Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Vận Tải Hà Thanh Long

  W
  webtailieu.org_23 webtailieu.org_23 Đang Ngoại tuyến (9 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Vận Tải Hà Thanh Long

  LỜI MỞ ĐẦU

  Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển với trình độ ngày càng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động, đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của nhà nước phải đổi mới để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế phát triển. Trong xu hướng đó, kế toán cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện về nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất xã hội. Để có thể quản lý hoạt động kinh doanh thì hạch toán kế toán là một công cụ không thể thiếu. Đó là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế.
  Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế toán cung cấp các thông tin kinh tế tài chính hiện thực, có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao, giúp doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của doanh nghiệp, trên cơ sở đó ban quản lý doanh nghiệp sẽ đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp. Vì vậy, kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Kế toán xác định kết quả kinh doanh là một cộng việc rất quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Mọi hoạt động, mọi nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp đều được hạch toán để đi đến công việc cuối cùng là xác định kết quả kinh doanh.
  Căn cứ vào đó, các nhà quản lý mới có thể biết được quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình có đạt được hiệu quả hay không và lời lỗ thế nào? Từ đó, sẽ định hướng phát triển trong tương lai.Với chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp nên công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của việc quản lý ở doanh nghiệp.Để thấy tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và kế toán xác định kế quả kinh doanh nói riêng, tôi đã chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình là “Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại “ Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Vận Tải Hà Thanh Long ”.
  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: CƠ Sở Lý LUậN Về DOANH THU, CHI PHÍ Và xác định KINH DOANH TRONG DOANH NGHIEÄP 1
  1.1. Keá toaùn doanh thu hoaït ñoäng tieâu thuï 1
  1.1.1. Keá toaùn doanh thu hoaït ñoäng baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 1
  1.1.2. Kế toaùn doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 13
  1.1.3. Kế toaùn thu nhp khaùc 15
  1.2. Keá toaùn chi phí caùc hoaït ñoäng 17
  1.2.1. Giaù voán haøng baùn 17
  1.2.2. Chi phí taøi chính 20
  1.2.3. Chi phí baùn haøng 21
  1.2.4. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 23
  1.2.5. Chi phí khaùc 26
  1.2.6. Chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh 28

  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG
  MẠI – DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ THANH LONG 32
  2.1. Giới thiệu chung về công ty 32
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 32
  2.1.2Chức năng – nhiệm vụ chủ yếu 33
  2.1.3. Quy mô hoạt động hiện tại 33
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 34
  2.1.5. Những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển của công ty 36
  2.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 37
  2.2.1.Sơ đồ tổ chức nhân sự phòng kế toán 37
  2.2.2. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu 38
  2.2.3. Hình thức kế toán 39

  2.3. Kế toán doanh thu 44
  2.3.1. Những quy định chung về kế toán doanh thu & xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty 44
  2.3.2. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 44
  2.3.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 48
  2.3.4 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 51
  2.3.5 Kế toán các khoản thu nhập khác 53
  2.4 Kế toán các khoản chi phí 53
  2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán 53
  2.4.2 Kế toán chi phí tài chính 53
  2.4.3 Kế toán chi phí bán hàng 54
  2.4.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 54
  2.4.5 Kế toán chi phí khác 60
  2.4.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 61
  2.5 Kế toán xác định kết quả 63
  2.5.1 Tài khoản sử dụng 63
  2.5.2 Trình tự hạch toán 63
  2.6. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời
  gian qua 66
  2.6.1. Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 – 2010 67
  2.6.2. Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2011
  và quý 2 năm 2011 69
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT
  ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
  DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ THANH LONG 72
  3.1. Nhận xét 72
  3.1.1. Ưu điểm 73
  3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại 74
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại cộng ty TNHH TM Và DV Vận Tải
  Hà Thanh Long 75
  3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 75
  3.2.2. Theo dõi các khoản chi phí 75
  3.2.3: Về việc áp dụng phần mềm kế toán 76
  3.2.4. Phiếu thu phiếu chi 76
  3.2.5. Về hình thức ghi sổ 76
  3.2.6. Về việc hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 77
  3.4 Các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 78
  KẾT LUẬN 81
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
  PHỤ LỤC 84

  Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Vận Tải Hà Thanh Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Vận Tải Hà Thanh Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status