Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện chính sách thuế tài sản trong chiến lược cải cách thuế việt nam giai đoạn 2005 - 2010

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chính sách thuế tài sản trong chiến lược cải cách thuế việt nam giai đoạn 2005 - 2010

  MỞ ĐẦU


  1. Lý do chọn đề tài:
  Đất nước ta trong thời kỳ đổi mới và phát triển, cùng với việc gia tăng thu
  nhập quốc dân bình quân trên đầu người, tài sản của Nhà nước, của các tổ
  chức kinh tế – xã hội, và của tầng lớp dân cư không ngừng tăng lên. Tuy
  nhiên, việc gia tăng tài sản trong xã hội cũng đặt ra nhiều vấn đề cho công
  tác quản lý. Thuế là một trong những công cụ tài chính quan trọng không chỉ
  đơn thuần thực hiện nhiệm vụ huy động nguồn thu cho NSNN mà còn có
  nhiệm vụ quan trọng điều chỉnh quá trình vận động của nền kinh tế nói chung
  và tài sản nói riêng.
  Bên cạnh đó, xu thế hội nhập và liên kết kinh tế luôn gắn với việc xóa bỏ
  hàng rào thuế quan, cắt giảm thuế nhập khẩu, kéo theo sự thay đổi của tỷ
  trọng thuế gián thu trong tổng thu NSNN. Để đảm bảo tỷ trọng hợp lý giữa
  các loại thuế, hệ thống thuế cần tiến hành cơ cấu lại theo hướng tăng tỷ trọng
  thuế trực thu, giảm tỷ trọng thuế nhập khẩu và thuế gián thu. Trong giai đoạn
  hiện nay ở nước ta, việc cơ cấu lại nguồn thu từ thuế có thể thực hiện theo
  hướng mở rộng các hình thức thuế trực thu như thuế thu nhập doanh nghiệp,
  thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản và các loại thuế đất. Trong đó, các sắc
  thuế về tài sản tuy đã được ban hành nhưng vẫn còn nhiều nhược điểm và
  hạn chế, số thu về thuế tài sản vẫn chiếm tỷ trọng thấp trong ngân sách nhà
  nước.
  Hơn nữa, xuất phát từ chiến lược cải cách chung của toàn bộ hệ thống
  thuế, nhằm xây dựng chính sách thuế đơn giản, dễ thực hiện, căn cứ tính thuế
  hiện đại, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay, hạn chế lồng ghép
  nhiều chính sách xã hội, làm hạn chế tính trung lập của thuế. Trong đó, việc
  xây dựng các chính sách thuế về tài sản ở nước ta cũng không nằm ngoài
  những mục tiêu này.
  Từ những lý do trên, việc đánh giá và hoàn thiện các chính sách thuế tài
  sản ở Việt Nam hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hệ thống thuế
  trong quá trình hội nhập cũng như góp phần quản lý và sử dụng tài sản là
  những vấn đề cơ bản mà Luận văn “Hoàn thiện chính sách thuế tài sản trong
  chiến lược cải cách thuế ở Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010” muốn trình bày.


  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  - Tìm hiểu các vấn đề lý luận về tài sản và thuế tài sản. Tìm hiểu một số
  chính sách thuế tài sản ở các nước trên thế giới để chọn lọc kinh nghiệm vận
  dụng ở Việt Nam.
  - Đánh giá thực trạng, ưu và nhược điểm của các chính sách thuế về tài
  sản đang áp dụng ở Việt Nam hiện nay.
  - Đề xuất phương hướng hoàn thiện chính sách thuế tài sản ở Việt Nam
  giai đoạn 2005 - 2010.


  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Những trình bày của Luận văn nhằm cung cấp cho người đọc những tìm
  hiểu, nghiên cứu về thực trạng vận dụng các chính sách thuế tài sản ở nước
  ta hiện nay, và định hướng hoàn thiện chính sách thuế tài sản ở Việt Nam
  phù hợp với công cuộc cải cách hệ thống thuế giai đoạn từ nay đến 2010.
  Do những hạn chế về thời gian, quy mô và vấn đề nghiên cứu, luận văn
  chỉ đề cập đến các nội dung thuộc về chính sách thuế, không trình bày rõ
  phương pháp và công tác tổ chức thực hiện các chính sách thuế; cũng như
  luận văn chỉ phân tích những tài liệu, số liệu được nhà nước công bố rộng rãi.

  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp diễn
  giải, phân tích, tổng hợp , lấy phương pháp duy vật biện chứng làm phương
  pháp luận nghiên cứu. Với phương pháp này, các chính sách thuế về tài sản được
  đặt trong quá trình vận động, biến đổi không ngừng, và được hoàn thiện để phù
  hợp với xu thế phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và thế giới.


  5. Điểm mới của đề tài:
  - Hệ thống các chính sách thuế liên quan đến tài sản ở Việt Nam và các
  quy định thực hiện các sắc thuế tài sản (bao gồm các Luật, Pháp lệnh, Nghị
  định về thuế tài sản )
  - Đánh giá thực trạng, ưu và nhược điểm của các chính sách thuế về tài
  sản đang áp dụng ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đề cập đến những ảnh
  hưởng của Luật đất đai năm 2003 đến một số chính sách thuế về tài sản ở
  nước ta.
  - Đề xuất phương hướng hoàn thiện chính sách thuế tài sản phù hợp với
  chiến lược cải cách hệ thống thuế ở nước ta, và dự kiến lộ trình ban hành các
  sắc thuế tài sản giai đoạn 2005 - 2010.


  6. Bố cục của luận văn:
  Nội dung của luận văn được trình bày thành 3 chương:
  - Chương 1: Lý luận về tài sản và thuế tài sản.
  - Chương 2: Đánh giá thực trạng chính sách thuế tài sản ở Việt Nam.
  - Chương 3: Phương hướng xây dựng chính sách thuế tài sản ở Việt Nam
  giai đoạn 2005 – 2010.

  Xem Thêm: Hoàn thiện chính sách thuế tài sản trong chiến lược cải cách thuế việt nam giai đoạn 2005 - 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chính sách thuế tài sản trong chiến lược cải cách thuế việt nam giai đoạn 2005 - 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status