Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình nhuộm màu điện sắc của màng oxit vonfram trong dung dịch điện phân

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình nhuộm màu điện sắc của màng oxit vonfram trong dung dịch điện phân

  MỞ ĐẦU


  Từ khi khám phá ra hiệu ứng điện sắc vào giữa thập niên 1960, việc nghiên cứu hiệu ứng này đã và đang phát triển mạnh, dẫn đến nhiều kết quả thú vị trong ngành khoa học và kĩ thuật. Trong số những vật liệu đã được nghiên cứu như: WO3, MoO3, Ir2O3, V2O5 thì Oxit Vonfram (WO3) là vật liệu nổi trội nhất và có nhiều tiềm năng ứng dụng nhất.
  Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu vật liệu điện sắc đang ngày càng tăng lên kể từ khi phát hiện ra các ứng dụng có tiềm năng mang tính thương mại cao như: cửa sổ thông minh, gương chống lóa, sensor nhạy khí Trong đó, sản phẩm “cửa sổ thông minh” không chỉ có khả năng tạo ra màu sắc đẹp mà còn có thể giúp tiết kiệm được năng lượng rất cao nên nhu cầu cho tiêu dùng đang ngày càng gia tăng. Sau nhiều năm nỗ lực nghiên cứu, những hiểu biết về cấu trúc, tính chất quang, tính chất điện của vật liệu WO3 đã đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên các cơ chế giải thích về tính nhiễm sắc của vật liệu WO3 đang vẫn còn nhiều tranh cãi. Những lý thuyết giải thích hiện tượng nhuộm màu của vật liệu này bao gồm một số mô hình chính như: “Mô hình hấp thụ điện tử tự do” của Green, “Mô hình trao đổi điện tử hóa trị” của Faughnan, “Mô hình hấp thụ polaron nhỏ” của Schrimer, “Mô hình tâm màu ở vị trí khuyết Oxy” của S.K. Deb. Trong số các mô hình trên, “Mô hình trao đổi điện tử hóa trị” và “Mô hình hấp thụ polaron nhỏ” đã được công nhận rộng rãi nhất.
  Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi bước đầu nghiên cứu cơ bản về động học của quá trình nhuộm màu của màng WO3 trong dung dịch điện phân để từ đó xác định được cơ chế nhuộm màu phù hợp nhất. Dựa trên cơ sở này, chúng tôi hy vọng sẽ có những nghiên cứu sâu hơn về linh kiện điện sắc và đặc biệt là “cửa sổ thông minh” để từ đó có thể ứng dụng vào thực tế ở nước ta chứ không chỉ dừng lại ở nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm như hiện nay.

