Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015

  PHÂN MƠ ĐÂU

  1. Ly do chon đê tai :
  Ngay nay trên thê giơi, du lịch đươc coi la môt trong nhưng nganh kinh tê
  hang đâu, phat triên vơi tôc đô cao, thu hut đươc nhiêu quôc gia tham gia vì nhưng
  lơi ích to lơn vê nhiêu măt ma no đem lai. Trong thơi gian qua, Nganh du lịch Viêt
  Nam đa co nhưng bươc phat triên vươt bâc, nhanh chong thu hep khoang cach vơi
  du lịch cua cac nươc trong khu vưc, mang lai hiêu qua nhiêu măt, thuc đây chuyên
  dịch cơ câu kinh tê, tao ra nhiêu gia trị mơi va nguôn thu cho đât nươc, gop phân
  tích cưc vao tiên trình đôi mơi, hôi nhâp khu vưc va thê giơi cua đât nươc.
  Năm trong bôi canh chung cua sư phat triên du lịch Viêt Nam, trong nhưng
  năm qua, nganh du lịch Khanh Hoa đa co nhưng bươc phat triên quan trong đê trơ
  thanh môt trung tâm du lịch nôi tiêng cua đât nươc. Trong qua trình phat triên,
  nganh du lịch Khanh Hoa đa thưc hiên tăng cương đâu tư, đa dang hoa cac san
  phâm du lịch, nâng cao cac tiêu chuân cua nganh, nâng cao trình đô dân trí, phat
  huy ban săc văn hoa dân tôc, bao vê canh quan môi trương. Cung vơi sư phat triên
  cua mình, nganh du lịch đa đong gop tích cưc vao công cuôc phat triên kinh tê
  chung cua địa phương, tac đông manh me đên sư phat triên cua cac nganh kinh tê
  khac, thưc sư giư vai tro la nganh kinh tê mui nhon cua tỉnh Khanh Hoa trong giai
  đoan hiên nay.
  Tuy nhiên, trong qua trình phat triên, nganh du lịch Khanh Hoa cung đa bôc
  lô môt sô măt han chê cân khăc phuc, sư phat triên cua nganh chưa tương xưng vơi
  tiêm năng du lịch cua tỉnh. Bên canh đo, trong xu hương phat triên chung cua du
  lịch thê giơi, nganh du lịch Khanh Hoa không nhưng phai canh tranh vơi nganh du
  lịch cua cac địa phương khac trong nươc ma con phai canh tranh rât quyêt liêt vơi
  nganh du lịch cua cac nươc trong khu vưc va trên thê giơi. Trươc thưc trang nay,
  viêc đê ra cac giai phap nhăm nâng cao sưc canh tranh cho nganh du lịch Khanh
  Hoa la môt yêu câu khach quan va câp thiêt đôi vơi sư phat triên kinh tê xa hôi
  chung cua tỉnh. Vơi mong muôn đươc gop phân vao viêc phân tích va giai quyêt
  yêu câu nay, tao thêm nhưng cơ sơ cho tỉnh Khanh Hoa xac định cac giai phap đê
  vươt qua thach thưc, nâng cao năng lưc canh tranh cua nganh du lịch tỉnh, tao ra
  thê va lưc vưng chăc cho sư phat triên kinh tê xa hôi chung cua tỉnh, chung tôi
  chon đê tai nghiên cưu :“ Cac giai phap gop phân nâng cao năng lưc canh tranh
  cua nganh du lịch tỉnh Khanh Hoa dên năm 2015” lam đê tai cho luân văn thac sĩ
  cua mình.
  2. Muc tiêu nghiên cưu :
  Trên cơ sơ phân tích thưc trang phat triên cua nganh du lịch Khanh Hoa
  trong thơi gian qua, xac định cac yêu tô câu thanh va phân tích cac yêu tô anh
  hươ
  ng đên năng lưc canh tranh cua nganh du lịch tỉnh, tư đo đê ra cac giai phap
  nhăm nâng cao năng lưc canh tranh cua nganh du lịch tỉnh.
  3. Đôi tương va pham vi nghiên cưu :
  Đôi tương nghiên cưu cua đê tai la hoat đông cua nganh du lịch Khanh Hoa,
  co xem xet đên môi quan hê vơi sư phat triên cua nganh du lịch Viêt Nam.
  Pham vi nghiên cưu cua đê tai chu yêu tâp trung đanh gia năng lưc canh
  tranh va đê xuât môt sô giai phap gop phân nâng cao năng lưc canh tranh cua
  nganh du lịch Khanh Hoa trong giai đoan tư nay đên năm 2015.
  4. Phương phap nghiên cưu :
  Đê tai đa sư dung phương phap phân tích duy vât biên chưng va duy vât lịch sư,
  phương phap thông kê, phương phap so sanh va phương phap dư bao dưa trên cac
  chính sach phat triên cua Nha nươc va tỉnh Khanh Hoa.
  Kêt câu cua luân văn :
  Luân văn co kêt câu gôm 3 chương chính :
  Chương 1 : Cơ sơ ly luân chung cua đê tai
  Chương 2 : Thưc trang nganh du lịch tỉnh Khanh Hoa va đanh gia năng lưc canh
  tranh cua nganh du lịch tỉnh Khanh Hoa .
  Chương 3: Cac giai phap gop phân nâng cao năng lưc canh tranh cua nganh du lịch
  tỉnh Khanh Hoa tư nay đên năm 2015.

  Xem Thêm: Các giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status