Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì và hàng xuất khẩu

  T
  ThuMai ThuMai Đang Ngoại tuyến (1 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì và hàng xuất khẩu

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 4
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 6
  Chương I: 7
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 7
  1.1 Sự cần thiết khách quan phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7
  1.2 Khái quát chung chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7
  1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 7
  1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất: 7
  1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất: 8
  1.2.2 Khái niệm giá thành và phân loại giá thành sản phẩm 10
  1.2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm: 10
  1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm: 10
  1.2.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11
  1.3 Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 12
  1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12
  1.3.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14
  1.3.2.1 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất: 14
  1.3.2.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 14
  1.4 Kế toán Chi phí sản xuất 17
  1.4.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17
  1.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 18
  1.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 18
  1.4.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 19
  1.5 Hệ thống sổ kế toán và các hình thức sổ CPSX và tính giá thành sản phẩm 25
  1.5.1 Hình thức Nhật ký chung 26
  1.5.2 Hình thức Nhật ký - Sổ cái 26
  1.5.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ 27
  1.5.4 Hình thức Nhật ký chứng từ: 28
  1.5.5 Hình thức kế toán máy 29  Chương II: 31
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU 31
  2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu 31
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu 31
  2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 31
  2.1.1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh công ty 33
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 34
  2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty 34
  2.1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty Cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu 37
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 41
  2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán 41
  2.1.3.2 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 43
  2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu 44
  2.2.1 Khái quát chung về chi phí sản xuất tại đơn vị 44
  2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 45
  2.2.3 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 45
  2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất 45  Chương III: 68
  MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU 68
  3.1 Đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 68
  3.1.1 Ưu điểm 68
  3.1.2 Nhược điểm 69
  3.2 Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu 70
  3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 71
  KẾT LUẬN 77

  LỜI MỞ ĐẦU


  Năng lực kinh doanh và khả năng thành công của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào ý tưởng của sản phẩm và đưa ý tưởng đó vào thực tế thị trường. Đây là yếu tố cơ bản đầu tiên của doanh nghiệp. Nhưng để một doanh nghiệp tồn tại cùng với sản phẩm của mình, sản phẩm đó phải có tính cạnh tranh trên thị trường. Một sản phẩm có tính cạnh tranh không đơn giản là hơn các sản phẩm khác về giá cả, chất lượng mà điều quan trọng là doanh thu phải đảm bảo bù đủ chi phí và đem lại lợi nhuận.
  Một vấn đề đặt ra mà các doanh nghiệp phải giải quyết tức thời đó là họ phải quyết định chọn giá bán phù hợp cho sản phẩm của mình. Giá bán đó phải đảm bảo mục tiêu tiêu thụ được nhiều sản phẩm đem lại lợi nhuận cao.
  Như vậy, công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác kịp thời có một vai trò sống còn đối với các doanh nghiệp. Đó là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp nên những thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm giúp cho nhà quản lý phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình sử dụng vật tư, tài sản, lao động, tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành để từ đó đưa ra biện pháp hữu hiệu trong quản lý, nhằm sử dụng các chi phí một cách hợp lý, tiết kiệm nhằm hạ giá thành sản phẩm. Đây chính là cơ sở tiền đề để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh có lãi. Trong công tác kế toán khâu tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là trọng tâm nhất do đó việc nghiên cứu hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành luôn là mối quan tâm của mọi doanh nghiệp trong đó có Công ty sản xuất và dịch vụ hàng xuất khẩu. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp Công ty quyết định giá bán sản phẩm, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức chi phí, lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh.
  Xuất phát từ những thực tế trên, trong quá trình tìm hiểu và thực tập tại Công ty thấy được tầm quan trọng của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, để hiểu sâu sắc hơn về nội dung này nên em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán tạp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu” làm luận văn tốt nghiệp.
  Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu.
  Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu.

  Luận văn dài 78 trang
  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì và hàng xuất khẩu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì và hàng xuất khẩu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status