộ Tài chính ban hành
  Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/03/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 10,
  Thông tư số 50/2003/TT-BTC hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu xây dựng quy
  chế chi tiêu nội bộ theo quy định tại Nghị định 10.
  Để phù hợp với công tác quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục và đào
  tạo công lập ngày 24/03/2003 Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ
  ban hành Thông tư liên tịch số 21/2003-TTLT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính
  đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu.
  Có thể nói, về mặt pháp lý, việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành
  chính cho đến thời điểm này đã tương đối hoàn chỉnh. Các đơn vị thực hiện khoán
  đã có những cơ sở pháp lý nhất định để thực hiện.
  Là cơ sở đào tạo công nhân và đội ngũ kỹ thuật viên trung cấp, trường Trung
  học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang qua hơn 40 năm hoạt động đã hoàn thành tốt
  nhiệm vụ chuyên môn được Đảng và chính quyền giao. Trong thời gian gần đây,
  các huyện trong tỉnh và các vùng lân cận biết đến trường Trung học Kinh tế – Kỹ
  thuật Kiên Giang như là một địa điểm đào tạo đội ngũ lao động với chất lượng đáp
  ứng được nhu cầu lao động thực tế. Chính vì vậy, ngày càng nhiều học viên đến
  tham gia học tập tại trường. Nguồn thu từ học phí của trường ngày càng tăng, có thể
  đảm bảo một phần chi phí cho đơn vị. Nghị định 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ đã
  mở ra hướng đi mới trong công tác tài chính tại đơn vị. Việc thực hiện Khoán biên
  chế và kinh phí quản lý hành chính một mặt giúp nhà trường chủ động hơn trong
  quản lý tài chính tại đơn vị, mặt khác tạo thêm thu nhập ổn định cuộc sống cho cán
  bộ công nhân viên, tạo động lực trong công tác và điều hành. Một trong những “kim
  chỉ nam” cho hoạt động khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại đơn vị là
  quy chế chi tiêu nội bộ. Để có được quy chế chi tiêu nội bộ hợp lý, nhà trường đã
  nghiên cứu, lựa chọn từ nhiều phương án khác nhau cũng như tham khảo kinh
  nghiệm của các trường đã và đang thực hiện khoán, sau đó, trường đã xây dựng quy
  chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị và đưa và áp dụng. Tuy nhiên, trong quá trình thực
  hiện vẫn tồn tại một số vướng mắc. Để nhà trường có thể hoàn thiện hơn quy chế
  chi tiêu nội bộ, đề tài “Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở trường Trung học
  Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang” được coi là một giải pháp.

  ¾ Phạm vi và mục đích nghiên cứu của đề tài:
  Khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính hiện đang được thực hiện ở
  các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc nhiều ngành và nhiều lĩnh vực. Mỗi ngành,
  mỗi lĩnh vực có đặc thù riêng. Do đó họ sẽ xây dựng những quy chế chi tiêu nội bộ
  khác nhau phù hợp với ngành nghề và lĩnh vực của các đơn vị. Đề tài giới hạn trong
  phạm vi nghiên cứu công tài chính về việc hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ trong
  trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang.
  Mục đích nghiên cứu: Đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy chế chi tiêu nội
  bộ trong trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang.

  ¾ Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chính là thu thập dữ liệu gián tiếp.
  Các dữ liệu sử dụng trong đề tài được thu thập một cách gián tiếp thông qua các văn
  bản, sách báo, tạp chí chuyên ngành, những thông tin trên Internet, tham luận trong
  các hội thảo. Bên cạnh đó, đề tài còn tham khảo ý kiến trực tiếp của những người
  thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ trong trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên
  Giang.

  ¾ Ý nghĩa thực tiễn của luận văn
  Đề tài nghiên cứu sẽ đưa ra các giải pháp để hoàn thiện quy chế chi tiêu nội
  bộ trong trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang. Qua đề tài này, trường
  Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang sẽ có những luận chứng khoa học hoàn
  thiện cho quy chế chi tiêu nội bộ của mình, làm cho quy chế chi tiêu nội bộ thực sự
  là “kim chỉ nam” cho các hoạt động tài chính trong đơn vị.

  Xem Thêm: Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status