Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 3 của 3

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành tại công ty cổ phần thiết bị tân phát

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành tại công ty cổ phần thiết bị tân phát

  Lời Mở Đầu Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển đi lên rất nhanh.Để có thể tự tạo cơ hội phát triển cho mình, mỗi doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng của điều kiện tài chính, của việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của mình.Và kế toán là một công cụ không thể thiếu trong việc hỗ trợ tìm ra giải pháp sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất.Xuất phất từ vai trò của kế toán trong nền kinh tế thị trường, kế toán được nhiều nhà kinh tế, nhà quản trị coi như là một “ngôn ngữ kinh doanh”, coi như một môn “khoa học”, một “nghệ thuật” trong việc thu thập, nghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thong tin cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định phù hợp của nhà quản trị nói riêng và những đối tượng sử dụng thông tin khác
  Tất cả các phần hành kế toán đều quan trọng và gắn bó,kết hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện nhiệm vụ chung của kế toán.Nhưng trong đó,kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vẫn được ví như là linh hồn của công tác kế toán, đặc biệt là khi hoạt động sản xuất trong công ty là một trong những hoạt động rất quan trọng.Như vậy có thể thấy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành giữ một vai trò quan trọng.Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như ngày nay việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm là một vấn đề luôn đặt lên hàng đầu.Là một công cụ quan lý đắc lực, hỗ trợ để đưa ra những quyết định mang tính sách lược và chiến lược cho nhà quản trị, công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành nói riêng cần không ngừng hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động.
  Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát đã không ngừng đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm để khẳng định vị thế của mình trong việc sản xuất, chế tạo các thiết bị.Để đạt được những thành tựu đó phải kể đến sự đóng góp to lớn của công tác kế toán, đặc biệt là công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.Tuy đã đạt được những thành tựu như vậy nhưng công tác kế toán vẫn cần không ngừng hoàn thiện để ngày một tốt hơn.Đó là lí do em chọn nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Phát”, để hiểu ro hơn và nắm vững hơn về vấn đề này phục vụ cho quá trình công tác sau này.
  Đề tài của em gồm 3 phần chính như sau:
  Ø Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Ø Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gíá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Tân Phát.
  Ø Chương 3: Một số ý kiến nhận xét và khiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát

  MỤC LỤC

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT:
  ĐỀ TÀI “TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT”
  Lời mở đầu
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
  1.1.- Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  1.1.1.- Bản chất của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  1.1.2.- Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  1.1.3.- Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  1.2.- Nội dung của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  1.2.1.- Phân loại chi phí sản xuất và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
  1.2.1.1.- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
  1.2.1.2.- Phân loại giá thành sản xuất sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
  1.2.2.- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  1.2.2.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  1.2.2.2.- Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  1.2.2.3.- Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  1.2.2.4- Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
  1.2.2.5.- Kế toán chi phí sản xuất chung
  1.2.3.- Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang
  1.2.3.1.- Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoạc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp
  1.2.3.2.- Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương
  1.2.3.3.- Đánh giá sản phảm dở dang theo chi phí sản xuất định mức
  1.2.4.-Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
  1.2.4.1.- Đối tượng tính giá thành
  1.2.4.2.- Các phương pháp tính giá thành
  1.2.4.3.- Kế toán tổng hợp chi phí và xác định giá thành sản phẩm hoàn thành
  Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
  sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát
  2.1.- Khái quát chung về Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát
  2.1.1.- Lịch sử hình thành và phát triển
  2.1.2- Chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực kinh doanh của Công ty
  2.1.3.-Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ của Công ty
  2.1.4.- Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty
  2.1.5.- Đặc điểm về công tác kế toán của Công ty
  2.1.5.1.- Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty
  2.1.5.2.- Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
  2.1.5.3.- Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty
  2.2.- Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành của Công ty
  Cổ phần Thiết bị Tân Phát
  2.2.1.- Thực trạng phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  của Công ty
  2.2.1.1.-Thực trạng phân loại chi phí sản xuất tại công ty
  2.2.1.2.- Thực trạng phân loại giá thành sản xuất tại Công ty
  2.2.2.- Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty
  2.2.2.1.- Thực trạng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất của Công ty
  2.2.2.2.- Thực trạng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty
  2.2.2.3.- Thực trạng kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công
  ty
  2.2.2.4.- Thực trạng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
  2.2.2.5.- Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
  2.2.2.6.- Thực trang kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh phụ tại Công ty

  2.2.3.- Thực trang công tác đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty
  2.2.4.- Thực trạng kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  2.2.4.1.- Thực trạng đối tượng tính giá thành tại Công ty
  2.2.4.2.- Thực trạng phương pháp tính giá thành tại Công ty
  2.2.4.3.-Thực trạng kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

  Chương 3:Một số ý kiến nhận xét nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát
  3.1.- Nhận xét chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát
  3.1.1.- Những ưu điểm
  3.1.2.- Một số tồn tại cần khắc phục trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  3.2.- Một số ý kiến khiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát
  Kết luận

  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành tại công ty cổ phần thiết bị tân phát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành tại công ty cổ phần thiết bị tân phát sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

 8. L
  lynton_2911 · Registered Users · 0 bài gửi
  b ơi.có slide của luận văn này k?
  10-04-2013, 10:58 #2

 9. Hư Trúc · · 2601 bài gửi
  không có file slide bạn ak` chỉ có file word thui
  10-04-2013, 11:26 #3

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status