Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

  MỤC LỤC  PHẦN MỞ ĐẦU 5
  1. Tính cấp thiết của đề tài5
  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài6
  3. Đối tượng, phạm vi,mục đích nghiên cứu7
  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu8
  5. Đóng góp của đề tài8
  6. Kết cấu của luận văn9

  CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH10
  1.1 . HỘ TỊCH10
  1.1.1.Quan niệm về hộ tịch10
  1.1.2. Đặc điểm của hộ tịch11
  1.2. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH11
  1.2.1. Khái quát chung về quản lý hành chính nhà nước11
  1.2.2. Quan niệm về quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch, đăng ký hộ tịch13
  1.2.2.1.Quan niệm về quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch13
  1.2.2.2.Quan niệm về đăng ký hộ tịch 16
  1.2.3.Vai trò của quản lý hành chính nhà nước, đăng ký hộ tịch 18
  1.2.4. Nguyên tắc đăng ký, quản lý hộ tịch18
  1.2.5. Chủ thể thực hiện quản lý, đăng ký hộ tịch 19
  1.2.6. Nội dung quản lý của nhà nước đối với hộ tịch20
  1.2.7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong quản lý về hộ tịch21
  1.2.7.1. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao21
  1.2.7.2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp2

  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI27
  2.1.TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27
  2.2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI29
  2.2.1. Ban hành các văn bản quản lý nhà nước đối với hộ tịch 29
  2.2.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch trên địa bàn cấp xã 29
  2.2.3. Hoạt động quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã huyện Đan Phượng31
  2.2.4.Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động đăng ký hộ tịch trên địa bàn cấp xã35
  2.2.5. Giám sát, kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã35
  2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ36
  2.3.1 Những ưu điểm36
  2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân39
  2.3.2.1. Những hạn chế39
  2.3.2.2. Những nguyên nhân của hạn chế41

  CHƯƠNG 3:NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 49
  3.1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH 49
  3.1.1 Mục tiêu của quản lý nhà nước về hộ tịch49
  3.1.2 Yêu cầu quản lý nhà nước về hộ tịch49
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 52
  3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hộ tịch .52
  3.2.2. Nâng cao năng lực bộ máy đăng ký, quản lý hộ tịch của các xã thuộc huyện Đan Phượng 55
  3.2.3. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch trên địa bàn các xã thuộc huyện Đan Phượng57
  3.2.4. Xây dựng đội ngũ công chức quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã theo hướng chuyên nghiệp 59
  3.2.5. Cải cách các thủ tục hành chính trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch62
  3.2.6. Tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức trong quản lý hộ tịch65
  3.2.7. Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch65

  KẾT LUẬN71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO73

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status