Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao vai trò của thuế - công cụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa ở việt nam

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao vai trò của thuế - công cụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa ở việt nam

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Hệ thống chính sách thuế của một nước dù có hoàn hảo đến đâu, sau một
  thời gian triển khai thực hiện sẽ phát sinh những vấn đề không còn phù hợp do
  tình hình kinh tế-xã hội biến động, nên yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hệ
  thống thuế cho phù hợp với tình hình mới là một đòi hỏi khách quan.
  Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần VI về phát triển kinh tế nhiều
  thành phần, Nghị quyết Đại hội Đảng lần VII, VIII, IX về công nghiệp hóa đất
  nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hệ thống thuế đã được cải cách
  và đạt được những thành quả đáng khích lệ. Trong giai đoạn đẩy mạnh công
  nghiệp hóa đến năm 2010, 2020 và xu thế hội nhập kinh tế thế giới, nhiệm vụ
  của công tác thuế ngày càng quan trọng: vừa phải huy động đầy đủ các nguồn
  thu vào ngân sách nhà nước để đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên và giành một
  phần lớn cho đầu tư phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, vừa khuyến khích các
  thành phần kinh tế đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất
  khẩu, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam nhanh chóng hội nhập kinh tế thế
  giới. Với những nhiệm vụ trong thời kỳ mới hệ thống thuế hiện hành của Việt
  Nam cũng đã bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục. Chính vì vậy, tác giả đã chọn
  đề tài “NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA THUẾ - CÔNG CỤ PHỤC VỤ SỰ
  NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA Ở VIỆT NAM” để làm luận án nghiên cứu
  sinh.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
  Làm bật rõ lý luận về sự kết nối giữa thuế với chiến lược công nghiệp
  hóa, thuế không chỉ huy động nguồn lực tài chính mà còn là một trong những
  công cụ rất quan trọng để Nhà nước tiến hành điều chỉnh từng bước đi của nền
  kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa. Trên nền tảng lý luận, luận án đi sâu
  phân tích vai trò, tác động của chính sách thuế đến sự nghiệp công nghiệp hóa,
  sự phù hợp của chính sách thuế đối với chiến lược công nghiệp hóa ở Việt Nam
  để rút ra những kết quả đạt được cũng như những điểm còn tồn tại của chính
  sách thuế trong quá trình phục vụ công nghiệp hóa, từ đó đưa ra những chiến
  lược, giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách thuế để thuế thực sự trở thành
  công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thực hiện sự
  nghiệp công nghiệp hóa.
  3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Luận án sử dụng phương pháp duy vật biện chứng để tìm ra mối liên hệ
  biện chứng giữa chính sách thuế đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, sử dụng
  phương pháp duy vật lịch sử để phân tích chính sách thuế qua từng thời kỳ, đồng
  thời dựa vào phương pháp phân tích, thống kê để thu thập số liệu về tình hình
  thu thuế, tác động vĩ mô của chính sách thuế đối với sự nghiệp công nghiệp hóa.
  Bên cạnh đó, luận án cũng sử dụng phương pháp so sánh để xem xét các
  văn bản pháp quy về thuế, chiến lược công nghiệp hóa ở Việt Nam với thông lệ
  quốc tế để làm rõ vấn đề nghiên cứu.
  4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
  So với những luận án trước đây, luận án này có những đóng góp mới:
  - Hệ thống hóa những lý luận về thuế, làm bật rõ vai trò, tác động của
  thuế đến quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam để thấy được sự gắn kết của
  chính sách thuế đối với quá trình công nghiệp hóa.
  - Phân tích thực trạng vai trò, tác động tích cực của hệ thống thuế đến quá
  trình công nghiệp hóa ở Việt Nam.
  - Phân tích những nhược điểm, tồn tại của hệ thống thuế Việt Nam hiện
  hành trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa.
  - Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam nhằm nâng cao
  vai trò thuế–Công cụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam trong thời
  kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa theo định hướng của Đảng và Nhà nước.
  5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đề tài chỉ đi sâu phân tích vai trò của thuế đối với quá trình công nghiệp
  hóa; không đi sâu phân tích các khái niệm, quan điểm, phương thức thực hiện
  công nghiệp hóa mà chỉ điểm qua để làm cơ sở phân tích thuế và đề xuất kiến
  nghị hoàn thiện hệ thống thuế. Để đạt yêu cầu nghiên cứu có trọng tâm luận án
  không quá đi sâu phân tích nghiệp vụ chuyên môn mà chỉ tập trung vào một sắc
  thuế chủ yếu quan trọng có khả năng tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước,
  có khả năng điều tiết mạnh và phạm vi điều chỉnh rộng.

  Xem Thêm: Nâng cao vai trò của thuế - công cụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa ở việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao vai trò của thuế - công cụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa ở việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status