Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng thành phố cần thơ

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng thành phố cần thơ

  CHƯƠNG 1:
  PHẦN DẪN NHẬP

  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Du lịch là một trong những ngành công nghiệp được mệnh danh là ngành công
  nghiệp không khói nhưng lơi ích của nó mang lại là vô cùng to lớn. Du lịch đóng góp
  vào doanh thu của đất nước, du lịch mang đến công ăn việc làm cho người dân, du lịch
  còn là phương tiên quảng bá hình ảnh đất nước mạnh mẽ nhất, du lịch còn là sự xuất
  khẩu hàng hoá tại chỗ nhanh nhất và hiệu quả nhất.
  Hiện nay, Việt Nam đang chú trọng vào việc phát triển ngành kinh tế đầy tiềm
  năng này, Việt Nam đã đưa du lịch vào ngành kinh tế mũi nhọn để đầu tư phát triển
  trong định hướng phát triển của đất nước; trong đó Cần Thơ nằm trong khu vực được
  đầu tư trọng điểm.
  Du lịch những năm qua luôn đóng góp phần mình vào sự phát triển chung của
  nền kinh tế thành phố. Doanh thu từ du lịch hàng năm ngày càng tăng qua các năm,
  đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của thành phố. Hơn thế nữa, du lịch còn đóng góp
  cho người dân công ăn việc làm và giúp nâng cao đời sống cộng đồng và phát triển xã
  hội.
  Trong sự phát triển đó của du lịch có sự đóng góp của việc kinh doanh khách
  sạn - nhà hàng, của việc kinh doanh lưu trú. Đúng vậy, kinh doanh khách sạn - nhà
  hàng hằng năm đóng góp cho doanh thu du lịch là vô cùng to lớn; mặt khác, du lịch
  phát triển kéo theo hoạt động kinh doanh lưu trú phát triển. Và ngược lại hoạt động
  kinh doanh lưu trú đạt chất lượng sẽ hỗ trợ cho du lịch phát triển cùng. Mối tương quan
  này là không thể tách rời. Chúng ta thử hình dung nếu một nơi thật đẹp và thật phù hợp
  cho đi du lịch nhưng tại đây không có bất kỳ một cơ sở lưu trú hay ăn uống để bổ trợ
  cho hoạt động du lịch của du khách thì du khách có đến đây để du lịch hay không?
  Chắc hẳn mỗi chúng ta đều có câu trả lời riêng rồi. Hơn thế nữa, chất lượng dịch vụ.
  Như thế ngành lưu trú cần được nhìn nhận lại, tầm quan trọng hệ thống khách sạn - nhà
  hàng tại thành phố Cần Thơ trong hoạt động du lịch của thành phố là như thế nào? Hơn
  thế nữa chất lượng dịch vụ những năm qua của hệ thống khách sạn - nhà hàng được du
  khách đánh giá ra sao?
  Mặt khác, năm 2008 là năm Cần Thơ đăng cai thực hiện năm du lịch tại thành
  phố - là đại diện tổ chức năm du lịch cho nước Việt Nam thì du lịch thành phố Cần Thơ
  cần làm gì nói chung, hệ thống khách sạn - nhà hàng của Cần Thơ cần làm gì để đáp
  ứng năm du lịch sắp đến một cách tốt nhất và hài lòng nhất.
  Đó là những lý do mà tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu mức độ hài lòng của du
  khách nội điạ đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn - nhà hàng thành
  phố Cần Thơ”.


  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu mức độ hài của du khách nội địa đối với chất lượng dịch vụ của
  hệ thống khách sạn - nhà hàng thành phố Cần Thơ và từ đó đề ra giải pháp nâng cao
  chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn - nhà hàng nhằm phục vụ tốt hơn đối với đối
  tượng du khách nội địa này và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống
  khách sạn - nhà hàng.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  (1) Sử dụng các công cụ nghiên cứu trong dịch vụ ứng dụng nghiên cứu vào chất
  lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn - nhà hàng thành phố Cần Thơ.
  (2) Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch và hoạt động lưu trú của hệ thống
  khách sạn - nhà hàng tại thành phố Cần Thơ những năm qua. Định hướng phát triển du
  lịch, phát triển lưu trú và các chỉ tiêu về khách du lịch tại Cần Thơ.
  (3) Đánh giá cảm nhận của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ của hệ thống
  khách sạn - nhà hàng tại thành phố Cần Thơ.
  (4) Kiểm định xem có sự khác nhau hay không có khi phân loại theo yếu tố nhân
  khẩu học như: giới tính, tuổi, trình độ và thu nhập về cảm nhận của du khách nội địa
  đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn - nhà hàng tại thành phố Cần Thơ.
  (5) Tìm sự tương quan giữa chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn - nhà
  hàng thành phố Cần Thơ với năm yếu tố hình thành nên chất lượng dịch vụ.
  (6) Đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ theo sự cảm nhận của du
  khách nội địa của hệ thống khách sạn - nhà hàng tại thành phố Cần Thơ.

