Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổng quan về công tác chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

  W
  webtailieu.org_22 webtailieu.org_22 Đang Ngoại tuyến (25 tài liệu)
  Thành Viên Webtailieu.org
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổng quan về công tác chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

  [FONT=tahoma]Tóm tắt nội dung
  [FONT=tahoma]CHƯƠNG I: CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1
  [FONT=tahoma]1.1 Tổng quan về công tác chi ngân sách nhà nước qua KBNN 1
  [FONT=tahoma]1.1.1. Bản chất kinh tế và vai trò của NSNN 1
  [FONT=tahoma]1.1.2.Chi ngân sách nhà nước và quản lý chi ngân sách nhà nước 2
  [FONT=tahoma]1.1.2.1 Đặc điểm chi ngân sách nhà nước 2
  [FONT=tahoma]1.1.2.2 Phân loại chi ngân sách nhà nước 4
  [FONT=tahoma]1.1.2.3. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu quản lý chi ngân sách nhà nước. 5
  [FONT=tahoma]1.1.2.4. Quy trình quản lý chi ngân sách nhà nước 6
  [FONT=tahoma]1.1.2.5. Nguyên tắc quản lý chi ngân sách nhà nước 7
  [FONT=tahoma]1.1.2.6. Điều kiện cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước. 8
  [FONT=tahoma]1.2. Kiểm soát chi NSNN qua hệ thống KBNN 9
  [FONT=tahoma]1.2.1.Kiểm soát chi NSNN 9
  [FONT=tahoma]1.2.2. Kiểm soát chi NSNN qua hệ thống KBNN 10
  [FONT=tahoma]1.2.2.1 Sự cần thiết của việc kiểm soát chi NSNN qua KBNN 10
  [FONT=tahoma]1.2.2.2 Yêu cầu đối với công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN 14
  [FONT=tahoma]1.2.2.3. Nội dung kiểm soát chi NSNN qua KBNN 15
  [FONT=tahoma]1.2.2.4. Vai trò của hệ thống KBNN trong quản lý chi NSNN 17
  [FONT=tahoma]1.2.2.5. Phân loại kiểm soát chi NSNN 19
  [FONT=tahoma]1.2.2.6. Các công cụ kiểm soát chi NSNN qua hệ thống KBNN 19
  [FONT=tahoma]1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác kiểm soát chi NSNN tại hệ thống KBNN 20
  [FONT=tahoma]1.3.1. Nhân tố chủ quan 20
  [FONT=tahoma]1.3.2. Nhân tố khách quan 20
  [FONT=tahoma]1.4. Kinh nghiệm kiểm soát chi NSNN của một số nước. 22
  [FONT=tahoma]1.4.1. Tình hình chung về chi NSNN 22
  [FONT=tahoma]1.4.2. Kiểm soát chi NSNN ở một số nước 24
  [FONT=tahoma]CHƯƠNG II: TRỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA KBNN HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 29
  [FONT=tahoma]2.1. Tổng quan về chi NSNN qua KBNN Hai Bà Trưng - Hà Nội 29
  [FONT=tahoma]2.2.Thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN tại KBNN Hai Bà Trưng - Hà Nội 31
  [FONT=tahoma]2.2.1. Kết quả chi NSNN tại KBNN Hai Bà Trưng – Hà Nội 31
  [FONT=tahoma]2.2.2.Thực trạng công tác kiểm soát một số khoản chi NSNN chủ yếu qua KBNN Hai Bà Trưng - Hà Nội 32
  [FONT=tahoma]2.2.2.1. Kiểm soát chi thường xuyên 33
  [FONT=tahoma]2.2.2.2. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN Hai Bà Trưng - Hà Nội. 39
  [FONT=tahoma]2.2.2.3. Kiểm soát chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị có cơ chế tài chính riêng 42
  [FONT=tahoma]2.3. Đánh giá tình hình kiểm soát chi NSNN tại KBNN Hai Bà Trưng – Hà Nội 45
  [FONT=tahoma]2.3.1. Những kết quả đạt được 45
  [FONT=tahoma]2.3.1.1. Trong lĩnh vực chi thường xuyên. 45
  [FONT=tahoma]2.3.1.2. Trong lĩnh vực chi đầu tư xây dựng cơ bản: 48
  [FONT=tahoma]2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 51
  [FONT=tahoma]2.3.2.1 Hạn chế 51
  [FONT=tahoma]2.3.2.2. Nguyên nhân 58
  [FONT=tahoma]CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA KBNN HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 59
  [FONT=tahoma]3.1. Định hướng và quan điểm kiểm soát chi NSNN tại KBNN Hai Bà Trưng – Hà Nội 59
  [FONT=tahoma]3.1.1 Định hướng chi NSNN qua KBNN Hai Bà Trưng – Hà Nội 59
  [FONT=tahoma]3.1.2 Quan điểm kiểm soát chi NSNN tại KBNN Hai Bà Trưng - Hà Nội. 61
  [FONT=tahoma]3.2. Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN tại KBNN Hai Bà Trưng – Hà Nội 64
  [FONT=tahoma]3.2.1. Giải pháp cơ bản trong công tác quản lý chi NSNN 64
  [FONT=tahoma]3.2.1.1. Nâng cao chất lượng dự toán chi NSNN 64
  [FONT=tahoma]3.2.1.2. Hiện đại hoá công nghệ thanh toán của KBNN 65
  [FONT=tahoma]3.2.2. Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Hai Bà Trưng – Hà Nội 66
  [FONT=tahoma]3.2.2.1. Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên. 66
  [FONT=tahoma]3.2.2.2 Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản 75
  [FONT=tahoma]3.2.2.3. Các giải pháp khác 79
  [FONT=tahoma]3.3. Kiến nghị 82
  [FONT=tahoma]3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 82
  [FONT=tahoma]3.3.1.1. Xác định đúng đắn vai trò của các cơ quan nhà nước trong đổi mới cơ chế cấp phát và kiểm soát chi NSNN 82
  [FONT=tahoma]3.3.1.2. Hoàn thiện môi trường pháp lý và các điều kiện đổi mới cơ chế cấp phát và kiểm soát chi NSNN 85
  [FONT=tahoma]3.3.2. Kiến nghị với KBNN Hà Nội 86
  [FONT=tahoma]3.3.3. Kiến nghị với các ban ngành hữu quan.

  Xem Thêm: Tổng quan về công tác chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng quan về công tác chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status