Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình

  Mục Lục

  Lời cam đoan .i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục viết tắt vii

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ.

  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 3
  1.2.1 . Mục tiêu chung. 3
  1.2.2 . Mục tiêu cụ thể. 3
  1.4 Phạm vi nghiên cứu. 3
  1.4.1 . Phạm vi nội dung nghiên cứu. 3
  1.4.2 . Phạm vi thời gian. 3
  1.4.3 . Phạm vi không gian. 3

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

  2.1 Cơ sở lý luận. 4
  2.1.1 . Biogas và công nghệ hầm khí biogas. 4
  2.1.2 Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng hầm khí biogas. 11
  2.1.3 . Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ hầm khí biogas. 14
  2.2 Cơ sở thực tiễn. 16
  2.2.1 . Trên thế giới 16
  2.2.2 . Tại Việt Nam 18

  3 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 23
  3.1.1 . Điều kiện tự nhiên. 23
  3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện. 25
  3.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện. 30
  3.2 . Phương nghiên cứu. 31
  3.2.1 . Phương pháp chọn điểm nghiên cứu. 31
  3.2.2 . Phương pháp thu thập số liệu. 31
  3.2.3 . Phương pháp xử lý số liệu. 32
  3.2.4 . Phương pháp phân tích số liệu. 33
  3.2.5 . Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia. 33
  3.2.6 . Phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân (PRA) 33
  3.2 7 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu. 34

  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

  4.1 . Thực trạng tình hình áp dụng hầm biogas của hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện 35
  4.1.1. Khái quát tình hình phát triển ngành chăn nuôi của huyện. 35
  4.1.2. Thực trạng áp dụng công nghệ hầm khí biogas trên địa bàn huyện. 42
  4.1.3 . Thực trạng áp dụng công nghệ hầm khí biogas ở các xã điều tra. 47
  4.2 Thực trạng ứng dụng hầm biogas ở các hộ điều tra. 61
  4.2.1. Tình hình chăn nuôi của các nhóm hộ điều tra. 61
  4.2.2 . Tình hình ứng dụng hầm biogas ở các hộ điều tra. 65
  4.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi ở huyện Thái Thụy. 67
  4.3.1. Điều kiện tự nhiên của huyện .67
  4.3.2. Lao động
  4.3.3. Công tác khuyến nông .67
  4.3.4. Yếu tố xã hội 67
  4.3.5. Quy mô chăn nuôi .68
  4.3.6. Nguồn vốn 69
  4.3.7. Yếu tố kỹ thuật, khả năng tiếp thu ứng dụng công nghệ biogas của các nông hộ 71
  4.3.8. Mặt bằng để xây dựng chuồng trại và lắp đặt hầm biogas .72
  4.3.9. Chính sách ứng dụng hầm khí biogas vào chăn nuôi ở địa phương .74
  4.3.10. Một số yếu tố khác 74
  4.4 Định hướng và giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas ở các nông hộ trên địa bàn huyện Thái Thụy. 79
  4.4.1 . Căn cứ chung để đưa ra định hướng và giải pháp tăng cường ứng dụng hầm biogas ở các nông hộ trên địa bàn huyện Thái Thụy. 79
  4.4.2. Định hướng phát triển biogas ở huyện Thái Thụy. 80
  4.4.2.1. Định hướng chung 80
  4.4.2.2. Định hướng cụ thể 81
  4.4.2. 3. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh, hiệu quả công nghệ hầm khí biogas vào chăn nuôi ở huyện Thái Thụy .81

  V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  5.1 Kết luận. 86
  5.2 Kiến nghị 87
  5.2.1 . Đối với Nhà nước. 87
  5.2.2. Đối với chính quyền các cấp huyện, xã. 88
  5.2.3 . Đối với người nông dân. 88

  Xem Thêm: Các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status