  MỤC LỤC


  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT . viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ . ix
  MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I- TỔNG QUAN . 2
  CHƯƠNG I- GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU ĐIỆN SẮC . 3
  1.1. Khái niệm và phân loại vật liệu điện sắc 3
  1.1.1. Khái niệm . 3
  1.1.2. Phân loại 3
  1.1.2.1. Vật liệu điện sắc anốt . 3
  1.1.2.2. Vật liệu điện sắc catốt 3
  1.2. Cấu trúc tinh thể của vật liệu khối WO3 . 4
  1.3. Cấu tạo của pin điện sắc 6
  CHƯƠNG II- TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐIỆN HÓA . 8
  2.1. Các thuyết về chất điện li . 8
  2.1.1. Sự tồn tại của ion trong dung dịch . 8
  2.1.1.1. Mô hình phân hủy điện hóa học của Grothus . 8
  2.1.1.2. Nội dung thuyết điện li của Arrhenius . 8
  2.1.2. Sự solvat hóa ion 9
  2.1.3. Mẫu dung dịch điện li của Debye-Huckel và thuyết tương tác ion . 10
  2.2. Các hiện tượng không thuận nghịch trong dung dịch chất điện li . 11
  2.2.1. Độ dẫn điện của dung dịch chất điện li 11
  2.2.2.1. Độ dẫn điện riêng . 11
  2.2.2.2. Độ dẫn điện đương lượng . 11
  2.2.1.3. Trường hợp đặc biệt về độ dẫn điện của ion H+ trong dung dịch nước . 11
  2.2.2. Tốc độ chuyển động tuyệt đối (độ linh động) của ion 12
  2.2.3. Các hiệu ứng ảnh hưởng đến tốc độ chuyển động của ion . 13
  2.2.3.1. Hiệu ứng phóng thích 13
  2.2.3.2. Hiệu ứng điện di 13
  2.3. Các quá trình điện cực cân bằng . 13
  2.3.1. Bản chất điện thế hóa 13
  2.3.1.1. Sự hình thành lớp điện kép . 13
  2.3.1.2. Bước nhảy thế (thế điện cực) . 14
  2.3.1.3. Thế điện hóa 15
  2.3.2. Cân bằng trên mặt phân giới giữa điện cực – dung dịch trong hệ điện hóa 16
  2.3.2.1. Suất điện động của nguyên tố Ganvani . 16
  2.3.2.2. Phản ứng tạo dòng điện trong mạch điện hóa . 17
  2.4. Lớp điện kép và sự hấp thụ trên bề mặt phân giới hai pha . 18
  2.4.1. Hiện tượng hấp phụ 18
  2.4.2. Điện dung lớp điện kép . 19
  2.4.3. Cấu tạo lớp điện kép . 20
  2.4.3.1. Giả thuyết của Helmholtz 20
  2.4.3.2. Giả thuyết của Gouy và Chapmann . 21
  2.4.3.3. Giả thuyết của Stern 23
  2.4.3.4. Giả thuyết của Grahame 24
  v
  2.5. Các cơ sở động học điện hóa học 27
  2.5.1. Các đặc điểm cơ bản của quá trình điện hóa 27
  2.5.2. Đặc điểm phân cực của sự chuyển chất 29
  2.5.2.1. Định luật Fick . 29
  2.5.2.2. Tốc độ khuếch tán (mật độ dòng khuếch tán) . 30
  2.5.3. Thuyết phóng điện chậm 32
  2.6. Mạch tương đương của thiết bị điện hóa . 32
  CHƯƠNG III- ĐỘNG HỌC VỀ SỰ TIÊM VÀ RÚT ION TRONG
  MÀNG WO3 . 34
  3.1. Một số mô hình động học của quá trình nhuộm – tầy màu điện sắc . 34
  3.1.1. Mô hình động học của quá trình nhuộm màu 35
  3.1.1.1. Mô hình tiêm kép . 35
  3.1.1.2. Mô hình giả thuyết của Green: Nhuộm màu dòng tĩnh 35
  3.1.1.3. Mô hình giả thuyết của Faughnan và Crandall: Nhuộm màu điện thế tĩnh . 36
  3.1.1.4. Mô hình giả thuyết của Bohnke: Sự khử của W5+ theo các hạt nguyên tử chèn vào 39
  3.1.2. Mô hình giả thuyết của Faughnan và Crandall: Tẩy màu điện thế tĩnh . 44
  3.2. Phản ứng điện sắc . 48
  3.3. Cơ chế chèn ion 49
  3.4. Các cơ chế giới hạn động học của quá trình điện sắc 49
  PHẦN II- THỰC NGHIỆM . 51
  CHƯƠNG IV- QUÁ TRÌNH TẠO MÀNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM . 52
  4.1. Giới thiệu hệ tạo màng bằng phương pháp phún xạ magnetron DC . 52
  4.2. Quá trình tạo màng 53
  4.2.1. Chuẩn bị mẫu 53
  4.2.2. Phủ màng 53
  4.3. Một số khảo sát thực nghiệm và kết quả 54
  4.3.1. Đáp ứng điện sắc và đáp ứng dòng điện theo thời gian áp hiệu điện thế 55
  4.3.1.1. Bố trí thí nghiệm . 55
  4.3.1.2. Kết quả thu được . 57
  4.3.2. Đặc tuyến vòng C-V . 59
  4.3.2.1. Phương pháp quét thế vòng 59
  4.3.2.1. Thực nghiệm . 60
  4.3.2.3. Kết quả thu được . 61
  4.3.3. Ảnh hưởng của điện thế nhuộm – tẩy lên phổ truyền qua 61
  4.3.3.1. Thực nghiệm 61
  4.3.3.2. Kết quả thu được . 62
  CHƯƠNG V- GIẢI THÍCH CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 63
  5.1. Khảo sát đáp ứng điện sắc và đáp ứng dòng điện theo thời gian áp hiệu điện thế . 63
  5.1.1. Khảo sát đáp ứng dòng điện 63
  5.1.1.1. Khảo sát đồ thị biểu diễn mật độ dòng điện theo thời gian . 63
  5.1.1.2. Giải thích dạng đường cong đồ thị . 64
  5.1.1.3. Mạch tương đương cho hệ thiết bị điện sắc 73
  5.1.2. Khảo sát đáp ứng điện sắc 74
  5.1.2.1. Một số khái niệm cơ bản mô tả đặc tính quang của màng . 74
  5.1.2.2. Khảo sát giản đồ biểu diễn độ biến thiên mật độ quang theo thời gian 75
  5.1.2.4. Giải thích dạng đường cong đồ thị 78
  5.1.3. Mạch tương đương cho hệ thiết bị điện sắc 78
  5.2. Khảo sát đặc tuyến vòng C-V . 79
  5.2.1. Khảo sát đặc tuyến vòng C-V theo tốc độ quét thế 79
  5.2.2. Giải thích dạng đường cong đồ thị 81
  5.2.2.1. Quá trình nhuộm màu 81
  5.2.2.2. Quá trình tẩy màu 85
  5.3. Khảo sát ảnh hưởng của điện thế nhuộm – tẩy lên phổ truyền qua 87
  5.3.1. Năng lượng tự do Gibbs 87
  5.3.2. Sự hình thành suất điện động của màng 88
  5.3.3. Điện hóa sự chèn ion . 90
  5.3.4. Đáp ứng thế trong quá trình điện sắc . 91
  5.3.4.1. Quá trình nhuộm màu . 91
  5.3.4.2. Quá trình tẩy màu . 92
  5.3.5. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của điện thế nhuộm – tẩy lên phổ truyền qua 95
  5.3.5.1. Khảo sát đồ thị phổ truyền qua theo thời gian 95
  5.3.5.2. Giải thích dạng đường cong đồ thị 97

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình nhuộm màu điện sắc của màng oxit vonfram trong dung dịch điện phân
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình nhuộm màu điện sắc của màng oxit vonfram trong dung dịch điện phân sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi Hư Trúc, ngày 11-11-2012 lúc 14:18.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status