Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

  LỜI MỞ ĐẦU

  Mục đích của nền sản xuất xã hội là nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và văn hóa ngày càng tăng của toàn xã hội.Mục đích đó đòi hỏi chúng ta phải làm thế nào để tạo ra được nhiều sản phẩm nhất với chất lượng tốt nhất,mẫu mã đẹp phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và đặc biệt sản phẩm đó phải có giá thành phù hợp. Chính vì vậy các doanh nghiệp sản xuất với vai trò là nơi tạo ra của cải vật chất cho xã hội luôn luôn phấn đấu để tìm mọi biện pháp tiết kiệm chi phí,hạ giá thành,nâng cao chất lượng sản phẩm.
  Thực vậy chi phí sản xuất (là đầu vào của quá trình sản xuất) và sản phẩm sản xuất ra được thị trường chấp nhận và thu được lợi nhuận về (là đầu ra của quá trình sản xuất) là hai mặt đối lập.Ta không thể bỏ ra ít chi phí mà thu được về nhiều lợi nhuận.Vấn đề ở đây là chi phí bỏ ra phải phù hợp với sản xuất để thu được mức lợi nhuận tối đa.Muốn đạt được điều này các doanh nghiệp sản xuất phải tổ chức quản lý tốt sản xuất để cho chi phí bỏ ra giảm và giá thành hàng hóa giảm.Một trong những công cụ quan trọng được sử dụng đó là công tác kế toán nói chung và đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí.
  Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt thì sản phẩm sản xuất ra sẽ là yếu tố quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp,nghĩa là sản phẩm của doanh nghiệp nào có mức giá thấp hơn giá thị trường thì doanh nghiệp đó tồn tại. Do đó doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ ngay từ những yếu tố sản xuất đầu tiên cho đến khâu cuối cùng để đưa ra mức giá phù hợp.
  Đứng trước thực tế đó Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà luôn coi công tác hạch toán kế toán là khâu quan trọng hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó được coi là yếu tố cơ bản để hạ chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Đến nay công ty vẫn không ngừng tìm ra những biện pháp để hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất vì nó là giải pháp hữu hiệu nhất góp phần quản lý và hạch toán tốt công tác kế toán của công ty.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà nhận được sự giúp đỡ của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Trinh cùng các thầy cô giáo trong khoa Kế Toán đồng thời tiếp cận với thực tế công tác kế toán đặc biệt là công tác tập hợp chi phí sản xuất cùng với sự giúp đỡ tận tình của Ban lãnh đạo và các anh chị trong phòng Kế toán của công ty em nhận thức được tầm quan trọng và cấp thiết của hạch toán kế toán chi phí sản xuất trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Đây là vấn đề nổi bật hướng những người quản lý và hạch toán phải quan tâm. Trong phạm vi bài viết của mình em xin trình bày đề tài " Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà "
  Kết cấu chuyên đề của em gồm có 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về công tác tập hợp chi phí trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
  Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo cũng như các anh chị trong phòng kế toán của công ty.Song thời gian tiếp cận thực tế và trình độ lý luận còn có hạn nên bài chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong được tiếp thu ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo,các anh chị trong phòng kế toán của công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 3
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. 3
  1.1.1 Chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1.2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất 4
  1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất 5
  1.2 Phân loại chi phí sản xuất 6
  1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung,tính chất kinh tế của chi phí sản xuất 6
  1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí sản xuất 7
  1.2.3Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và mức độ hoạt động 7
  1.3 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 8
  1.3.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8
  1.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 9
  1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 10
  1.3.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10
  1.3.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 13
  1.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 18
  1.5 Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện kế toán trên máy 19
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 22
  2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 22
  2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển 22
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 24
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 29
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức của bộ máy kế toán : 33
  2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 33
  2.1.4.2 Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 36
  2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 38
  2.2.1 Đặc điểm tập hợp chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 38
  2.2.2 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 39
  2.2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 39
  2.2.2.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 39
  2.2.3 Nội dung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 39
  2.2.3.2 Trình tự kế toán tập hợp Chi phí nhân công trực tiếp : 49
  2.2.3.3 Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 58
  2.2.3.4 Tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp 78
  CHƯƠNG 3MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 81
  3.1 Nhận xét tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 81
  3.1.1 Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí tại Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà : 82
  3.1.2 Những mặt còn tồn tại 83
  3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 84
  KẾT LUẬN 87
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88
  TỪ VIẾT TẮT 88
  MỤC LỤC 89

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status