Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực, áp dụng cho công ty TNHH một thành viên Than Dương Huy - TKV

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực, áp dụng cho công ty TNHH một thành viên Than Dương Huy - TKV

  mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nền kinh tế của nước ta trong những năm gần đây đang trên đ phát triển với tốc độ nhanh chóng trong sự vận động của nền kinh tế nhiều thnh phần. Để cho các Doanh nghiệp trong cả nước nói chung v của ngnh than nói riêng đứng vững v phát triển với sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thịtrường đòi hỏi các Doanh nghiệp phải nghiên cứu áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm tận dụng tối đa về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, trong đó nguồn lực lao động l một nhân tố đóng vai trò quyết định vì con người l một bộ phận cấu thnh nên doanh nghiệp, vận hnh doanh nghiệp. Họ có văn hoá, có kiến thức, có kinh nghiệm thực tế v luôn thay đổi, phát triển về thể chất. Vì thế, việc quản trị nhân lực bao gồm các vấn đề thu hút, sử dụng, duy trì v phát triển người lao động như thế no để đạt được những mục đích về kinh tế – xK hội đặt ra của doanh nghiệp l rất quan trọng. Quản trị nhân lực l một bộ phận của quản trị kinh doanh, thường l nguyên nhân thnh công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Ngy nay, môi trường kinh doanh mở rộng theo xu hướng hội nhập hoá, quốc tế hoá với sự cạnh tranh ngy cng gay gắt tạo ra những cơ hội v thách thức đối với doanh nghiệp buộc các nh quản trị doanh nghiệp phải biết thích ứng. Trong đó, việc quản trị nhân lực với các vấn đề sử dụng lao động một cách khoa học, hiệu quả l vấn đề cần được quan tâm. Cụ thể, trong quản lý phải tìm đúng người, bố trí đúng cương vị, tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ v năng động. Trong sản xuất cần tìm cách loại trừ được những hao phí không cần thiết, phân công một cách hợp lý từng đối tượng theo khả năng, sở trường của người lao động, tạo ra những động lực trong lao động. Mặt khác, khi khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ theo từng ngy đòi hỏi phải tuyển chọn, sắp xếp, điều động, đo tạo nhân lực trong doanh nghiệp cho phù hợp cũng cần được giải quyết đúng mức.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thnh viên than Dương Huy - TKV l một doanh nghiệp nh nước hạch toán độc lập, l thnh viên của Tập đon công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, những năm trước đây đảm nhận khâu sản xuất, chế biến v tiêu thụ than, còn hiện nay chủ yếu đảm nhận khâu sản xuất than tại vùng Cẩm Phả. Trong những năm gầnđây, Công ty TNHH một thnh viên Than Dương Huy - TKV không ngừng bám sát thực tế, mở rộng sản xuất, thay đổi công nghệ, phát huy được năng lực lao động sẵn có trong Công ty. Đây l những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao sản lượng sản xuất v tiêu thụ cùng với hạ giá thnh sản phẩm đưa hiệu quả sản xuất của Công ty ngy một thêm cao. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định do tác động của nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan, trong đó vấn đề quản trị nhân lực cũng chưa được quan tâm chú trọng một cách triệt để. Việc phân công giao nhiệm vụ mang tính bắt buộc phải thực hiện, chưa phù hợp với khả năng dẫn tới giảm khả năng sáng tạo, chủ động, thậm chí l phản ứng tiêu cực của người lao động trong doanh nghiệp vẫn còn xảy ra. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thì trong các năm trước mắt vấn đề nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực ở Công ty l một việc lm cần thiết.
  Nhận thức được vấn đề ny, trong quá trình tìm hiểu tại Công ty TNHH một thnh viên than Dương Huy - TKV tôi đK chọn đề ti nghiên cứu l: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực, áp dụng cho công ty TNHH một thành viên Than Dương Huy - TKV”.
  Mục lục
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị
  mở đầu .0
  Chương 1. Tổng quan lý luận và thực tiễn về công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp .5
  1.1. Tổng quan lý luận về công tác quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp . 5
  1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa v vai trò của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 5
  1.1.2. Những nội dung cơ bản của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp . 9
  1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 16
  1.1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp . 18
  1.2.1. Thực tiễn công tác quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới . 22
  1.2.2. Thực tiễn công tác quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc Tập đon Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) . 24
  Chương 2. Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân lực ở công ty TNHH một thành viên than Dương Huy – TKV .36
  2.1. Những đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thnh viên than Dương Huy – TKV 36
  2.1.1. Những đặc điểm chung 36
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty . 37
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức . 38
  2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong các năm qua 42
  2.1.5. Phương hướng phát triển của Công ty TNHH một thnh viên than Dương Huy – TKV trong tương lai . 48
  2.2. Đánh giá công tác quản trị nhân lực của Công ty TNHH một thnh viên than Dương Huy – TKV 52
  2.2.1. Công tác thu hút v tuyển dụng lao động 52
  2.2.2. Công tác sắp xếp, bố trí lao động (biên chế nhân lực nội bộ doanh nghiệp) 56
  2.2.3. Công tác sử dụng lao động 59
  2.2.4. Đánh giá tình hình tiền lương v thu nhập của người lao động . 65
  2.2.5. Công tác đo tạo, nâng cao trình độ của người lao động 68
  2.2.6. Các chế độ thù lao khác đối với người lao động . 72
  2.2.7. Đánh giá những hiệu quả của công tác quản trị nhân lực của công ty v nguyên nhân của nó . 73
  Chương 3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở công ty TNHH mTV than Dương Huy – TKV .81
  3.1. Những phương hướng triển khai hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tới 81
  3.2. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tới 82
  3.3. Một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực ở Công ty TNHH một thnh viên than Dương Huy – TKV . 83
  3.3.1. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực 83
  3.3.2. Hon thiện chính sách v yêu cầu tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực 85
  3.3.3. Nâng cao chất lượng quản lý v sử dụng nhân lực 87
  3.3.4. Tăng cường đo tạo phát triển nguồn nhân lực . 94
  3.3.5. Hon thiện chính sách duy trì nguồn nhân lực 95
  3.3.6. Tiếp tục củng cố kiện ton cơ cấu tổ chức bộ máy . 100
  3.4. Một số kiến nghị . 103
  Kết luận .104
  Danh mục
  tài liệu tham khảo 107

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực, áp dụng cho công ty TNHH một thành viên Than Dương Huy - TKV
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực, áp dụng cho công ty TNHH một thành viên Than Dương Huy - TKV sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status