Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà In Hà Nội

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà In Hà Nội

  LỜI MỞ ĐẦU
  Ngày nay, Việt Nam đang là một nước có mức độ phát triển hàng năm cao trên thế giới, thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Một bước ngoặt đột phá của nền kinh tế Việt Nam là gia nhập tổ chức WTO năm 2006 đã tạo nên sự thay đổi đáng kể trong nền kinh tế, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự thay đổi các luật lệ chính sách . Như vậy để tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và thích nghi với sự thay đổi mau chóng của các chính sách các doanh nghiệp cần phải tổ chức quản lý tốt và nắm bắt các điều luật mới ban hành một cách nhanh nhạy. Doanh nghiệp sử dụng hệ thống các công cụ quản lý khác nhau của mình để quản lý. Trong đó, kế toán là một công cụ quản lý đắc lực, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các nguồn lực và sự vận động của doanh nghiệp nói chung.
  Đối với ngành In nói riêng, nó cũng có sự biến đổi vô cùng sâu sắc. Sự ra đời và bùng nổ của mạng lưới internet và sự phát triển mạnh mẽ của báo điện tử, ngày này muốn có gì người ta chỉ cần click vào google.com search là có hàng trăm ngàn thông tin. Do đó thay vì đọc trực tiếp trên những trang giấy người ta chuyển sang đọc trên màn ảnh máy vi tính. Hơn nữa số lượng các công ty In khá là đông đảo, theo thống kê trên cả nước có khoảng trên 3,000 công ty In chính thống, ngoài ra không tính đến hàng ngàn các cửa hiệu phô tô copy sẵn sàng In hàng trăm nghìn tài liệu phong phú đủ kiểu. Do đó sức ép đối với các công ty trong ngành In là rất lớn. Công ty In muốn tồn tại và phát triển thì vấn đề đặt ra phải biết cách quản lý hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh, tăng chất lượng sản phẩm, giữ vững được thị phần và thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Muốn vậy cách tốt nhất và bền vững là doanh nghiệp cần phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Từ đó là cơ sở để tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh, thu hút thị trường tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao đời sống của các thành viên trong công ty. Vì vậy việc nghiên cứu tình hình tổ chức công tác kế toán chi phí và tính giá thành của công ty là một việc có ý nghĩa và vô cùng cần thiết.
  Qua nghiên cứu lý luận và thực tế tìm hiểu được, qua thời gian thực tập tại Nhà In Hà Nội, em đã nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ công tác hạch toán cũng như đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Với mục đích hoàn thiện hơn nữa kiến thức của mình và hiểu rõ thực tế trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu em quyết định chọn đề tài : “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà In Hà Nội” cho luận văn của mình. Để thể hiện rõ về mặt lý luận và minh họa thực tế trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Bài luận văn của em có kết cấu ba phần như sau:
  Chương I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà In Hà Nội.
  Chươg III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà In Hà Nội.
  Trong quá trình thực tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp, mặc dù rất cố gắng và được sự hướng dẫn tận tình của GS.TS. Nguyễn Đình Đỗ, sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán Nhà in Hà Nội, song với thời gian tiếp xúc thực tế không nhiều, trình độ còn hạn chế, luận văn không tránh khỏi những sai sót nhất định. Em kính mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô để luận văn của em được hoàn thiện hơn và có ý nghĩa thực tế hơn.


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 04
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 06
  1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 06
  1.1 Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 06
  1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 07
  1.3 Yêu cầu quản lý chi phí và giá thành sản phẩm 08
  1.4 Nhiệm vụ kinh tế của kế toán chi phí sản xuất và giá thành 08
  2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm và tác dụng của mỗi cách phân loại 09
  2.1 Phân loại chi phí sản xuất 09
  2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 13
  3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 16
  3.1 Cơ sở xác định và đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 16
  3.2 Cơ sở xác định và tính giá thành sản phẩm 17
  3.3 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 17
  4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 18
  4.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 18
  4.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên 20
  4.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21
  4.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 23
  4.2.3 Kế toán chi phi sản xuất chung 24
  4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên. 26
  4.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 27
  5. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 29
  5.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29
  5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương 31
  6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 32
  6.1 Phương pháp trực tiếp ( Giản dơn) 32
  6.2 Phương pháp phân bước 33
  6.3 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 36
  6.4 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 37
  6.5 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 38
  6.6 Phương pháp loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ 39
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ IN HÀ NỘI 40
  1. Khái quát về nhà In Hà Nội 40
  Quá trình hình thành và phát triển Nhà In Hà Nội 40
  Đặc điểm tổ chức sản xuất và bộ máy sản xuất kinh doanh 41
  Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 41
  Bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 43
  Tổ chức công tác kế toán tại Nhà In Hà Nội 46
  Đặc điểm của bộ máy kế toán 46
  Tổ chức công tác kế toán 47
  Các chính sách áp dụng 49
  2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà In Hà Nội 50
  Kế toán chi phí sản xuất tại Nhà In Hà Nội 50
  Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Nhà In Hà Nội 50
  Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 51
  Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 60
  Kế toán chi phí sản xuất chung 66
  Kế toán giá thành tại Nhà In Hà Nội 74
  Tập hợp chi phí sản xuất chung toàn doanh nghiệp và Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 74
  Tính giá thành sản phẩm 78

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ IN HÀ NỘI 80
  1. Thành tính đạt được 80
  Về công tác quản lý 81
  Về công tác hạch toán chi phí sản xuất 81
  Về tổ chức tính giá thành 83
  2. Những hạn chế còn tồn tại 83
  3. Đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tính chi phí và giá thành tại công ty 84
  KẾT LUẬN 87

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà In Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà In Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status