  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Nghiên cứu được thực hiện bằng cách điều tra số liệu sơ cấp từ du khách nội
  địa đang lưu trú và sử dụng các dịch vụ của hệ thống khách sạn - nhà hàng tại thành phố
  Cần Thơ tại thời điểm điều tra là năm quý 1 và 2/2007.
  Các số liệu thứ cấp được sử dụng trong nghiên cứu được thu thập tập trung vào
  thời gian gần đây là từ năm 1995 đến năm 2006.
  Nghiên cứu chỉ tập trung vào các khách sạn - nhà hàng đạt tiêu chuẩn cấp sao
  và tiêu chuẩn du lịch trong tổng hệ thống các cơ sở lưu trú tại thành phố Cần Thơ;
  nghiên cứu cũng chỉ thực hiện đối với du khách nội địa.


  1.4. KẾT QUẢ MONG ĐỢI
  Mô tả thực tế sự kỳ vọng của du khách trực tiếp sử dụng dịch vụ đối với chất
  lượng các dịch vụ của hệ thống khách sạn - nhà hàng tại thành phố Cần Thơ. Từ đó, rút
  ngắn khoảng cách giữa chất lượng dịch vụ do nhà quản lý khách sạn - nhà hàng cung
  cấp với sự cảm nhận của du khách để hệ thống khách sạn - nhà hàng có cái nhìn chung
  hơn và gần với nhu cầu của du khách.
  Là cơ sở cho hệ thống khách sạn - nhà hàng xây dựng các dịch vụ sao cho phù
  hợp với đối tượng du khách mà họ phục vụ theo yếu tố nhân khẩu học như là giới tính,
  tuổi, trình độ và thu nhập nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh của hệ thống
  khách sạn - nhà hàng tại thành phố Cần Thơ.

  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
  + PTS. Ts Phạm Trung Lương “Cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch
  bền vững ở Việt Nam”, 2001-2003.
  + “Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách du lịch quốc tế đến Cần Thơ và một số
  biện pháp thu hút khách du lịch đến Cần Thơ”, Dương Quế Nhu, 2004.
  + “Du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Cần Thơ”,
  Huỳnh Nhựt Phương, 2005.
  + “Định hướng quy hoạch du lịch sinh thái tự nhiên vùng Đồng Bằng Sông Cửu
  Long”, Ths. GVC Trần Văn Thành.
  + “Đo lường chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí ngòai trời tại TP HCM”, Chủ
  Biên Nguyễn Đình Thọ, 2003.
  + “Phân tích thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư phát triển du lịch thành phố
  Cần Thơ”, Hà Thị Hồng Thủy, 2005.
  + “Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh tại khách sạn Golf Cần
  Thơ”, Trần Thị Thanh Hương, 2005.


  1.6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI
  Nghiên cứu được chia thành năm chương,với kết cấu như sau:
  Chương 1: Phần dẫn nhập: giới thiệu tổng quan về nghiên cứu.
  Chương 2 : Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu: nêu những khái
  niệm, mô hình, phương pháp nghiên cứu của đề tài đây là phần cơ sở lý luận của đề tài.
  Chương 3: Tổng quan về tình hình du lịch và lưu trú của thành phố Cần Thơ:
  Khái quát chung về hoạt động du lịch, tình hình lưu trú và một số định hướng của du
  lịch tại thành phố Cân Thơ.
  Chương 4: Phân tích dữ liệu và kết quả kết quả nghiên cứu: đây là phần trọng
  tâm của đề tài, nhằm đánh giá một cách xác thực nhất mức độ hài lòng về chất lượng
  dịch vụ và một số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn –
  nhà hàng thành phố Cần Thơ đối với du khách nội địa.
  Chương 5: Phần kết luận và kiến nghị


  1.7. TÓM TẮT
  Với chương dẫn nhập cho chúng ta thấy được sự cần thiết của nghiên cứu,
  nghiên cứu ra đời nhằm mục đích nào và những kết quả của nghiên cứu kỳ vọng được
  ra sao? Phần dẫn nhập còn cho chúng ta biết được phạm vi của nghiên cứu giới hạn tại
  đâu, kết cấu nội dung của nghiên cứu gồm những gì và những nghiên cứu đã được thực
  hiện gần với đề tài là như thế nào?

  Xem Thêm: Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng thành phố cần thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng thành phố cần thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status